Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Pohybové hry: Fouká, sněží

Pohybové hry: Fouká, sněží

Praktický příspěvek
inspirace
krátkodobý
Tento článek může sloužit učitelkám mateřských škol jako zásobník pohybových her a aktivit, které lze využít při každodenní činnosti s dětmi.

Úvod

Pohyb je jednou z nejzákladnějších a nejpřirozenějších lidských dovedností, kterou je potřeba neustále rozvíjet a zdokonalovat. Hry v tomto souboru, které jsou publikovány v tomto inspirativním článku, pohybové dovednosti pro děti zábavnou formou rozvíjí, ale také děti vedou ke kooperaci a tím vytvářejí vhodné podmínky pro prosociální cítění a respekt. 

„Na sledě“ 

Pomůcky: provaz na vytyčení prostoru

Věk dětí: 4+

Počet dětí: libovolný

Motivace: Národy, které žijí v přímořských státech, se mimo jiné živí i rybolovem. Vyzkoušíme si, jaké to je chytat sledě v moři?

Cíl: rychlost, obratnost, postřeh, rytmizace 

Popis hry 

Motivační říkanka. 

Sleď

Autor: Michael Novotný 

V Antarktidě na ledě,
narazil jsem na sledě.
Vzal to na mě oklikou,
spletl si mě se štikou. 

Na hrací ploše vytvoříme veliký kruh pomocí lana nebo dlouhého provazu, který bude představovat moře. Určíme jedno nebo dvě děti (podle počtu dětí), které budou představovat rybáře, a ostatní děti půjdou do vytyčeného prostoru a budou představovat sledě. Rybáři jdou v rytmu říkanky směrem ke kruhu (moři). Sledi skáčou z dřepu ven a dovnitř kruhu i v jeho okolí. Po skončení říkanky skočí sledi do moře, rybář (rybáři) se rozeběhne a snaží se chytit sledě, kteří zůstali kolem moře. Chycení sledi se pak postaví stranou a po dobu zbytku hry vytleskávají rytmus říkanky. 

„Na sněhové vločky“ 

Pomůcky: papírové vločky o průměru cca 20 cm, CD s libovolnou hudbou

Věk dětí: 4+

Počet dětí: libovolný

Motivace: Když v zimě sněhová vločka dopadne na zem a není dostatečná zima, pak za chvíli roztaje. My si zahrajeme hezkou hru, kdy nám budou vločky postupně roztávat. Hru můžeme motivovat podle ročního období, ve kterém ji chceme hrát (podzim „Na obláčky“, jaro „Na květiny“ apod.).

Cíl: rychlost a obratnost 

Popis hry 

Před začátkem hry si s dětmi povíme motivační říkanku. 

Zimní radovánky

Autor: Michael Novotný 

Zamrzly rybníky, napadl sníh,
na kopci za domem je slyšet smích.
To děti sáňkují, spolu si hrají,
jiskřičky radosti v očíčkách mají. 

Paní učitelky rozmístí po herním prostoru papírové vločky (vloček musí být vždy o jednu méně nežli je dětí). Děti se pohybují na hudbu po prostoru kolem vloček (ne přes ně). Když paní učitelka vypne hudbu, každé dítě se snaží stoupnout si na jednu vločku. Dítě, na které vločka nezbude, vypadává ze hry. V dalším kole jednu vločku z hracího prostoru odebereme a hra pokračuje stejným způsobem. Hra končí v momentě, kdy jsou ve hře už jen poslední dvě děti. 

„Ptačí zobání“ 

Pomůcky: korálky dvou barev, mističky

Věk dětí: 4+

Počet dětí: dvě družstva o stejném počtu dětí

Motivace: Když přichází chladné počasí a ptáčkům začíná být zima, tak odlétají na jih, kde si spolu hezky hrají. My si také jednu „ptačí“ hru zahrajeme.

Cíl: rozvoj jemné motoriky (špetkovitý úchop), rychlost 

Popis hry 

Motivační říkanka. 

Ptačí dovádění

Autor: Michael Novotný 

Příroda chystá se k zimnímu spánku,
tak jako princezna v šípkovém zámku.
Ptáčky, ty nebaví v zimě jen spát,
a proto odletí na jih si hrát.

Paní učitelka vymezí dvě stejně dlouhé dráhy (pro dvě družstva dětí). Na konci dráhy bude vymezené území, do kterého paní učitelka vysype barevné korálky (každé družstvo jinou barvu). Na startovní čáru pak každému družstvu položí mističku, kam budou děti nasbírané korálky dávat. Úkolem obou družstev je v určeném časovém limitu po jednom korálku přenášet do misky (na povel paní učitelky vyběhne z každého družstva jedno dítě, které doběhne na konec dráhy, kde sebere jeden korálek a odnese jej na startovní čáru; pak vybíhá druhé dítě v pořadí). Hra končí uplynutím časového limitu. Na konci hry se pak korálky spočítají.

