Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání > Znáte svou úroveň v jazycích?

Znáte svou úroveň v jazycích?

Každý, kdo vyplňuje životopis nebo se například hlásí do jazykového kurzu, musí umět vysvětlit, jaká je jeho úroveň jazykových dovedností. Celoevropsky srozumitelnou a transparentní možnost hodnocení nabízí úrovně A1–C2, které jsou definovány Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky, navrženým Radou Evropy.

Každá učebnice a vydaný certifikát nebo i například maturitní zkouška se na tyto úrovně odkazují. Co ale dělat v případě, že žádný takový doklad nevlastníme, ale přesto máme jazykové dovednosti jednoho nebo více jazyků a chceme je pomocí úrovní popsat? Pomoc nabízí on-line aplikace Evropského jazykového portfolia (EJP). Pro každou úroveň a jazykovou dovednost zde naleznete soubor deskriptorů, tedy konkrétních popisů toho, co máme na dané úrovni zvládnout. Uživatel pak jednoduše sám zaškrtává, zda danou dovednost ovládá dobře, jen trochu, nebo ji ještě neovládá vůbec. U vybraných deskriptorů se objevují i cvičení, ve kterých si své hodnocení může každý ověřit. Po uložení se objeví procentuální výsledek sebehodnocení. V případě, že uživatel dosáhl 80 %, může považovat úroveň za splněnou. Nedílnou součástí aplikace je i jazykový pas, do kterého se automaticky všechny aktuální úrovně sebehodnocení zaznamenají. Jazykový pas je jedním z dokumentů Europassu, které pomáhají informovat o dosažených kvalifikacích, získaných znalostech a dovednostech u nás či v Evropě.

EJP z pohledu učitelů

Evropské jazykové portfolio je od konce roku 2011 přístupné na Metodickém portálu RVP. CZ. Tento nový modul portálu nabízí prostředí, kde může učitel komentovat žákovy postupy a úspěchy a vést ho tak zcela individuálním směrem. Možnost sdílení materiálů dále nabízí rozšířené možnosti koordinace žákovy činnosti i mimo běžné vyučování. Dalším významným přínosem modulu EJP je grafické zobrazení pokroku žáka, což odpovídá moderním trendům tzv. gamifikace výuky. Žák je prostřednictvím hravých prvků a vizualizace více motivován nejen k aktivnímu přístupu k výuce jazyka, ale také si rozvíjí schopnost sebehodnocení a kritického myšlení. Zařazení elektronické verze EJP do výuky cizího jazyka je krokem, který umožní rozvíjet u žáků nejenom jazyky, ale také informační gramotnost. Podle odborníků by totiž rozvoj ICT kompetencí neměl probíhat pouze v samostatném předmětu, ale musí být zakotven ve výuce všech předmětů.

www.evropskejazykoveportfolio.cz

http://ejp.rvp.cz/ 

Slovník dovedností DISCO

Slovník dovedností a kompetencí DISCO nabízí překlady termínů, ale i celých kompetenčních frází v celkem jedenácti evropských jazycích. Slovník může využít každý, kdo váhá, jak výstižně v životopise nebo motivačním popise popsat své odborné či osobní dovednosti, a to jak v českém jazyce, tak v angličtině, němčině či dalších evropských jazycích. Kromě uchazečů o práci je slovník vhodnou pomůckou i pro učitele a školy organizující studijní stáže nebo hledající partnerské školy. Nová podoba slovníku je k dispozici zdarma na www.disco-tools.eu. Naleznete zde více než 104.000 termínů a pojmů a 36.000 vět popisujících odborné dovednosti a kompetence v češtině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině, španělštině, italštině, slovenštině, maďarštině, švédštině a litevštině.


Článek vyšel v příloze časopisu VZDĚLÁVÁNÍ, čtvrtletníku Národního ústavu pro vzdělávání, ročník 2, číslo 3/2013, ISSN 1805-3394. Ke stažení na http://nuv.cz/publikace/vzdelavani-3-2013.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek