Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Příklady dobré praxe 11

Příklady dobré praxe 11


Jedenáctá  část příkladů dobré praxe, které jsou dílčím výstupem aktivity Průběžné vzdělávání projektu Klíče pro život.


PROJEKT SPORT
Tematická oblast (odbornost):
Táborové aktivity
a činnosti sportovního zaměření.
Autor: Ing. Jaroslav Frič
Odbornostní setkání Karlovarského
a Olomouckého kraje
Místo konání: Jihlava 2012
Průřezové téma, vzdělávací oblast:
Osobnostní a sociální výchova

Hlavním cílem je motivovat děti k zvýšení jejich pohybové aktivity a rozšíření jejich pohybových dovedností i fyzické zdatnosti. Zároveň může být program kombinován s motivací jiného směru, v našem projektu je jako příklad použita motivace k ochraně zvířat a zvýšení znalostí dětí o zvířatech. Další cíle programu jsou: motivace dětí k trvalému zájmu o sport a pohybovou aktivitu, vyhledat talenty pro určitý obor sportovní činnosti a pokusit se jejich talent podchytit, pěstovat v dětech kladný vztah ke kolektivu, motivovat děti k trvalému zájmu o přírodu a její ochranu.


ZVÍŘÁTKA A ZVĚŘ V POHYBU
Tematická oblast (odbornost):
Táborové aktivity
a činnosti sportovního zaměření.
Autor: Ing. Jaroslav Frič
Odbornostní setkání
Karlovarského a Olomouckého kraje
Místo konání: Jihlava 2012
Průřezové téma, vzdělávací oblast:
Osobnostní a sociální výchova

Vzhledem k současnému neutěšenému vztahu dětí a často i rodičů k pohybové aktivitě a sportu je záhodno pokusit se do programu táborů zahrnout motivaci ve prospěch této důležité složky zdravého životního stylu. Motivace musí probíhat promyšleně, nenásilně, nejlépe formou her a soutěží. Program přináší řadu konkrétních příkladů, které mohou být zařazeny do programu jakéhokoliv typu tábora. Současně PDP naznačuje začlenění do konkrétní táborové hry Zvířátka a zvěř v pohybu, která kromě motivace k zdravému pohybu a sportu přináší motivaci k učení a rovněž k ochraně přírody. Táborové hry s tématem zvířat jsou mnohokrát odzkoušeny, stejně jako hry navržené v příloze. Jejich skloubení do jednoho táborového programu je třeba doladit podle konkrétních možností týmu vedoucích, skupiny dětí, prostoru tábora a jeho okolí, materiálních podmínek apod.

TANEČNÍ SESTAVA
Tematická oblast (odbornost):
Zájmové vzdělávání - moderní
tanec
Autor: Jaroslav Karásek a kolektiv
Odbornostní setkání:
Liberecký a Královéhradecký kraj
Místo konání: Hořice 2011
Průřezové téma, vzdělávací oblast:
Osobnostní a sociální výchova,
Člověk a zdraví

Tanec rozvíjí hudební a pohybové dovednosti účastníků. Cílem zájmového útvaru je rozvoj tvořivosti a představivosti a poznání zákonitostí lidského těla. Tanec naučí účastníky správnému držení těla a odstraní špatné pohybové návyky. V rámci zájmové činnosti se zaměřujeme na budování vztahu k sobě samému i ke kolektivu. Odbouráváme strach z fyzického kontaktu a vystupování na veřejnosti. Tanec umožňuje mládeži, aby se realizovala a uplatňovala získané poznatky v praxi (taneční soutěže, vystoupení, muzikály...). Autor vychází ze svých zkušeností, které získal při práci ve středisku volného času.

Upravila Svatava Šimková, NIDM

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek