Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Příklady dobré praxe 3

Ikona prakticky

Příklady dobré praxe 3

Ikona inspirace
Autor: Svatava Šimková
Anotace:

Přinášíme již třetí část příkladů dobré praxe z odbornostních setkání Průběžného vzdělávání Klíčů pro život.

Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Neformální vzdělávání » Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám » mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání; uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám;
  2. Neformální vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve;
Očekávaný výstup:

Příspěvek nemá přiřazen žádný očekávaný výstup.

Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Klíčová slova: NIDM, příklady dobré praxe, Klíče pro život, průběžné vzdělávání, odbornostní setkání

Příklady, které jsou zde uvedeny, byly prezentovány na setkáních v Plzni a Oseku v roce 2010.

Ryba z pedigu

Tematická oblast (odbornost):
Košíkářství – pletení z pedigu
Autor: Běla Kavinová
Odbornostní setkání:
Plzeňský a Jihočeský kraj
Místo konání: Plzeň 2010
Průřezové téma, vzdělávací oblast:
Osobnostní a sociální výchova,
Člověk a svět práce

Záměrem této činnosti je poskytnout dětem příležitost k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti, seznámit je se zajímavou technikou, s vlastnostmi netradičního materiálu, zajímavým způsobem, formou tvořivého hraní nabídnout inspiraci k účelnému využití volného času. Kompletní metodický materiál je zde.

Projekt Čas

Tematická oblast (odbornost):
Keramika
Autor: Dana Kráčmarová
Odbornostní setkání: Ústecký,
Středočeský a Karlovarský kraj
Místo konání: Osek 2010
Průřezové téma, vzdělávací oblast
Osobnostní a sociální výchova,
Člověk a svět práce

Nabízené téma rozvíjí nejrůznější dovednosti, znalosti a vědomosti a zároveň umožňuje dětem, aby chápaly a uplatňovaly získané poznatky v širších souvislostech. Děti si zopakují určení času, zjistí, co všechno s časem souvisí, ve skupinách vytvoří výtvarný návrh hodin, na základě vlastních tvůrčích schopností vytvoří hodiny pro jednotlivá oddělení školní družiny. Kompletní metodický materiál je zde.

Od semínka k chlebu

Tematická oblast (odbornost):
Environmentální výchova
Autor: Jaroslava Mincbergerová
Odbornostní setkání: Ústecký,
Středočeský a Karlovarský kraj
Místo konání: Osek 2010
Průřezové téma, vzdělávací oblast
Environmentální výchova, Člověk a jeho svět

Děti poznají jednotlivé kroky, jakou cestou projde zrnko obilí, než se z něj upeče chléb. Zároveň se seznámí s různými druhy obilí, jejich pěstování, sklízení a využití v potravinářství. Prakticky si vyzkoušejí mletí mouky, zadělávání těsta a pečení vlastního bochníku chleba. Kompletní metodický materiál je zde.

 

Nás se to netýká

Tématická oblast (odbornost):
Výukové programy
Autor: Zdislav Princ
Odbornostní setkání:
Plzeňského a Jihočeského kraje
Místo konání: Plzeň 2010
Průřezové téma, vzdělávací oblast:
Osobnostní a sociální výchova,
Člověk a společnost

Pořad vznikl v tvůrčí euforii pomoci řešit problém pedagogů základních škol s netečností vztahovou i mezilidskou. V praxi se ukázal být životaschopným, přestože se pokouší napravit velmi složité otázky mezilidských vztahů a ztráty úcty k hodnotám, což je snad nejtěžší úkol s cílem vyplnit mezeru nedostatečné výchovy v rodinách. Kompletní metodický materiál je zde.

 

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 27. 01. 2012
Zobrazeno: 5480krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ŠIMKOVÁ, Svatava. Příklady dobré praxe 3. Metodický portál: Články [online]. 27. 01. 2012, [cit. 2020-10-21]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/odbornostní setkání/14973/PRIKLADY-DOBRE-PRAXE-3.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.