„Chodníčky“ 

Pomůcky: koberečky nebo papíry, mety

Věk dětí: 5+

Počet dětí: dvě družstva o stejném počtu dětí

Motivace: Všude kolem nás je mokro. Abychom si nenamočili nohy, musíme si vytvořit cestičku, po které přejdeme suchou nahou.

Cíl: rozvoj hrubé motoriky, rychlosti a koordinace pohybů 

Popis hry 

V okolí naší školky máme velikou spoustu chodníků, po kterých se chceme dostat za svými kamarády. Děti se rozdělí do družstev o stejném počtu. Vybíhá první z družstva, jehož úkolem je – pomocí kladení papírů (lepší a bezpečnější však budou koberečky) před sebe – překonat celý úsek dráhy. Technika kladení je libovolná. Podmínkou je, aby se jedna nebo obě nohy závodníka celým chodidlem dotýkaly papíru. Konec trati je vyznačen metou, které se závodník dotkne, sebere papíry a běží zpět ke svému družstvu. Vybíhá další a postupuje stejným způsobem. 

„Veverky houbařky“ 

Pomůcky: žádné

Věk dětí: 5+

Počet dětí: libovolný

Motivace: Veverky si na zimu shánějí zásoby, ale kromě oříšků a šišek mají rády také houby. Nasbíráme si také nějaké houby jako veverky?

Cíl: rozvoj rychlosti a obratnosti 

Popis hry

Motivační říkanka. 

Zásoby na zimu

Autor: Michael Novotný 

Veverka si na zimu,
kvapem shání svačinu.
Dostala tip od lišky,
ať natrhá oříšky.

Děti se rozeběhnou po herně (hřišti, lese) a udělají dřep – stanou se houbami. Jedno dítě je veverkou, chodí mezi nimi a sbírá je, to znamená, že dítě, kterému položí veverka ruku na hlavu, jde za ním. Tak se vytvoří zástup sesbíraných hub. Houbař vyvede houby z lesa ven, tam se obrátí a zvolá: „Houby, hup, usmažím vás!“ Houby utíkají zpět na svá původní místa a opět přejdou do dřepu a veverka se je snaží chytit. Kterou houbu chytí, ta vypadává ze hry. Hra se opakuje několikrát, aby se děti v roli veverky vystřídaly. Veverka musí zavést děti do vzdálenosti nejméně 10 m od jejich míst. Klademe důraz na orientaci, děti si mohou svá místa označit – stuhou, kroužkem, křídou, venku kamínkem. 

„Vlaštovčí závody“ 

Pomůcky: mety, lavičky, skleničky, brčka

Věk dětí: 5+

Počet dětí: dvě družstva po 10 dětech

Motivace: Vlaštovičky musí proletět hustým lesem a na konci je čeká sladká odměna.

Cíl: rozvoj rychlosti a orientace v prostoru 

Popis hry

Motivační říkanka.

Vlaštovičky

Autor: Michael Novotný 

Ptáčci v černém kabátě,
setkali se na drátě.
Jen tak si tam klábosí,
že kabáty unosí. 

Postavíme si slalomovou dráhu, na jejíž konec umístíme lavičku. Na lavičku dáme do řady vedle sebe malé skleničky se šťávou nebo studeným čajem (stačí 0,5 dcl). Dvě družstva se stejným počtem dětí (vlaštovek) se postaví na startovní čáru a každý dostane své brčko. Na povel paní učitelky vybíhají první děti z každého družstva, proběhnou slalomovou dráhu a pomocí brčka (vlaštovčího zobáčku) vypijí šťávu nebo studený čaj ze skleničky. Potom se stejnou cestou vracejí zpět a vybíhá další dítě. Hra končí, když se všechny děti vystřídají. 

 „Pozor, drak“ 

Pomůcky: stužky z krepového papíru

Věk dětí: 5+

Počet dětí: libovolný

Motivace: Přiletí k nám velký drak. Umíme se před ním schovat?

Cíl: rozvoj rychlosti a obratnost 

Popis hry

Motivační říkanka.

Papírový dráček

Autor: Michael Novotný

Z papíru ho vyrobíme,
barvičkami nabarvíme.
Až nebude žádný mráček,
proletí se ten náš dráček. 

Určíme jedno dítě, které bude představovat draka. Ostatní děti budou malé myšky, které budou mít na ruce přivázanou stužku z krepového papíru. Myšky se pohybují po prostoru a na slova „Pozor, drak” si začnou chránit své stužky (ne však rukou). Drak se snaží myškám stužku strhnout, komu ji strhne, ten vypadává ze hry. 

„Život v lese“ 

Pomůcky: žádné

Věk dětí: 6+

Počet dětí: dvojice

Motivace: Zvířátka to v lese nemají vždy jednoduché a o potravu musí někdy trošku soupeřit. Zahrajeme si na takové zvířecí soupeření?

Cíl: rozvoj síly 

Popis hry

Motivační říkanka. 

