Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání > Příbuzné obory mohou čerpat ze společných...

Ikona informativni

Příbuzné obory mohou čerpat ze společných odborných základů

Autor: Aneta Stehlíková
Spoluautor: Taťána Vencovská
Anotace: Řada oborů vzdělání je založena na podobných, či dokonce stejných odborných předpokladech. Tohoto poznatku lze využít při modernizování vzdělávacích programů středních odborných škol a v budoucnu také při tvorbě rámcových vzdělávacích programů, a to prostřednictvím tzv. společných odborných základů.
Klíčová slova: společný odborný základ, střední odborné vzdělávání, kurikulum, rámcové vzdělávací programy, modernizace, Modernizace odborného vzdělávání

Řada oborů vzdělání je založena na podobných, či dokonce stejných odborných předpokladech. Tohoto poznatku lze využít při modernizování vzdělávacích programů a v budoucnu také při tvorbě rámcových vzdělávacích programů.

Pro rámcové vzdělávací programy (RVP) založené na podobných odborných základech byl v Národním ústavu pro vzdělávání vytvořen návrh tzv. společných odborných základů, a to pro obory začleněné do projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který koncept rozpracoval do současné podoby. Společné odborné základy zahrnují požadavky na výsledky učení žáků napříč obory vzdělání, které sdílejí určité prvky.

Při zpracování společných odborných základů hledali pracovníci projektu MOV průniky mezi obory vzdělání v jednotlivých skupinách oborů i napříč skupinami oborů. Ukázalo se, že u technických oborů lze najít obecnější kompetence, které je možné vymezit formou výsledků učení a vytvářet z nich různě kombinovatelné společné moduly využitelné v technických oborech vzdělání. Kromě tohoto společného odborného základu pro technické obory ale především vznikla celá řada konkrétnějších společných odborných základů pro (technické i netechnické) obory vzdělání.

Autor díla: kol. autorů


Schéma dílčích společných odborných základů je členěno do dvou vzájemně provázaných úrovní. V první úrovni (vlevo) jsou vymezeny společné odborné základy pro jednotlivé skupiny oborů vzdělání. Výjimkou je společný odborný základ automobilní, v němž jsou zařazeny příbuzné obory ze skupin oborů 23 Strojírenství a strojírenská výroba, 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika a 39 Speciální a interdisciplinární obory. U těchto oborů se totiž podařilo najít společné odborné jádro a ukázalo se jako smysluplné vytvářet pro ně společné vzdělávací moduly. Další výjimkou je společný odborný základ ekonomický, do něhož byly podle kritéria příbuznosti zařazeny obory ze skupin 63 Ekonomika a administrativa a 66 Obchod.

Pro obory ze skupin 18 Informatické obory, 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika, 29 Potravinářství a potravinářská chemie, 34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie a 65 Gastronomie, hotelnictví a cestovní ruch byly rozpracovány společné základy pouze v této první úrovni.

V některých skupinách oborů vzdělání jsou ale zařazeny hodně odlišné a nesourodé obory vzdělání, jejichž oborové odlišnosti nelze ve společných odborných základech dostatečně popsat. Proto vedle společných odborných základů první úrovně vznikla také druhá úroveň odborných základů (vpravo) pro příbuzné obory dané skupiny oborů vzdělání, které vznikly průnikem jejich výsledků učení.

Materiál Společné odborné základy pro obory začleněné do projektu MOV bude prezentován na odborných informačních seminářích pro školy od podzimu 2019.

Pokud Vás problematika zaujala, rádi od Vás přijmeme podněty a názory, které pomohou dospět k odbornému konsenzu. Své podněty můžete směrovat na adresu mov@nuv.cz.

Citace a použitá literatura:
[1] - Společné odborné základy pro obory začleněné do projektu MOV. 2019. [cit. 2019-7-23]. Dostupný z WWW: [http://www.nuv.cz/file/4203/].  
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 23. 10. 2019
Zobrazeno: 323krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
STEHLÍKOVÁ, Aneta. Příbuzné obory mohou čerpat ze společných odborných základů . Metodický portál: Články [online]. 23. 10. 2019, [cit. 2020-02-29]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/o/22194/PRIBUZNE-OBORY-MOHOU-CERPAT-ZE-SPOLECNYCH-ODBORNYCH-ZAKLADU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.