Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Příklady dobré praxe 2

Příklady dobré praxe 2

Pokračujeme v představování příkladů dobré praxe z odbornostních setkání Průběžného vzdělávání Klíčů pro život.

Příklady, které jsou zde uvedeny, byly prezentovány na setkáních ve Střelských Hošticích, Olomouci a Plzni.

Práce s listy

Tématická oblast (odbornost):
Tvořivé činnosti – přírodní materiály
Autor: Erika Mikanová
Odbornostní setkání: Praha
Místo konání: Střelské Hoštice 2010
Průřezové téma, vzdělávací oblast:
Osobnostní a sociální výchova,
Člověk a svět práce
Kompletní metodický materiál je zde.

Práce s přírodním materiálem otevírá cestu k zajímavým možnostem a poznání netradičního vytváření z dostupného materiálu – z listí. Listy různých tvarů, velikostí a barev nabízíme jako zajímavou možnost k vytváření. Pro jejich barevnou kompozici je využijeme jako výtvarný prostředek.


Tábor formou divadelních workshopů

Tématická oblast (odbornost): Divadlo
Autor: Petra Krušinová
Odbornostní setkání: Praha
Místo konání: Střelské Hoštice 2010
Průřezové téma, vzdělávací oblast:
Osobnostní a sociální výchova, Umění a kultura

Kompletní metodický materiál je zde.

Netradiční pojetí tábora se zaměřením na divadlo. Týdenní tábor vedený formou divadelních workshopů, které vedou k získávání nových zkušeností a dovedností. Účastníci se s ohledem na možnosti svého věku seznamují se základními principy divadla. Cílem je prostřednictvím her a cvičení vycházejících z těchto principů (například improvizace) objevovat souvislosti s běžným životem a rozvíjet dovednosti upotřebitelné jak v každodenním životě, tak v divadelní tvorbě.


 Tanec pro radost

Tématická oblast (odbornost): Moderní tance
Autor: Gabriela Kristen
Odbornostní setkání:
Olomoucký a Moravskoslezský kraj
Místo konání:
Olomouc 2011
Průřezové téma, vzdělávací oblast:
Osobnostní a sociální výchova, Člověk a zdraví

Kompletní metodický materiál je zde.

Taneční a pohybová výchova rozvíjí pohybové schopnosti dětí, orientaci v prostoru, cit pro rytmus, učí je pracovat s vlastním tělem, sladit pohyb s hudbou, koordinovat a ovládat vlastní pohyby. Zábavnou a hravou formou vede děti k tanci, lásce k hudbě a umění se pohybem vyjádřit.


Chci být super

Tématická oblast (odbornost): Výukové programy
Autor: Zdislav Princ a kolektiv

Odbornostní setkání: Plzeňský a Jihočeský kraj
Místo konání: Plzeň 2010
Průřezové téma, vzdělávací oblast:

Osobnostní a sociální výchova, Člověk a společnost
Kompletní metodický materiál je zde.

Výukový program vedený způsobem talk show formou besedního stylu s konkrétními ukázkami za účasti významných odborníků, umělců či osobností. Je součástí výuky rodinné, společenské i občanské výchovy na ZŠ a gymnáziích. Skládá se ze sedmi tematických částí a je doplněním průřezových témat ŠVP.


 

Svatava Šimková, NIDM

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek