Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání > Vzdělání, vzdělání... neformální vzdělávání...

Ikona informativni

Vzdělání, vzdělání... neformální vzdělávání a jeho společenská prospěšnost (2. část)

Autor: Daniela Havlíčková
Anotace: V přecházejícím článku, v 1. části, jsme si vysvětlili pojem neformální vzdělávání a jeho uznávání prostřednictvím úsilí projektu K2 a klíčové aktivity KA 02. Jde nám tedy o uznávání neformálního vzdělávání ve čtyřech rovinách. V dnešním článku si připomeneme první rovinu uznávání neformálního vzdělávání – uznávání společenské prospěšnosti neformálního vzdělávání.

Společenská prospěšnost – co to znamená? Jinak řečeno – užitečnost, zisk, profit pro společnost.
Klíčové kompetence: Nejsou přiřazeny žádné klíčové kompetence.
Klíčová slova: uznávání neformálního vzdělávání, projekt K2
Vazby článku:
Předchozí díl: Vzdělání, vzdělání – všechny smutky zahání...(1. část)

Začneme z pohledu širšího, z pohledu Evropské unie (EU). Od svého vzniku mělo Evropské hospodářské společenství (EHS) jasnou představu o významu vzdělávání a odborné přípravy a jejich vlivu na hospodářskou integraci. Lidské zdroje představují v tomto pojetí významný potenciál ekonomiky. Vyšší vzdělání je navíc velkou výhodou pro volný pohyb osob. Požadavky na kvalitu a systémy vzdělávání se nejprve týkaly srovnatelnosti kvalifikací, uznávání diplomů a zapojení sociálních partnerů do vzdělávání. V rámci prevence nezaměstnanosti byl kladen důraz na adaptabilitu a zaměstnatelnost absolventů škol. Role vzdělávání v EU stále roste.

Strategický rámec evropské spolupráce ve vzdělávání a odborné přípravě vedle vize rozvoje vzdělávání v Evropě do roku 2020 vyjmenovává celkem čtyři strategické cíle, které odpovídají komplexnímu zaměření na celoživotní učení (ať již formální, neformální či informální):

 

1. realizovat celoživotní učení a mobilitu,

2. zlepšit kvalitu a efektivitu vzdělávání a odborné přípravy,

3. prosazovat spravedlivost, sociální soudržnost a aktivní občanství,

4. zlepšit kreativitu a inovace, včetně podnikatelských schopností, na všech úrovních vzdělávání a odborné přípravy.

Cílovou skupinou projektu K2 –kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání, zejména klíčové aktivity KA 02, jsou pracovníci pracující s dětmi a mládeží v NNO. Cíle projektu přímo souvisí s naplňováním výše uvedených cílů.

Ještě jednou pojďme zpět k otázce v úvodu: Společenská prospěšnost – co to znamená? Odpověď zní: užitečnost, zisk, profit pro společnost. Je možné říci, že nabídka a hlavně realizace neformálního vzdělávání a vytváření podmínek pro neformální vzdělávání prostřednictvím volnočasových aktivit dětí a mládeže a všech těch, kteří se věnují práci s dětmi a mládeží, je společensky prospěšná. Zkvalitnění nabídky neformálního vzdělávání, neformálních aktivit ze strany rozmanitých NNO pracujících s dětmi a mládeží s sebou přináší společenskou prospěšnost. Kvalita volnočasových nabídek pro ohleduplné a správné vyžití dětí a mládeže pak nabízí větší možnost využít volný čas jinak než doma a také možnost osobního i osobnostního rozvoje.

Součástí neformálního vzdělávání je také dobrovolnictví. Mnoho NNO pracujících s dětmi a mládeží pracuje na bázi dobrovolnictví, zapojuje se do projektů podporujících dobrovolnictví, vytváří podmínky pro výjezdy mladých doborovolníků do zahraničí, hostí ve svých organizacích evropské doborovolníky i dobrovolníky z jiných zemí. Společenskou prospěšnost dobrovolnictví je možné dokonce vyčíslit. V současné době se uvádí, že výnos dobrovolné práce je cca 1 mld. Kč při kalkulaci s průměrnou mzdou cca 130 Kč/1 hod a úspora rodin v důsledku dobrovolného provádění volnočasových aktivit je cca 4 mld. Kč.

Všem těm, kteří jsou společensky prospěšní a své dobré volno nabízejí v rozmanitých sférách života společnosti, patří velký dík. Společnost sama se bez dobrovolníků neobejde, je skvělé, že neziskovky, jejich nabídka a veškerá činost a práce všech těch zapojených lidí/doborovlníků je tak rozmanitá. O to zajímavější, rozmanitější a barevnější, a snad i šťastnější, může být i život těch, kteří mají zájem o jednotlivé aktivity, o neformání vzdělávání. Touto cestou rovněž mohou být naplňovány strategické cíle v oblasti vzdělávání. A věřme, že společenská prospěšnost neformálního vzdělávání bude postupně zřetelněji uznávána ať už vzdělavateli, zaměstnavateli, kamarády, představiteli obcí, měst i státu, ale i těmi, kteří jsou příjemci neformálních aktivit, tedy cílovou skupinou. Za KA 02 alespoň upřímné DÍKY.

 

 

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 26. 08. 2014
Zobrazeno: 5155krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
HAVLÍČKOVÁ, Daniela. Vzdělání, vzdělání... neformální vzdělávání a jeho společenská prospěšnost (2. část). Metodický portál: Články [online]. 26. 08. 2014, [cit. 2020-11-25]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/n/19063/VZDELANI-VZDELANI-NEFORMALNI-VZDELAVANI-A-JEHO-SPOLECENSKA-PROSPESNOST-2-CAST.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.