Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Pohádková rodina

Pohádková rodina

Praktický příspěvek
zkušenost
krátkodobý
Příspěvek nabízí praktické hry, činnosti a aktivity, které dětem umožňují setkání s pohádkovou rodinou, a to prostřednictvím veršované pohádky.

Cíl výuky

 • Prostřednictvím pohádky (pohádkové rodiny) rozvíjet fantazii a představivost. 
 • Rozvíjet komunikativní dovednosti (verbální i neverbální). 
 • Rozvíjet úctu k životu ve všech jeho formách.   
 • Získávat povědomí o vlastní sounáležitosti se světem.  

Integrovaný blok: Rozhlédni se tu i tam, uvidíš, že nejsi sám

Tematický celek: Rodina

Dílčí téma: Pohádková rodina

Věk: 4–6 let

Pomůcky: viz hry, činnosti a aktivity

Didaktické prostředky: leporelo – HILAROVÁ, D. Jak zvířátka našla domov. Praha : Albatros, 1984. Demonstrační obrázky, Grafie, 2006. II. Volně žijící živočichové. ISBN 80-902560-0-7. LOGICO PICCOLO, Praha : Mutabene, 2009. Prvouka – Domácí a lesní zvířata. ISBN 80-86745-17-1. 

Motivace

Rozhlédni se tu a tam,
uvidíš, že nejsi sám.
Všude je tvůj velký svět,
pojď si o něm vyprávět.

Povíme si pohádku,
třeba o tom zvířátku.
Nakreslíme sluníčko,
trávu, kytky, jablíčko. 

Jsme tu všichni kamarádi,
všichni se tu máme rádi.

 • plyšové sluníčko nám vypráví pohádku

„Dobrý den, milé děti. Dnes vám povím pohádku. Pohádku o babičce a dědečkovi, kteří žili v domečku, na okraji lesa. Žili spokojeně, ale přeci jen jim někdy bylo trošku smutno. Jednou v zimě se přihodilo něco nevídaného.“

společné hry, činnosti a aktivity

 • seznamujeme se s veršovanou pohádkou (HILAROVÁ, D. Jak zvířátka našla domov)   
 • vedeme rozhovor o obsahu pohádky
 • cvičíme s říkankou Domeček

DVOŘÁKOVÁ, H. Pohybové činnosti pro předškolní vzdělávání. s. 88.   

 • jednoduše charakterizujeme vzhled a způsob života zajíce, veverky, lišky
 • rytmizujeme říkanku Běžela liška, s doprovodem na hůlky; naleznete na http://www.predskolaci.cz/?p=2113
 • hrajeme hru Na zajíčka

MIŠURCOVÁ, V. Hry se zpěvem. s. 36.     

 • učíme se charakterizovat vzhled a způsob života kachny, srny, kňoura, kamzíka a daňka
 • získáváme encyklopedické informace o zvířatech z pohádky, naleznete na www.wikipedia.cz
 • vystřihujeme, nalepujeme a malujeme společný obraz pohádky Jak zvířátka našla domov
Jak zvířátka našla domov
1. Jak zvířátka našla domov
Autor díla: Bc. Radmila Michlíčková

hry, činnosti a aktivity skupinové, individuální

JAZYKOVÉ

 • před zrcadlem si procvičujeme mluvidla „řeč zvířat“ (kachna, kňour)
 • hrajeme hru Hádanky v obrázcích – otoč obrázek a vymysli hádanku    
 • vymýšlíme improvizovaný rozhovor „zajíc potkal veverku“  
 • popisujeme obrázky – Co vidím na obrázku? (leporelo veršované pohádky)
 • procvičujeme názvy méně známých zvířat – kňour, kamzík, daněk; učíme se pojmenovat samce, samici, mládě  
 • hrajeme sluchovou hru Hledej cestu k domečku (dítě jde se zavázanýma očima za zvukem zvonečku)
 • hrajeme slovní fotbal (využíváme první písmeno zvířete z pohádky Z, S, V, L, K, D)
 • vymýšlíme labyrint „Cesta k domečku?“ – nejkratší, nejdelší, jednoduchá bez překážek, náročná s překážkami (švihadla, lana, provázky, TV překážky)

