Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Příklady dobré praxe 2

Ikona prakticky

Příklady dobré praxe 2

Ikona inspirace
Autor: Svatava Šimková
Anotace:

Pokračujeme v představování příkladů dobré praxe z odbornostních setkání Průběžného vzdělávání Klíčů pro život.

Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Neformální vzdělávání » Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám » mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání; uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám;
  2. Neformální vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve;
Očekávaný výstup:

Příspěvek nemá přiřazen žádný očekávaný výstup.

Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Klíčová slova: NIDM, příklady dobré praxe, Klíče pro život, průběžné vzdělávání, odbornostní setkání

Příklady, které jsou zde uvedeny, byly prezentovány na setkáních ve Střelských Hošticích, Olomouci a Plzni.

Práce s listy

Tématická oblast (odbornost):
Tvořivé činnosti – přírodní materiály
Autor: Erika Mikanová
Odbornostní setkání: Praha
Místo konání: Střelské Hoštice 2010
Průřezové téma, vzdělávací oblast:
Osobnostní a sociální výchova,
Člověk a svět práce
Kompletní metodický materiál je zde.

Práce s přírodním materiálem otevírá cestu k zajímavým možnostem a poznání netradičního vytváření z dostupného materiálu – z listí. Listy různých tvarů, velikostí a barev nabízíme jako zajímavou možnost k vytváření. Pro jejich barevnou kompozici je využijeme jako výtvarný prostředek.


Tábor formou divadelních workshopů

Tématická oblast (odbornost): Divadlo
Autor: Petra Krušinová
Odbornostní setkání: Praha
Místo konání: Střelské Hoštice 2010
Průřezové téma, vzdělávací oblast:
Osobnostní a sociální výchova, Umění a kultura

Kompletní metodický materiál je zde.

Netradiční pojetí tábora se zaměřením na divadlo. Týdenní tábor vedený formou divadelních workshopů, které vedou k získávání nových zkušeností a dovedností. Účastníci se s ohledem na možnosti svého věku seznamují se základními principy divadla. Cílem je prostřednictvím her a cvičení vycházejících z těchto principů (například improvizace) objevovat souvislosti s běžným životem a rozvíjet dovednosti upotřebitelné jak v každodenním životě, tak v divadelní tvorbě.


 Tanec pro radost

Tématická oblast (odbornost): Moderní tance
Autor: Gabriela Kristen
Odbornostní setkání:
Olomoucký a Moravskoslezský kraj
Místo konání:
Olomouc 2011
Průřezové téma, vzdělávací oblast:
Osobnostní a sociální výchova, Člověk a zdraví

Kompletní metodický materiál je zde.

Taneční a pohybová výchova rozvíjí pohybové schopnosti dětí, orientaci v prostoru, cit pro rytmus, učí je pracovat s vlastním tělem, sladit pohyb s hudbou, koordinovat a ovládat vlastní pohyby. Zábavnou a hravou formou vede děti k tanci, lásce k hudbě a umění se pohybem vyjádřit.


Chci být super

Tématická oblast (odbornost): Výukové programy
Autor: Zdislav Princ a kolektiv

Odbornostní setkání: Plzeňský a Jihočeský kraj
Místo konání: Plzeň 2010
Průřezové téma, vzdělávací oblast:

Osobnostní a sociální výchova, Člověk a společnost
Kompletní metodický materiál je zde.

Výukový program vedený způsobem talk show formou besedního stylu s konkrétními ukázkami za účasti významných odborníků, umělců či osobností. Je součástí výuky rodinné, společenské i občanské výchovy na ZŠ a gymnáziích. Skládá se ze sedmi tematických částí a je doplněním průřezových témat ŠVP.


 

Svatava Šimková, NIDM

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 30. 12. 2011
Zobrazeno: 5303krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ŠIMKOVÁ, Svatava. Příklady dobré praxe 2. Metodický portál: Články [online]. 30. 12. 2011, [cit. 2020-10-22]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/odbornostní setkání/14865/PRIKLADY-DOBRE-PRAXE-2.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.