Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Pedagogické střípky potřetí

Pedagogické střípky potřetí

V rámci publikační činnosti národního projektu Klíče pro život , který je realizován Národním institutem dětí a mládeže a MŠMT, vyšel již třetí a poslední sborník závěrečných prací studentů, tentokrát třetího ročníku kombinovaného Studia pedagogiky volného času.

Sborník projektových záměrů, použitelných ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, přináší několik námětů jak zpracovat dobrý nápad na pedagogický projekt do podoby žádosti o dotaci. Studenti také své nápady uplatnili v dotačních řízeních, přičemž některé z nich byly úspěšné a získaly finanční podporu. O smyslu podobných projektů i konkrétních a inspirativních příkladů dobré praxe ze sborníku hovoří v úvodu publikace odborný lektor Mgr. Michal Vozobule:

„V posledních letech se ukazuje, že i školská zařízení zřizovaná veřejnými subjekty musejí hledat finance mimo příjmy od zřizovatele. Rozvoj fundrisingu je proto přirozeným jevem, který prostupuje i oblastí vzdělávání. Vzhledem k omezenému množství financí z veřejných rozpočtů a vzhledem k tlaku na konkurenceschopnost jednotlivých vzdělávacích zařízení (např. kvůli demografickému vývoji) je nanejvýš jasné, že každá taková instituce hledá další alternativní zdroje. Rozšiřuje se praxe projektů financovaných ze strukturálních fondů Evropské unie, globální i lokální firmy posunují podnikovou etiku více směrem ke společenské odpovědnosti firmy, a to za pomoci různých fondů a nadací, a v neposlední řadě roste role dobrovolnických aktivit ve veřejně prospěšné sféře. Suma sumárum je tedy proto nutné, aby i pedagogičtí pracovníci byli schopni se s tímto tlakem vyrovnat a dopomoci svému zařízení, škole, k zisku dalších prostředků. Tyto prostředky pak přinášejí kýžený rozvoj organizací vedoucí ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti a zároveň zlepšení celkového klimatu těchto institucí. Proto se v projektu Klíče pro život v rámci klíčové aktivity Studium pedagogiky volného času objevil kurz Strategický a projektový management, který měl za úkol vštěpovat pedagogům volného času znalosti a dovednosti nejen k získávání dalších, rozvojových finančních prostředků, ale i schopnost strategicky plánovat rozvoj své organizace. Následující práce dokazují, že se vytyčený cíl podařilo splnit. Tato publikace bude použita jako metodický materiál v rámci Studia pedagogiky volného času a je dostupná na webových stránkách projektu Klíče pro život – www.kliceprozivot.cz.“

Kromě úvodního slova obsahuje sborník seznámení se zadáním prací, kdy studenti měli v rámci výstupu ze studijního modulu Strategický a projektový management zpracovat dva projektové záměry podle pevně dané osnovy. Struktura ročníkové práce je v publikaci podrobně popsána a může sloužit jako praktická pomůcka pro každého zájemce z řad pedagogů volného času.

Ústřední část publikace tvoří čtyři samostatné projekty. První z nich má název Za vlídnější veřejný prostor,vytvořil jej Stanislav Kafka (DDM-SVČ Tábor) a je zaměřen na participaci dětí a mládeže na vzhledu a kultivaci veřejných prostor. Cílovou skupinu tvoří účastníci zájmových kroužků - výtvarné dílny a keramického kroužku při DDM.

Chotebořské divadlení aneb 20 dkg junioru – takový je název práce Lucie Zajícové (DDM-SVČ Chotěboř). Její projekt si klade za cíl podporovat divadla hrající pro děti a také povzbuzovat zájem dětí o kvalitní představení. Projekt by měl být prospěšný zejména dětem z místních mateřských, základních a středních škol, ochotnickým souborům veřejnosti, ale také programovým pracovníkům kulturních domů, veřejnosti a pedagogům.

Karel Červenka (Centrum environmentální výchovy, vzdělání a osvěty Písek) je autorem projektu Velká zábava v malé ZOO. Cílem projektu je zábavnou formou vzdělávat o životním prostředí a o úloze člověka v ekosystému naší planety děti z mateřských škol, a to na konkrétních příkladech zvířat a rostlin v malé zoo při Centru environmentální výchovy, vzdělání a osvěty Písek.

Posledním z projektů zveřejněných v publikaci Pedagogické střípky III je Řeč – brána k porozumění Petry Novákové (školní družina Základní školy Trojská  Praze 7). Tato práce si klade za cíl rozšíření služeb nabízených školní družinou. Chce poskytnout další možnost rozvoje dětí prostřednictvím logopedické služby, která je na ZŠ realizovatelná a pro vývoj dětí potřebná a která se na jiných školách, kde již funguje, setkává s kladnou odezvou rodičů a zlepšuje jak kvalitu vzdělávání, tak také kvalitu života dětí.

Přáním autorů sborníku je, aby se celá publikace stala inspirací a praktickou pomůckou pro všechny, kdož se věnují záslužné práci s dětmi a mládeží v jejich volném čase.

Zde je ke stažení sborník Pedagogické střípky III.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek