Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Kurz Příklady dobré praxe

Ikona inspirace
Autor: Naděžda Kalábová
Anotace:

Součástí projektu Klíče pro život je i průběžné vzdělávání zaměřené na pracovníky školských zařízení (SVČ, ŠD, ŠK) a vedoucí NNO pracujících s dětmi a mládeží. Jednou z forem tohoto vzdělávání jsou tzv. odbornostní setkání, na nichž účastníci představují své příklady dobré praxe (vlastní jedinečnou odbornost v dané tematické oblasti). Odsud vzešla potřeba uskutečnit seminář na tvorbu „Příkladů dobré praxe“, o němž pojednává následující článek.

Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Neformální vzdělávání » Kompetence k učení » znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání.
  2. Neformální vzdělávání » Personální a sociální kompetence » pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností;
  3. Neformální vzdělávání » Komunikativní kompetence » vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat;
Očekávaný výstup:

Příspěvek nemá přiřazen žádný očekávaný výstup.

Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Klíčová slova: příklady dobré praxe, neformální vzdělávání, školní družiny, školní kluby

     Seminář s tímto tématem proběhl 3. února 2011 na ZŠ v Prostějově, ul. Vl. Majakovského 1 a jeho cílem bylo prostřednictvím praktických ukázek a metodických pokynů poskytnout základní informace, jak zpracovat a sestavit nejrůznější náměty činnostních aktivit zájmového vzdělávání a zároveň si vyzkoušet podle instrukcí sestavit návrh vlastního příkladu dobré praxe.

 

 

     Účastníci, kteří se na seminář přihlásili, měli za úkol přinést s sebou svůj vlastní příklad jakékoliv konkrétní činnosti, jejíž realizace se v daném zařízení povedla a týká se přímé práce s dětmi do 18 let věku. Všichni splnili svůj úkol spolehlivě - sešlo se několik velmi zajímavých příkladů pro různé věkové skupiny se zajímavým vzdělávacím obsahem. Účastníci své příklady v průběhu dopoledne odprezentovali před ostatními a následně po vysvětlení jednotlivých kroků se je snažili správně popsat do vzorového formuláře.
     Úkol to nebyl vůbec jednoduchý, ale každý se snažil dle svých možností. Po zapracování se ukázalo, že nejdůležitější část z celého textu všem chybí. Při zápalu, výměně názorů a diskuzi co, jak a kam napsat, při tzv. hře se slovy, se zcela vytratily schopnosti, dovednosti a postoje (tj. klíčové kompetence), které daná činnost u dětí rozvíjí. Díky výborné spolupráci s účastníky semináře se však nakonec sešlo několik zajímavých příkladů dobré praxe. Některé byly dopracovány do finální podoby a pro vaši představu je naleznete
v přílohách. A to v původní verzi autorů, ale i ve finální verzi.

 

 

     Naše příklady nabízíme všem, kteří si chtějí vyzkoušet dle našeho návodu to, co se povedlo nám, a to nejen popsat jakoukoliv vlastní činnost, ale podle našich instrukcí vyzkoušet přímou práci s dětmi, kterou v našich příkladech naleznete:

Původní PDP Dramatická výchova
Vzorový PDP Dramatická výchova

Původní PDP S čerty nejsou žerty
Vzorový PDP S čerty nejsou žerty

Naděžda Kalábová
Krajská koordinátorka Průběžného vzdělávání
Olomoucký kraj

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 14. 04. 2011
Zobrazeno: 3089krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KALÁBOVÁ, Naděžda. Kurz Příklady dobré praxe. Metodický portál: Články [online]. 14. 04. 2011, [cit. 2020-11-27]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/neformální vzdělávání/11619/KURZ-PRIKLADY-DOBRE-PRAXE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.