Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Jede vláček přes náš most, pojeď s námi,...

Ikona informativni

Jede vláček přes náš most, pojeď s námi, času dost

Autor: Eva Podolská
Anotace: Ukázky činností, které mohou být v průběhu celého roku prováděny ve vesnické mateřské škole - důraz na přírodu a na její ochranu.
Klíčová slova: dítě a ten druhý, dítě a společnost, dítě a příroda

Myšlenka názvu ŠVP Jede vláček přes náš most, pojeď s námi, času dost je pojítkem mezi všemi činnostmi s dětmi včetně realizací školních i mimoškolních akcí.

Program zasahuje všechny oblasti vzdělávání předškolního dítěte a nabízí taková témata, která seznamují děti s realitou. Jedním z hledisek při sestavování programu je i poloha MŠ - vesnická mateřská škola a možnosti, které nám vesnice nabízí.

Z toho vyplývá náš záměr preferovat praktické činnosti, které:

  • seznamují děti s přírodou a přírodními jevy, kladou důraz na bezprostřední kontakt s přírodou, na její pozorování a poznávání, napomáhají navazovat poznatky a znalosti dětí z oblasti zemědělství, práce na poli a zahradách;
  • umožňují vnímat okolní svět všemi smysly (prožitky dětí - návštěva hasičů, bažantnice, muzea hraček, vánoční a velikonoční vesnické tradice, karneval, výlet vlakem, návštěva divadla);
  • směřují na oblast ekologie - aktivně chránit přírodu, tj. provádět ve svém okolí sběr, třídění odpadu, jarní úklid, pozorování dění ve sběrně kovového odpadu;
  • vedou děti ke zdravému životnímu stylu (zdravá výživa, pohyb, otužování);
  • podporují vytváření kladných vzájemných vztahů - vlídnost, ohleduplnost, vzájemná pomoc, slušnost, pěkné vztahy mezi dětmi, tzn. vlastnosti, které by si mělo dítě osvojit, aby mohlo plně přijímat všechny informace a podněty z okolního světa.

Obsah vzdělávání ve školním vzdělávacím programu je rozpracován do čtyř hlavních témat, která byla stanovena jako témata rámcová. Ta se dělí do tří tematických celků s podtématy. Nástin vzdělávací nabídky v ŠVP je dále konkretizován v třídním vzdělávacím programu s ohledem na přání i možnosti dětí.

ŠVP určuje přibližné časové rozložení daných témat nezávazně. Časový prostor k realizaci zůstává otevřený, flexibilní, dostatečně volný s prostorem pro aktuální situace, pro aktivní vstup dětí i tvořivost učitelky. ŠVP je dokument, který se stále vyvíjí a který úzce souvisí s postupným získáváním nových zkušeností, poznatků, tedy se stálým sebevzděláváním obou pedagogů a s postupnými změnami podmínek, které jej ovlivňují.


Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf64 kBPříloha: Myšlenková mapa
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 26. 02. 2007
Zobrazeno: 11487krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PODOLSKÁ, . Jede vláček přes náš most, pojeď s námi, času dost. Metodický portál: Články [online]. 26. 02. 2007, [cit. 2020-10-31]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/p/1196/JEDE-VLACEK-PRES-NAS-MOST-POJED-S-NAMI-CASU-DOST.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.