Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Příklady dobré praxe 6

Příklady dobré praxe 6

Praktický příspěvek
inspirace
Přinášíme vám šestou část příkladů dobré praxe, které jsou dílčím výstupem aktivity Průběžné vzdělávání projektu NIDM Klíče pro život. Vznikly v rámci Odbornostních setkáních na Ostružné v roce 2011, kde si pedagogové zájmového vzdělávání a pracovníci NNO předávali zkušenosti, nápady a náměty ověřené v praxi.

BAREVNÝ TÝDEN

Tematická oblast (odbornost):
Dramatická výchova
Autoři: Hana Lužná, Hana Šubčíková
Odbornostní setkání:
Olomoucký, Jihomoravský a
Zlínský kraj
Místo konání: Ostružná 2011

Průřezové téma, vzdělávací oblast:
Osobnostní a sociální výchova,
Umění a kultura

Volnočasová činnost s prvky dramatické výchovy, rozvíjející dovednosti, nadání a seberealizaci dětí formou indoorových a outdoorových aktivit a s možností realizace nejen ve školní družině, ale i na táborech, školách v přírodě či dramatickém kroužku. Jedná se o tvořivou činnost, při které děti zábavným způsobem uplatní, procvičí a prohloubí své znalosti získané ve škole, zapojí se do tvůrčí činnosti, při které získají a využijí nejrůznější schopnosti a dovednosti.
Kompletní metodický materiál je zde.ZÁBAVNÝ LÁTKOVÝ KRUH

Tematická oblast (odbornost):
Pohybové aktivity
Autor: Ivana Nakládalová
Odbornostní setkání:
Olomoucký, Jihomoravský a
Zlínský kraj
Místo konání: Ostružná 2011
Průřezové téma, vzdělávací oblast:
Osobnostní a sociální výchova,
Člověk a zdraví

Soubor netradičních psychomotorických her a cvičení s látkovým kruhem.jejichž cílem je spolupracovat s ostatními, podílet se na aktivní účasti, chápat vlastní podíl zodpovědnosti za práci ve skupině, přizpůsobit se požadavkům ostatních, rozvíjet hrubou motoriku, koordinaci pohybů a fyzickou zdatnost a rozvíjet organizační  schopnosti dětí.
Kompletní metodický materiál je zde.
ZIMNÍ SNĚNÍ

Tematická oblast (odbornost):
Dramatická výchova
Autor: Marcela Žondrová
Odbornostní setkání:
Olomoucký, Jihomoravský a
Zlínský kraj
Místo konání: Ostružná 2011
Průřezové téma, vzdělávací oblast:
Osobnostní a sociální výchova,
Umění a kultura

Příklad dobré praxe nabízí nejrůznější hry s prvky dramatické výchovy motivované vymyšlenou pohádkou se zaměřením na environmentální, pohybovou a výtvarnou výchovu. Prostřednictvím nabízených aktivit získává dítě schopnost vyjadřovat své myšlenky a city, vžívat se do myšlení a cítění druhých lidí, učí se vhodné komunikaci, reagovat v běžných situacích, prohlubovat schopnost vlastní realizace a souvislého vyjadřování před ostatními, rozvíjet fantazii a zdokonalovat své znalosti a dovednosti.
Kompletní metodický materiál je zde.

 

HRY S PÍSMENKY

Tematická oblast (odbornost):
Dramatická výchova
Autoři: Věra Vláčilíková František Švancara
Odbornostní setkání:
Olomoucký, Jihomoravský a
Zlínský kraj
Místo konání: Ostružná 2011
Průřezové téma, vzdělávací oblast:
Osobnostní a sociální výchova,
Umění a kultura

Jedná se o tvořivou činnost, při které děti zábavným způsobem uplatní fantazii, procvičí a prohloubí své znalosti získané ve škole, zapojí se do zajímavé činnosti, při které získají a využijí nejrůznější schopnosti a dovednosti. Cílem přitom je podněcovat k tvořivé aktivitě, pěstovat vztah k divadlu, rozšiřovat slovní zásobu, rozvíjet vyjadřovací schopnosti, správnou výslovnost, srozumitelnost, samostatné vystupování.
Kompletní metodický materiál je zde.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek