Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Pravidla upravující vlastní hodnocení mateřské...

Ikona teoreticky

Pravidla upravující vlastní hodnocení mateřské školy

Ikona odbornost
Autor: Kateřina Smolíková
Anotace: Příspěvek se zabývá základními tezemi autoevaluace mateřské školy a komentuje je, má být pomocníkem při zpracovávání autoevaluační zprávy, zdůrazňuje důležité kroky autoevaluace.
Téma příspěvku:Autoevaluace školy
Klíčová slova: sebehodnocení, hodnocení, autoevaluace, hodnocení školy

Příspěvek obsahuje přehled základních stručně komentovaných tezí evaluace a hodnocení, z kterých vychází RVP PV a které jsou dále rozvedeny v manuálu. Článek také reaguje na současný požadavek zpracovávat evaluační plány a zprávy a upozorňuje na vzájemné souvislosti.

 • RVP PV ukládá, aby systém evaluace a hodnocení, který si mateřská škola vytvoří, byl povinnou součástí ŠVP, resp. byl v ŠVP popsán.

 • Protože mateřské školy povětšinou zpracovávají své ŠVP na období jednoho roku, a to vždy s ohledem k aktuálním podmínkám, potřebám a možnostem, stává se plán evaluace běžnou součástí ŠVP a vlastní vyhodnocení školy pak podkladem pro přípravu ŠVP na další období. Můžeme říci, že pravidelný cyklus tvorby či úpravy ŠVP plně koresponduje s požadavkem pravidelného a cyklického sledování a vyhodnocování vlastní činnosti. Pokud tedy školy pracují podle RVP PV a podle vlastního ŠVP, nemělo by zpracování plánu evaluace a jeho vyhodnocení znamenat vlastně nic nového. Plán by měl být součástí ŠVP, pochopitelně v obecnější podobě- (ŠVP je veřejný dokument).

 • Cyklická tvorba a úprava ŠVP napovídá, že mateřské školy se zpětnou vazbou pracují a že i bez dosavadní povinnosti zpracovávat zvláštní plán hodnocení a výslednou zprávu provádějí řadu sebehodnotících aktivit (sbírají informace, vyhodnocují situaci a zjištění berou na zřetel ve své další činnosti). Jde jen o to, že tyto kroky je třeba činit systematicky, plánovitě. Tzn. že informace je nutno sbírat pravidelně a vyhodnocovat podle předem daných kritérií, aby získaný obraz byl pravdivý a objektivní. Znamená to vnést do vlastního hodnocení školy určitý systém a tento systém popsat v ŠVP (obecněji), v plánu hodnocení pak konkrétně.

 • RVP PV stanoví, že vyhodnocování by mělo být komplexní. Jako takové by mělo být zaměřeno na několik oblastí:
  1. naplňování cílů programu,
  2. kvalita podmínek, způsob zpracování a realizace vzdělávacího obsahu,
  3. práce pedagogů (včetně sebereflexe),
  4. výsledky vzdělávání.
  Co konkrétně však bude škola ve které oblasti kterého období sledovat, nač se zaměří, je na její volbě, resp. vyplyne to z výsledků evaluace v předchozím období. (Pedagogové se dohodnou, co konkrétně se chtějí či potřebují dozvědět, a určí si v těchto oblastech konkrétní jevy, na které se v daném období zaměří.)

 • RVP PV požaduje, aby byl dodržován určitý postup a v rámci těchto oblastí byl stanoven:
  1. předmět evaluace (co budou pedagogové sledovat, nač se zaměří),
  2. techniky evaluace (jakými formami, metodami budou postupovat a jakým způsobem vyhodnocovat),
  3. časový plán (konkrétní termíny či frekvence, kdy budou vyhodnocení provádět),
  4. odpovědnost pedagogů (kdo bude za co odpovědný).
 • Doporučení k vlastnímu hodnocení školy, resp. doporučení, jak si svůj evaluační systém vytvořit a jak jej v ŠVP popsat, je uveden V Manuálu k přípravě školního (třídního) programu mateřské školy (2005).

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 10. 11. 2006
Zobrazeno: 13739krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
SMOLÍKOVÁ, Kateřina. Pravidla upravující vlastní hodnocení mateřské školy. Metodický portál: Články [online]. 10. 11. 2006, [cit. 2020-11-23]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/p/1000/PRAVIDLA-UPRAVUJICI-VLASTNI-HODNOCENI-MATERSKE-SKOLY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.