Život v lese

Autor: Michael Novotný 

Zvířátka v přírodě, jó, ta se mají,
zajíčci s myškami pěkně si hrají.
Bobr, ten staví si na řece hráz,
medvěd spí v brlohu, než přijde mráz.
Veverky, ty zase sbírají plody,
až zima přiletí, budou mít hody. 

Dvě děti představující například veverky nebo bobry poskakují na jedné noze a druhou mají volně pokrčenou. Paže mají sepnuty za zády. Obě veverky se snaží jedna druhou vychýlit z rovnováhy údery rameny nebo hrudníkem. Při této hře je nutné stanovit jasná pravidla a dbát na bezpečnost dětí. 

„Vánoční stromečky“

Pomůcky: papírová čísla 1–5

Věk dětí: 6+

Počet dětí: dvě družstva po 8-10 dětech

Motivace: Těsně před vánocemi zbylo na tržnici posledních pět vánočních stromků. Děti, musíme si pospíšit, aby nám je někdo jiný nekoupil před nosem.

Cíl: rozvoj rychlosti a vytrvalosti 

Popis hry

Motivační říkanka. 

Štědrý večer

Autor: Michael Novotný 

Vánoční jedlička v pokoji voní,
veselé myšlenky hlavou se honí.
Až slabě uslyším zacinkat zvoneček,
půjdu si rozbalit nejeden dáreček. 

V přírodě označí paní učitelka pět stromů kartičkami s čísly 1–5 (pokud možno ne za sebou, ale na přeskáčku). Děti vytvoří dvě družstva. První družstvo začne tak, že vybíhá první dítě a musí se postupně dotknout všech stromků podle čísel vzestupně od 1 do 5. Když tak učiní, dobíhá zpět do cíle a tlesknutím ruky s kamarádem dává povel druhému dítěti. Hra pokračuje do té doby, dokud se nevystřídají všechny děti v družstvu. Pak soutěží druhé družstvo stejným způsobem. Oběma družstvům se měří čas. Vyhrává to, které doběhne do cíle rychleji. 

„Zimní sportovci“ 

Pomůcky: lana nebo švihadla

Věk dětí: 6+

Počet dětí: dvě družstva po 8–10 dětech

Motivace: určitě známe spoustu sportovních odvětví, která se dají dělat v létě. Ale v zimě můžeme také sportovat. Zkusíme si to?

Cíl: rozvoj rychlosti a obratnosti 

Popis hry

Motivační říkanka. 

Zimní hry

Autor: Michael Novotný 

Lyžař umí sjíždět svahy,
hokejista hokej hrát.
Sáňkař, ten má zmrzlé dráhy,
a já umím z ledu hrad. 

Děti rozdělíme do dvou stejně početných družstev. Mezi stromy natáhneme provazy – některé v takové výšce, aby se daly podlézt, jiné ve výšce, aby se daly přeskočit (osvědčily se mi tři překážky na podlezení a tři na přeskočení). Dráhu ještě můžeme ztížit tím, že dětem do cesty uděláme ještě překážky ze sněhu. Nejprve soutěží první družstvo, jehož úkolem je v co nejkratší době zdolat zimní překážkovou dráhu (vybíhá první a až doběhne zpět ke družstvu, tak vybíhá druhé). Vítězí to družstvo, které zdolá překážkovou dráhu v kratším časovém úseku.  

Závěr 

Všechny tyto hry se mi v práci s předškolními dětmi velice osvědčily. Děti mají pohyb rády a jsou natěšeny na každou další hru, kterou pro ně připravím. O několik postřehů se s vámi rád podělím. 

Při pohybové hře „Na vločky“ je důležité dbát na bezpečnost dětí, aby se při obsazování vloček nesrazily a nezpůsobily si tak zranění. Při hře „Ptačí zobání“ můžeme u menších dětí zvolit místo časového limitu menší počet korálků. Hra tedy skončí v momentě, kdy jedno družstvo sesbírá všechny korálky. Tato hra se dá hrát i s tříletými dětmi. U pohybové hry „Chodníčky“ se mi lépe osvědčily nařezané obdélníky ze staršího koberce, které se dají využít ke spoustě jiných her a činností.

Při hře „Pozor, drak“ si děti nemohly zakrývat stužky rukou, tak se různě schovávaly za sebe a využívaly jeden druhého jako štít. Při sledování hry „Život v lese“ bylo zábavné sledovat, jak děti při soubojích padaly, aniž by se jich kdokoli jiný dotkl. Po chvilce tréninku však děti rovnováhu udrží. Pohybová hra „Vánoční stromeček“ je dost fyzicky náročná, proto doporučuji volit stromy blíže u sebe (asi ve vzdálenosti 3–5 metrů). 

Citace a použitá literatura:

[1] - NOVOTNÝ, M. et al. Šimonovy pracovní listy 16. Praha : Portál, 2011. 64 s. ISBN 978-80-7367-855-5. 
 
[2] - Rok v našej školke. Bratislava : Príroda, 2011. 88 s. ISBN 978-80-07-01946-1.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek