Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání > Možnost realizace adaptačních kurzů pro střední...

Ikona informativni

Možnost realizace adaptačních kurzů pro střední školy v Plzeňském kraji

Autor: Jakub Havlíček
Anotace: Článek pojednává o možnostech realizace adaptačních (seznamovacích) kurzů (pobytů) pro nastupující žáky středních škol (gymnázií, středních odborných škol a středních odborných učilišť).
Klíčová slova: adaptační kurzy, adaptační kurz, kurzy, seznamování, primární prevence, seznamovací pobyt, seznamovací pobyty, nespecifická prevence

Projekt „Adaptační kurzy“ realizuje Salesiánské středisko mládeže – DDM Plzeň. Tento projekt je založen především na principech zážitkové pedagogiky. Jedná se zpravidla o dvou až třídenní pobyt v neformálním přírodním prostředí. Projekt se snaží pomocí cíleně zvolených aktivit vytvořit vhodné klima a podmínky pro pozitivní růst skupinové dynamiky nastupujícího třídního kolektivu a pro další rozvoj této formální skupiny i ve školním prostředí. Projekt také pracuje s kontextem rámcových vzdělávacích programů pro střední odborné a gymnaziální vzdělávání a cíleně rozvíjí vybrané klíčové kompetence žáka – kompetence komunikativní, personální a sociální, občanské a kompetence k řešení problémů.

Žáci mají možnost poznat sami sebe i své spolužáky v nezvyklých, často náročných situacích, zjistit, do jaké míry je důležitá týmová spolupráce, jak je každý z nich odlišný a že právě díky své odlišnosti může každý obohatit tým, resp. třídní kolektiv. Žáci si doslova prožijí, že jedinečnost každého z nich (odlišnost od druhých) není hendikepem či nálepkou, ale že je žádoucí a prospěšná.

V tomto kontextu je do skupiny uváděn i třídní učitel, který se zároveň seznamuje s animativními metodami práce se skupinou (především s třídou samotnou a s prací s jejími specifiky). Do jisté míry je zde třídní učitel vybavován některými kompetencemi pro práci se svou třídou. Tímto je vytvořen dobrý základ pro práci školního metodika prevence a výchovného poradce, kteří se mohou kurzu taktéž účastnit v roli pozorovatele. Tento projekt tedy spadá do rámce primární nespecifické prevence.

Kontakty:
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Plzeň, Revoluční 98, 312 00
www.sdbplzen.cz, jakub.havlicek@email.cz

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 26. 07. 2011
Zobrazeno: 1671krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
HAVLÍČEK, Jakub. Možnost realizace adaptačních kurzů pro střední školy v Plzeňském kraji. Metodický portál: Články [online]. 26. 07. 2011, [cit. 2020-11-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/o/11309/MOZNOST-REALIZACE-ADAPTACNICH-KURZU-PRO-STREDNI-SKOLY-V-PLZENSKEM-KRAJI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.