LOGICKO-MATEMATICKÉ

 • pracujeme s pracovním listem (zakresli nejkratší x nejdelší cestu k domečku)
 • skládáme a nalepujeme puzzle zvířat z pohádky (rozstříhané obrázky zvířat, výkresy, lepidla)
 • starší děti pracují s didaktickou pomůckou LOGICO PICCOLO – Domácí a lesní zvířata
 • třídíme demonstrační obrázky II. Volně žijící živočichové – „vyber zvířata z pohádky“   
 • posloupně řadíme obrázky zvířat „kdo přišel k domečku první, druhý, ... poslední“

PROSTOROVÉ

 • stavíme domeček babičky a dědečka (velká dřevěná průlezka, bílá prostěradla; dřevěné kostky na kachlová kamna)
 • vystřihujeme sněhové vločky, stříháme podle čáry stromy, zvířata (šablony)  
 • malujeme, kreslíme – stromy, vločky, zvířata a postavy z pohádky
 • ze slaného těsta modelujeme zajíce
 • uvolňujeme zápěstí ruky v grafickém cviku = svislé nebo vodorovné vlnky „kňour běhá mezi stromy“, oblouky „veverka skáče ze stromu na strom“
 • vyrábíme si plošné loutky  
 • vyrábíme leporelo – kreslíme, vystřihujeme, lepíme
leporelo
2. leporelo
Autor díla: Bc. Radmila Michlíčková

HUDEBNÍ

 • JANOVSKÁ, O. Malým zpěváčkům. s. 217, s klavírem procvičujeme píseň Zajíček
 • ZRNA, F. a kol. Zpěvník pro mateřské školy. s. 79, hrajeme si s flétničkou (zobcovou flétnou) a písní Sedí liška pod dubem
 • učíme se píseň Veverka, pohybově ji ztvárňujeme, JANOVSKÁ, O. Malým zpěváčkům. s. 248  
 • hrajeme si s písní Veverky, HANUŠ, J. KALABIS, V. Skřivánek. s.74
 • veverky se smějí „šibalsky“ – doprovázíme na hůlky 
 • veverky se smějí „mile, líbezně“ – doprovázíme na zvonkohru
 • veverky jsou „rozchechtané“ – doprovázíme na rumba koule

TĚLESNĚ KINESTETICKÉ

 • pohybově improvizujeme říkanku Domeček, DVOŘÁKOVÁ, H. Pohybové činnosti pro předškolní vzdělávání. s. 88
 • hrajeme si na zvířátka – cvičíme s hudbou
 • cvičíme na žebřinách „veverky v lese“ (vylézáme/přelézáme/slézáme/seskakujeme na měkkou podložku)
 • relaxujeme „u kamen v domečku jako zvířátka z pohádky“ (relaxační hudba, přehrávač) 
 • procvičujeme mazurku v páru na píseň Měla babka, čtyři jabka

ZRNA, F. a kol. Zpěvník pro mateřské školy. s. 131

DRAMATICKÉ

 • LADA, J. Bajky, hledáme poučení v bajkách
 • HILAROVÁ, D. Jak zvířátka našla domov, dramatizujeme veršovanou pohádku (s čepičkami)
 • hrajeme si divadlo s plošnými loutkami   
 • strojíme se, chystáme se na „setkání zvířátek“; učíme „srdečné pozvání“  

Lištičko, lištičko,                   
zajdi k nám na slovíčko.
Obleč hezkou blůzičku,
sejdeme se v domečku.  

(autorkou díla je Bc. R. Michlíčková)

 • úvodní oslovení obměňujeme podle výběru zvířete

Veveřičko, veveřičko...
Zaječko, zaječko...

hry, činnosti a aktivity pro pobyt venku

 •  „kreslíme“ jedním tahem do sněhu (smrk, zajíc)
 • „otiskujeme“ do sněhu (stopy zvířat)
 • dramatizujeme pohádku v prostředí lesa  
 • pečujeme o lesní zvířata – do krmelce neseme ořechy, kaštany, žaludy
 • sypeme ptáčkům do budky  
 • procvičujeme chůzi v hlubokém sněhu; srovnáváme, jak se skáče zajíci x jak se jde daňkovi

Reflexe

Dílčí téma zaměřené na pohádkovou rodinu bylo dětem velmi příjemné. Samotná ústřední pohádka děti motivovala ke spontánnímu získávání nových znalostí a zkušeností. Všechny nabízené hry, činnosti a aktivity byly přiměřené věku i individuálním zvláštnostem dětí. 

Bc. Radmila Michlíčková
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek