Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > > > > > > > > > Možnosti integrace dětí s mentálním post...

Ikona informativni

Možnosti integrace dětí s mentálním postižením

Autor: Libuše Lžičařová
Anotace: Základní a Mateřská škola Raspenava před 10 lety integrovala pod svou střechu i žáky, jejichž vzdělávání probíhá podle vzdělávacích programů Zvláštní škola a Pomocná škola. Počáteční rozpaky raspenavské veřejnosti jsou již dávnou minulostí. Dnes můžeme říci, že spolu žijeme, učíme se i pracujeme. Společné sportovní hry, kulturní vystoupení, výtvarné dílny, výstavy, projektové dny, projektová vyučování nebo pouze úsměv či podaná ruka dokáží do jisté míry kultivovat a obohatit všechny zúčastněné. Malou ukázkou může být i tento příspěvek.
Klíčová slova: hlína, dřevo, příroda, práce s žáky
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Do projektu zaměřeného na environmentální výchovu s názvem Co nám dřevo a hlína poví, podpořeného Grantovým fondem Libereckého kraje, byli zapojeni žáci ze tříd základní školy, praktické školy a speciální školy Raspenava v rámci přírodovědných předmětů, pracovního vyučování a výtvarné výchovy. Na projektu se podílely i děti pracující v řezbářském a keramickém kroužku (příloha č. 1).

Cílovým zaměřením projektu bylo dovést žáky k hlubšímu vnímání vztahů a souvislostí mezi činnostmi lidí, životním prostředím a přírodou, prakticky je seznámit se starými řemesly (keramik, hrnčíř, řezbář), umožnit jim poznání hodnoty lidské práce. Práce, která se neobejde bez surovin vytěžených v přírodě (hlína, dřevo), šikovných lidských rukou a odborných znalostí. Proto se staly součástí projektu nejen výtvarné aktivity v dílnách, ale i poznávací vycházky do přírody, sběr přírodnin, pozorování, třídění, získávání nových poznatků. Žáci si tak uvědomovali jedinečnost a neopakovatelnost přírody, její úzké sepětí s životem lidí i potřebu její ochrany. Dozvěděli se o léčivých účincích některých rostlin. Přesvědčili se, jak dokáží necitlivé zásahy člověka (těžba dřeva, výsadba monokultur, popílkové spady, kyselé deště, černé skládky) přírodě uškodit a porušit její rovnováhu (přemnožení lesních škůdců, úhyn živočichů i vegetace).

Co nám povídá hlína?

Hlína vypráví o přírodě. Zachycuje přesné tvary otisknutých přírodnin, vypovídá o šikovnosti keramiků, sochařů a hrnčířů. Žáci dostali možnost pracovat s keramickou hlínou, seznámit se s různými technikami jejího zpracování. Poznali, kolik práce a úsilí se skrývá v každém hotovém výrobku.

Co nám povídá dřevo?

Dřevo také vypráví o přírodě. Vypovídá o stromu, ze kterého pochází, o člověku, který mu dal současný tvar, o desítkách hodin práce, která tomuto tvaru předcházela. Výsledkem půlročního snažení všech zúčastněných se stala výstava, instalovaná pod názvem Co nám dřevo a hlína poví v Městské knihovně Turnov. Výstava se stala i prezentací týmové spolupráce a přirozené integrace dětí s mentálním postižením, jejichž výtvarné práce vdechly této výstavě osobité kouzlo. Vytvářeli jsme ji s nadějí, že bude příjemným zastavením a zamyšlením nad hodnotami, které stojí za to rozvíjet, opatrovat i chránit. Příznivý ohlas veřejnosti naše očekávání nezklamal (Příloha č. 1 - foto č. 18, 19, 20).

Příloha č. 1 - Výstup z projektu - fotogalerie

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 19. 09. 2007
Zobrazeno: 4604krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
LŽIČAŘOVÁ, Libuše. Možnosti integrace dětí s mentálním postižením. Metodický portál: Články [online]. 19. 09. 2007, [cit. 2020-08-08]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/příroda/1605/MOZNOSTI-INTEGRACE-DETI-S-MENTALNIM-POSTIZENIM.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.