Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

MŠ - Uspořádání

Množinové představy. Při procesu uspořádání dítě vnímá dva a více objektů. Nastupuje tak vztahové vnímání (podpora kauzálního myšlení).

Pohádka o veliké řepě

Pomůcky

Předloha se zakreslenou velikou řepou a připravenou tabulkou (tzv. filmovými okénky) pro přikládání jednotlivých postav známé pohádky. Postavy (dědek, bába, vnučka, pejsek, kočka, myš) jsou na samostatných kartičkách zakresleny tak, aby po doplnění tabulky na sebe obrázky navazovaly.

Aktivity

Dítě nejprve volně manipuluje s obrázky postav a řadí je na předlohu podle děje známé pohádky. Obtížnější variantou je náhodné odkrývání postav a jejich zařazení na správné místo děje. Dítě si postupně děj odříkává, pracuje tak s následností děje.

Pro využití pohádky o veliké řepě je vhodná i varianta s pohybem: Děti si tajně vylosují vlastní roli a na pokyn učitelky (např. tlesknutí, zvuk trianglu, hudba) se všechny seřadí za pomyslnou řepu.

Zvířátka

Pomůcky

Na samostatných kartičkách jsou vyobrazena různě velká zvířata (kůň, osel, pes, kočka, kohout). Pro větší kontrast je vhodné řadit zvířata na připravený bílý list papíru.

Aktivity

Dítě postupně řadí zvířátka podle velikosti na bílý list papíru. Je vhodné střídat různé typy uspořádání (vzestupně, sestupně, horizontálně, vertikálně). Dítě při práci využívá analogie.

Duha

Pomůcky

Na předloze je zakreslena sedmibarevná duha. Ve stejných barvách jsou připraveny proužky z „vlnkového“ papíru.

Aktivity

Dítě podle barev na obrázku duhy postupně skládá na předloze barevné proužky a vytváří tak svoji barevnou škálu. Pracuje bez významové i dějové nápovědy.

K procvičení kritického myšlení je vhodné barevnou škálu dítěti připravit a úmyslně zařadit chybu. Dítě chybu hledá tak, že kontroluje pořadí barev. Když chybu najde, pořadí barev opraví.


Projekt byl financován MŠMT v rámci Programu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání v roce 2013.

Webové stránky s podrobnějšími informacemi o projektu: http://www.vospspgs.cz/?sekce=125/

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek