Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání > Občanské kompetence a kulturní povědomí > chápat význam životního prostředí pro člověka... > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Kompetenční přístup v neformálním vzdělávání...

Ikona informativni

Kompetenční přístup v neformálním vzdělávání – šance pro děti a mládež

Autor: Daniela Havlíčková
Anotace: Škola je významné kolbiště pro život člověka, stále více však roste význam neformálních vzdělávacích aktivit pro děti a mládež, kde individuální přístup není pouze fráze, kde je naplňována touha po uznání, pochvale a úspěšnými mohou být i ti, kteří ve škole prospívají hůře.
Klíčové kompetence: Nejsou přiřazeny žádné klíčové kompetence.
Klíčová slova: neformální vzdělávání, projekt K2, kompetenční přístup

Mnozí si uvědomujeme, jak moc záleží na rozvoji klíčových kompetencí a podpoře osobního rozvoje každého jedince, který s důvěrou sobě vlastní pravidelně nebo nepravidelně dochází do klubů, kroužků, oddílů nebo se účastní neformálních vzdělávacích aktivit v neziskovkách.

V projektu K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání (realizátory projektu jsou ministerstvo školství a Národní institut pro další vzdělávání), v klíčové aktivitě Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání, vznikla publikace s názvem „MetodiKa – Kompetence, Kvalita, Kvalifikace, (sebe)Koncepce pro neformální vzdělávání“. Je určena především pracovníkům pracujícím s dětmi a mládeží v nestátních neziskových organizacích, kteří ji mohou využít ve své praxi a postupně měnit svůj přístup k dětem a mládeži v souladu se zřetelem na rozvoj kompetencí každého svěřence.

Metodika zahrnuje čtyři vzdělávací moduly: 1. Výstavba vzdělávacího programu na pozadí klíčových kompetencí“, 2. „(Sebe)evaluace – Vzdělávací modul a Osobní kompetenční portfolio“, 3. „Školitel“, 4. „Plán osobnostního rozvoje“.

V metodice k prvnímu vzdělávacímu modulu se autoři věnují kompetenčnímu přístupu, objasňují téma kompetencí a prostřednictvím kompetencí propojují všechny části struktury vzdělávacího programu. Nabízí inspiraci, jak se cíleně zaměřit na jednotlivé kompetence a podpořit jejich rozvoj v průběhu aktivit s dětmi a mládeží.

Metodika ke druhému vzdělávacímu modulu provádí čtenáře plánovánímevaluace vzdělávacího programu, doporučuje metody evaluace a představuje některé sebeevaluační nástroje.

Třetí vzdělávací modul vede školitele k rozvoji schopnosti lektorovat oba předcházející moduly a podpoří ho v plánování dalšího rozvoje jeho lektorských kompetencí.

Každý člověk je originální, jedinečný. Každý z nás je osobností, avšak jinak zvládáme úkoly života. Metodika ke čtvrtému vzdělávacímu modulu vychází z nutnosti individuálního a specifického přístupu ke každému člověku a podpory účastníka volnočasových aktivit k možnosti zažít úspěch zejména v tom, co jej zajímá a baví. A to je i základním pilířem neformálního vzdělávání. V osobnostním rozvoji se pracuje s člověkem jako jedinečnou bytostí, která na vlivy, jimž je vystavena, reaguje svým vlastním způsobem. Čtvrtá metodika může napomoci plánovat osobnostní rozvoj pracovníků s dětmi a mládeží a ti mohou využívat své schopnosti v praxi.

Cílem publikace je poskytnout zájemcům/čtenářům náměty, jak s jednotlivými tématy pracovat, jak je začleňovat do běžných volnočasových aktivit. Její autoři doporučují své ověřené zkušenosti jako recepty, které mohou pomoci připravit neformální aktivity s ohledem na učícího se jedince. Každý má svůj vlastní recept na život a tak je to i ve vzdělávání. Záleží jen na vás, jaká vylepšení přidáte, která doporučení využijete, jak kreativně s předloženými aktivitami naložíte, jak dovolíte sami sobě se rozvinout, případně změnit své dosavadní přístupy v neformálním vzdělávání. Ne vše se vám bude líbit, ne se vším budete souhlasit. A tak je to správně. Jednotlivé části publikace by neměly být neměnným návodem. Inspirují-li vás alespoň některé její části, splní svůj účel. Vzdělávací moduly obsažené v publikaci mohou být realizovány samostatně, je možné je kombinovat a provazovat nebo realizovat postupně všechny čtyři jako ucelený vzdělávací program. Moduly jsou doplněny přílohami, které jsou dostupné v elektronické verzi na www.ka2.cz/publikace, kde je ke stažení i publikace. Její tištěnou verzi je možné objednat na e-mailové adrese havlickova.d@nidv.cz.

 

Mgr. Daniela Havlíčková, garantka Metodické podpory uznávání neformálního vzdělávání, projekt K2

 


Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 29. 04. 2015
Zobrazeno: 3975krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
1 uživatel Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
HAVLÍČKOVÁ, Daniela. Kompetenční přístup v neformálním vzdělávání – šance pro děti a mládež. Metodický portál: Články [online]. 29. 04. 2015, [cit. 2019-09-22]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/neformální vzdělávání/19965/KOMPETENCNI-PRISTUP-V-NEFORMALNIM-VZDELAVANI---SANCE-PRO-DETI-A-MLADEZ.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.