Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání > > > > > > > > > > > > > > > > > > Sny dětí z nádraží

Ikona teoreticky

Sny dětí z nádraží

Ikona odbornost
Autor: Vlasta Vyčichlová
Anotace: Aktivita se opírá o dokumentární film, jehož námětem je život dětí žijících na ulici. Rozvíjí empatii a ochotu žáků vcítit se do pozice svých vrstevníků, kteří ztratili domov, a ukazuje možnosti, jak v praxi dětem na ulici pomoci. Prostřednictvím interaktivní hry si žáci mohou ujasnit rozdíl mezi svou vlastní pozicí a pozicí bezdomovců.
Téma příspěvku:Osobnostní a sociální výchova
Klíčová slova: osobnostní a sociální výchova, morální rozvoj, osobnostní rozvoj, sociální rozvoj, člověk a společnost, člověk a jeho svět, bezdomovectví, jazyk a komunikační dovednosti

Vlastní strukturovaný popis činnosti:

  1. úvod hodiny: Učitel uvede několik vět k tématu, je možné využít motivační článek z novin na téma bezdomovectví. Poté může metodou brainstormingu s žáky sestavit seznam příčin, které mohou mít za následek život na ulici (5 minut).

  2. projekce filmu: Snímek má 32 minut, lze jej tedy promítnou celý během jedné vyučovací hodiny.

  3. stručná reflexe po filmu: Každý žák jedním, podle svého názoru nejvýstižnějším slovem okomentuje svůj pocit z filmu. Učitel se poté může vrátit k seznamu příčin bezdomovectví a spolu s žáky barevně vyznačit ty, kterých se film dotýkal. Žáci mohou seznam na základě poznatků z filmu doplnit. Společně pak žáci s učitelem vyberou příčiny, které jsou podle nich hlavním důvodem bezdomovectví v naší republice, a ty zatrhnou jinou barvou (5 minut).

  4. shrnutí: Učitel by měl zdůraznit, že je dobré vyměnit černobílý pohled, který většinou žáci mají, za empatický přístup, založený na pochopení příčin toho, proč se někteří lidé ocitnou na ulici. Výstupem by mělo být poznání, že ne všichni si svou situaci zavinili zcela sami, že někdy je zvládnutí životních událostí nad síly a možnosti konkrétního člověka.

  5. aktivita pro následující hodinu: (ta by měla být věnována dalšímu rozvoji empatických postojů a možnostem konkrétní pomoci) - název: O čem sníme

O čem sníme

Cíl: Uvědomit si svá přání, možnosti jejich realizace, pochopit, že některé skutečnosti, které považujeme za samozřejmost, jsou naopak nereálným snem někoho jiného.

Pomůcky: psací potřeby, papír, arch balicího papíru, lepící kolečka (pro každého žáka jedno)

Čas na hru: 20 - 30 minut

Průběh hry:
Každý žák pracuje samostatně, v předem určeném časovém limitu sestaví seznam svých tužeb a snů. Následně o nich žáci ve dvojicích diskutují, ujasňují si, které sny jsou pravděpodobně reálné, v jakém časovém horizontu, a které nikoli. Následně žáci vytvoří čtveřice až šestice, podle počtu žáků ve třídě, a ty mají za úkol společně sestavit seznam tří snů, se kterými se mohou všichni ve skupině ztotožnit. Výsledek zapíší žáci na arch balicího papíru, vyvěsí ve třídě a mluvčí skupiny její názor prezentuje před celou třídou. V závěru pak každý žák sám za sebe přilepí samolepící kolečko ke snu, který považuje za nejdůležitější. Výsledek je pak jasně viditelný - vítězí sen s největším počtem koleček.

Reflexe hry:
Probíhá vlastně už při práci ve skupinách. Poté, co žáci vyberou "univerzální" sen, je možné diskutovat o tom, jaké asi mají sny lidé z okraje společnosti, lidé bez domova. Je možné navázat na film a vést debatu o tom, jak mohou děti z ulice své sny realizovat, zda budou potřebovat cizí pomoc. Je dobré porovnat naše sny a uvědomit si, jak se navzájem liší a proč tomu tak je. V závěru může učitel pohovořit o konkrétních formách pomoci (projekt Šance atd., www.sance.info).

Poznámka: Aktivita vychází z projektu Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni. Dokumentární film Sny dětí z ulice je ze sady filmů určených pro střední školy, je však sdělný i pro žáky 2. stupně ZŠ. V souboru filmů pro ZŠ je film se stejnou tematikou - Život na ulici (19 minut), který se věnuje dětem v Tanzánii. Snímek Sny dětí z ulice je nám z geografického hlediska bližší, jeho dětští hrdinové pocházejí ze Záhřebu.

Synopse filmu:
Hlavní nádraží v Záhřebu se stalo domovem mnoha dětí bez domova. Dokument představuje, jak se děti samy dívají na svůj osud. V sérii rozhovorů vyprávějí o své minulosti, zkušenostech a snech o budoucnosti. Rozhovory jsou promíchány se záběry ze života dětí, které přespávají na hlavním nádraží ve vagónech a pokoušejí se přežít ve městě jako žebráci. V Záhřebu jsou vystaveny zločinu, zneužívání a drsné realitě života na tamních ulicích. Úřady jsou si problému vědomy, ale zdá se, že pro neochotu, ale možná i pro neschopnost nemohou příliš pomoci. Dokument odhaluje tragédii dětí žijících v zapomnění na okraji společnosti.

Citace a použitá literatura:
[1] - www.jedensvet.cz/skoly.  
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 29. 08. 2006
Zobrazeno: 4198krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
VYČICHLOVÁ, . Sny dětí z nádraží. Metodický portál: Články [online]. 29. 08. 2006, [cit. 2020-11-27]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/osobnostní rozvoj/847/SNY-DETI-Z-NADRAZI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.