Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání > Klíčové kompetence E a J > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání > Klíčové kompetence E a J > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Občanský průkaz 4.0 – Vzdělávací programy...

Občanský průkaz 4.0 – Vzdělávací programy pro středoškolské učitele občanské nauky a ZSV

V rámci projektu Občanský průkaz 4.0 vznikají vzdělávací programy pro středoškolské učitele (zejména občanské nauky a ZSV). Tvůrci těchto programů je koncipovali především jako budoucí programy pro DVPP, proto je kterákoli instituce poskytující DVPP může volně využít a nechat si je akreditovat jako svůj program v rámci DVPP. V přílohách jsou první čtyři vzdělávací programy.

V rámci projektu Občanský průkaz 4.0, který v letech 2018–2021 realizuje Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK) ve spolupráci se třemi univerzitami (MU Brno, UP Olomouc, UHK Hradec Králové), vznikají mj. vzdělávací programy pro středoškolské učitele (zejména občanské nauky a ZSV). Každý program je dvakrát ověřen cílovou skupinou a zhodnocen dvěma odbornými posuzovateli. Tvůrci těchto programů je koncipovali především jako budoucí programy pro DVPP, proto je kterákoli instituce poskytující DVPP může volně využít a nechat si je akreditovat jako svůj program v rámci DVPP.

Programy jsou koncipovány jako dvoudenní (16hodinové) semináře/workshopy a jsou rozčleněny do čtyř tematických bloků: Teorie – v tomto bloku jsou účastníci seznámeni s aktuálními problémy v konkrétní oblasti a s aktuální odbornou reflexí této problematiky; přednášející jsou vždy odborníci z VŠ, kteří se dlouhodobě tomuto tématu věnují. Praxe – v tomto bloku jsou představeny vynikající vzdělávací materiály a vzdělávací aktivity, které již existují a které mohou účastníci využít ve své výuce; materiály či aktivity jsou z větší části představeny samotnými tvůrci. Inovace – v tomto bloku jsou prezentovány nové vzdělávací materiály a aktivity, které vznikly v rámci projektu Občanský průkaz 4.0; účastníci si vyzkouší výukové materiály a mají možnost s jejich tvůrci diskutovat detaily použití materiálů ve výuce. Sdílení – v tomto bloku je vytvořen prostor pro vzájemné sdílení zkušeností účastníků; v rámci moderované diskuse účastnící sdílí příklady dobré praxe a mohou diskutovat o aktuálních pedagogických výzvách spojených s danou problematikou.

V tuto chvíli jsou hotové čtyři vzdělávací programy, které naleznete v přílohách:

  • Odpovědný vztah k médiím
  • Občanská participace na veřejném životě
  • Politická participace na veřejném životě
  • Prevence extremismu a respekt ke kulturním odlišnostem

Programy vznikly v rámci projektu OP VVV „Občanský průkaz 4.0 – kompetence pro demokratickou kulturu, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008154“.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek