Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > > > > > > > > > Příběhem do digi světa

Ikona prakticky

Příběhem do digi světa

Ikona inspirace
Autor: InGeneration
Anotace: Žáci si ve skupinách pročítají komiksový příběh, ve kterém chybí řešení některých situací. Skupina má k dispozici ke každé situaci určité varianty řešení. Jejím úkolem je vybrat tu nejvhodnější, a tak příběh dovést k úspěšnému zakončení.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Informační a komunikační technologie » 1. stupeň » Informační a komunikační technologie » Vyhledávání informací a komunikace » 1. a 2. období » při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a vhodné cesty
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: listy pro žáky Příběhem do digi světa (obsahují komiks s úkoly, přílohu s kartičkami k vystříhání a přílohu s bodovým vyhodnocením a komentáři), nůžky, lepidla
Klíčová slova: digitální technologie, fotografie, příběh, vyhledávání, spolupráce, Hardware, digitální gramotnost, záznam zvuku, digitální svět

Cíl výuky:

Žák se naučí v životě rozpoznávat situace, v nichž lze účelně využít digitální technologie.

Popis činnosti

 • Skupiny žáků dostanou v pracovním listu komiksový příběh, který obsahuje úkoly. V některých situacích příběhu chybí řešení a žáci se mají rozhodnout pro některou z nabízených variant.
 • Z přílohy pracovního listu vystříhají kartičky s variantami řešení situací.
 • Skupiny procházejí komiksový příběh a doplňují varianty z kartiček.
 • Výstupem je komiks doplněný o řešení, která žáci vybrali jako ideální.
 • V příloze pracovního listu je řešení, podle kterého si mohou žáci svou práci obodovat a kde také najdou komentáře ke všem variantám řešení situací.
 • V závěrečné reflexi poznatky shrnou.

Předpokládaný čas

40 minut

Doporučený postup pro učitele

Příprava

 • Projděte si komiks i správné varianty textů pro jednotlivé situace, včetně bodování.
 • Ujasněte si role ve skupině – koordinátor, člen týmu, hlídač času a pomůckář. Připravte si, jak role žákům vysvětlíte a jakou činnost jim přidělíte (minimální činnost je popsána v pracovním listu pro žáky).
 • Určete, kolik skupin žáků budete mít. Připravte si metodu rozdělení do skupin, přičemž se pokuste o rovnoměrné rozdělení žáků s ohledem na role.
 • Rozmyslete si, jak využijete bodování pro motivaci žáků a následné vyhodnocení aktivity.
 • Pro každou skupinu:
  • vytiskněte pracovní list s komiksem;
  • vytiskněte list s kartičkami obsahující varianty textů pro jednotlivé situace;
  • připravte lepidlo a nůžky;
  • připravte bodové ohodnocení variant odpovědí a případně připravte papír či tabulku pro bodové hodnocení.

Zahájení

 • Rozdejte skupinám výše uvedené pomůcky.
 • Objasněte role ve skupině a jejich účel a dejte žákům prostor, ať si role mezi sebou ve skupině rozdělí.
 • Nechte žáky přečíst úvodní instrukce a následně odpovězte na dotazy.
 • Vysvětlete bodování a hodnocení.

Průběh

 • Buďte připraveni žákům pomoci při výběru správného řešení, především u prvních několika situací (můžete pracovat i frontálně).
 • Sledujte, jak žáci zvládají svou roli ve skupině.
 • Přiměřeně pomáhejte při hledání správných variant – berte na vědomí, že se nejedná o ověřování.

Ukončení

 • Na základě dohody z úvodu aktivity proveďte vyhodnocení - v první řadě tím, že odpovědi obodujete a případně také okomentujete.

Reflexe:

 • Co ses díky komiksu dozvěděl nového?
 • Která situace byla zcela jasná a která byla naopak nejobtížnější na výběr správné odpovědi?
 • Dokážeš vymyslet a vytvořit podobný komiksový příběh? Kolik bys na to asi potřeboval času?Materiál vznikl v rámci celorepublikového projektu IN-Generation zaměřujícího se na vzdělávání žáků základních škol, jejich učitelů a rodičů v oblasti internetové gramotnosti. 
Projekt IN-Generation je realizován společností European Leadership & Academic Institute (ELAI) ve spolupráci s dalšími partnery pod záštitou MŠMT.
Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Příběhem do digi světa.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf7392 kBPracovní list pro žáky
Odstranitpdf254 kBMetodický list pro učitele
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 07. 01. 2014
Zobrazeno: 4204krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

2 uživatelé Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
InGeneration. Příběhem do digi světa. Metodický portál: Články [online]. 07. 01. 2014, [cit. 2020-10-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/příběh/18219/PRIBEHEM-DO-DIGI-SVETA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.