Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání > Další plánovaná rozvojová školení pro lektory...

Ikona informativni

Další plánovaná rozvojová školení pro lektory SPVČ

Autor: Mgr. Bára Polívková
Anotace:

Na podzim a v zimě 2014 proběhnou další rozvojová školení, která si kladou za cíl podpořit lektory kurzů Studia pedagogiky volného času. Kurzy budou zaměřeny na nosná a stěžejní pedagogická témata. Semináře proběhnou ve vzájemném dialogu, využijí individuální zkušenosti každého účastníka a zároveň budou vedeny zkušenými lektory, kteří pomohou účastníkům pochopit často nejasná témata, a hlavně napomohou účastníkům aplikovat práci s těmito tématy do lektorské praxe. V další části článku najdete jednotlivá témata, kterých se v rámci rozvojových školeních dotkneme.


Klíčové kompetence: Nejsou přiřazeny žádné klíčové kompetence.
Klíčová slova: projekt K2, Studium pedagogikx volného času, rozvojová školení NIDV

Jedním z hlavních a důležitých témat těchto rozvojových školení je vedení závěrečných prací studentů SPVČ. První seminář na toto téma proběhl na začátku října a další proběhne 29. 10. 2014. Přihlásit se na tento seminář můžete zde: http://vm.nidm.cz/vm/kurzy/info/kurz/1348. Oba semináře vedou zkušené lektorky a také garantky SPVČ v rámci projektu K2 – Bc. Vlasta Faiferlíková a Mgr. Petra Bláhová. Více o tématu semináře popisujeme v předchozím článku.

Dalším tématem plánovaných seminářů je seznámení s efektivními technikami vyhodnocování pedagogické práce. Tento seminář povede Mgr. Renata Vordová ve spolupráci s Mgr. Bárou Polívkovou. Obě jsou aktivními lektorkami, které mají praktickou zkušenost s vedením skupin různých věkových kategorií. Povedou účastníky k pochopení důležitosti vědomého pedagogického přístupu a následného vyhodnocení pedagogického dopadu na cílovou skupinu. Účastníci si v modelových situacích vyzkouší různé efektivní techniky vyhodnocování pedagogické práce. Seminář bude interaktivní, vedený formou dialogu, ale také zážitkového učení, takže kromě nesporného pedagogického účinku přinese i prostor k relaxaci a uvolnění. Setkání proběhne 31. 10. – 1. 11. 2014. Přihlásit se můžete zde: http://vm.nidm.cz/vm/kurzy/info/kurz/1354

Jedním z nejdůležitějších témat plánovaných seminářů je téma „Práce s pedagogickým cílem“. Není možné pracovat vědomě s lidmi bez toho, abychom věděli, čeho chceme plánovanými aktivitami dosáhnout. V dnešní době se neustále vytvářejí různé strategie, plánuje se, vytyčují se cíle apod. Často však zůstává pouze u slov, a podstata vědomého a cíleného pedagogického procesu zůstává nedotčena. V tomto rozvojovém semináři si účastníci osvojí jednoduchý způsob, jak stanovit základní cíle pedagogické činnosti, jak rozlišit odborné a sociální cíle, uvědomí si důležitost začlenění sociálních cílů do každodenní pedagogické praxe a propojí stanovování cílů a vyhodnocení pedagogické činnosti. Seminář povede Mgr. Bára Polívková a Bc. Vlasta Faiferlíková. Proběhne 6. 11. 2014. Přihlásit se můžete zde: http://vm.nidm.cz/vm/kurzy/info/kurz/1346.

Název dalšího rozvojového semináře je trochu obecný: Pedagogický proces. Proběhne 20. 11. až 21. 11. 2014 a povede ho Mgr. Bára Polívková a Bc. Vlasta Faiferlíková. V rámci semináře účastníci projdou modelovým pedagogickým procesem a díky osobní účastnické zkušenosti sami definují a rozklíčují jednotlivé fáze pedagogického procesu. Pomůže jim to pochopit podstatu vědomé pedagogiky a usnadní jim to vlastní lektorskou činnost. Zároveň seminář nabídne prostor pro relaxaci a sdílení lektorských zkušeností. Přihlásit se můžete zde: http://vm.nidm.cz/vm/kurzy/info/kurz/1351. Další seminář nazvaný Pedagogický proces podobného obsahu, tentokrát vedený Mgr. Petrou Bláhovou a Bc. Vlastou Faiferlíkovou, se uskuteční 1. 12. – 2. 12. 2014 a přihlásit se na něj můžete zde: http://vm.nidm.cz/vm/kurzy/info/kurz/1352.

Tyto semináře vznikly na podporu odpovídající pedagogické kompetence lektorů SPVČ a jsou akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Budeme se těšit, že právě Vy, lektoři kurzů v rámci SPVČ, se těchto seminářů zúčastníte. V zájmu projektu K2 a Národního institutu pro další vzdělávání je, aby absolventy SPVČ školili schopní a erudovaní lektoři, kteří se nejen orientují v teoretických pedagogických pojmech, ale také dokážou tyto pojmy aplikovat do své lektorské praxe. Národní institut pro další vzdělávání bude spolupracovat jen s těmi lektory, kteří tyto odborné a praktické kvality prokážou a budou aktivní při svém dalším profesním vzdělávání.

Bára Polívková, garantka SPVČ

 


Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 21. 10. 2014
Zobrazeno: 4424krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
POLÍVKOVÁ, Bára. Další plánovaná rozvojová školení pro lektory SPVČ. Metodický portál: Články [online]. 21. 10. 2014, [cit. 2019-09-23]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/n/19253/DALSI-PLANOVANA-ROZVOJOVA-SKOLENI-PRO-LEKTORY-SPVC.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.