Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > > > > > > > > > Příběhy ze světa

Ikona prakticky

Příběhy ze světa

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Pat Brender
Spoluautor: Carmen Canderas, Rui Gomes, Juan de Vicente Abad
Anotace: Příběhy a pověsti jsou tím nejzajímavějším a nejvíce odhalujícím prvkem každé kultury. Jsou pevně ukotvené v historii, ústně předávané, jsou nosiči nejdůležitějších kulturních hodnot. Tato aktivita pracuje s pověstmi, aby odhalila představy (a stereotypy), které máme o odlišných kulturách.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají
 2. Základní vzdělávání » Kompetence občanské » "respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Český jazyk a literatura » Literární výchova » uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla
 2. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Zeměpis (geografie) » Společenské a hospodářské prostředí » posoudí na přiměřené úrovni prostorovou organizaci světové populace, její rozložení, strukturu, růst, pohyby a dynamiku růstu a pohybů, zhodnotí na vybraných příkladech mozaiku multikulturního světa
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Multikulturní výchova » Kulturní diference
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: kopie textů příběhů
Klíčová slova: historie, předsudky, příběh, stereotyp, kultura, pověst, etnocentrismus, kulturní hodnoty
Úroveň 1 - Téma G & I

Příběhy a pověsti jsou tím nejzajímavějším a nejvíce odhalujícím prvkem každé kultury. Jsou pevně ukotvené v historii, ústně předávané, jsou nosiči nejdůležitějších kulturních hodnot. Tato aktivita pracuje s pověstmi, aby odhalila představy (a stereotypy), které máme o odlišných kulturách.

Zaměřeno na

 • Dojmy a představy, které máme o ostatních kulturách lidech.
 • Etnocentrismus a stereotypy.

Cíle

 • Vyvolat větší zájem o pověsti jiných kultur.
 • Odmítnout stereotypy a předsudky, které máme o hodnotách jiných kultur.
 • Pozvednout zájem o ostatní lidi, kultury, hudbu a jazyky.
 • Vytvořit ve skupině dobrou atmosféru.

Doba trvání

60­-90 minut

Velikost skupiny

Minimálně 4 žáci.

Příprava

 • Vyberte všechny nebo jen některé příběhy a zkopírujte verzi A (viz příloha 1) pro každého žáka.
 • Připravte také kopie celých verzí (viz příloha 2), abyste je mohli použít v závěru hry. Pokud chcete, můžete okopírovat také originály pověstí v původním jazyce.

Pokyny

1. Rozdejte každému žákovi kopii pověsti (verze A), dejte všem 15 až 20 minut, aby si ji přečetli.
2. Každý žák ať zkusí hádat, odkud pověst pochází. Je lepší, pokud dáte žákům na výběr, např.: severní Evropa, jižní Evropa, střední Evropa, východní Evropa, Afrika, Blízký východ, Jižní Amerika, Asie, Severní Amerika.
3. Pak žáky požádejte, aby utvořili skupiny po 4 až 6, aby si vzájemně sdělili své odhady a diskutovali o důvodech svých tvrzení.
4. Požádejte každou skupinu, aby se dohodla na jednom původu pověsti. Dejte jim 30 - 45 minut.
5. Požádejte každou skupinu, aby představila svůj názor na původ pověsti a všechny důvody. Pravděpodobně se rozvine širší diskuse, žáci budou přehodnocovat své odhady podle toho, jaké nápady a zdůvodnění uslyší od ostatních skupin.
6. Budete muset sami rozhodnout, kdy diskusi ukončíte. Pak vyvěste plné verze pověstí (i v původním jazyce), nebo plné znění přečtěte nahlas a řekněte, odkud pověsti pocházejí.

Diskuse a vyhodnocení

Pokud to považujete za vhodné, ptejte se žáků, jak se jim pověsti líbily, zda byli překvapeni jejich původem a jestli se dobře bavili. Pokud máte rádi koláže, můžete zkusit hru „Portréty".

Tipy pro facilitátora

Pověsti často vyjadřují základní hodnoty, zároveň mohou existovat v různých variantách v různých zemích v návaznosti na odlišné zeměpisné a klimatické podmínky, náboženství, hodnoty atd.
Aktivita má největší dosah, pokud žáci dokáží odhalit i jiné než jen praktické okolnosti (podnebí, zvířata dané oblasti) a zajímají se také o hodnoty (nebo mravy), které pověst předává.

Návrhy k rozvinutí tématu

V návaznosti na tuto aktivitu, zvláště v multikulturní skupině, můžete žáky požádat, aby na příští hodinu přinesli pověsti jejich vlastní země, kultury. Tímto způsobem je také možné přiblížit různé generace.

Pokud se vám líbí čtení příběhů, oceníte i hraní her - doporučujeme „Limit 20".

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 03. 03. 2008
Zobrazeno: 13240krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
BRENDER, Pat. Příběhy ze světa. Metodický portál: Články [online]. 03. 03. 2008, [cit. 2020-10-29]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/příběh/1830/PRIBEHY-ZE-SVETA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.