Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání > Spojením dvou organizací vzniká nová kva...

Ikona informativni

Spojením dvou organizací vzniká nová kvalita

Autor: Vlasta Kohoutová
Anotace: Národní institut pro další vzdělávání od 1. ledna 2014 převzal činnosti dosud vykonávané Národním institutem dětí a mládeže, který k 31. 12. 2013 zanikl.
Klíčové kompetence:
 1. Neformální vzdělávání » Personální a sociální kompetence » adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické záležitosti, být finančně gramotní;
Klíčová slova: NIDM, NIDV, Olina, projekt K2, Aplikace nástrojů řízení kvality

 S účinností od 1. ledna 2014 se Národní institut dětí a mládeže (NIDM) sloučil s Národním institutem pro další vzdělávání (NIDV). Většina jeho agend tedy i nadále bude pokračovat a rozvíjet se pod hlavičkou NIDV.

 Po sloučení obou organizací převzal Národní institut pro další vzdělávání také garanci za realizaci národního projektu K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání. Jeho cílem je podpořit kvalitu organizací pro zájmové a neformální vzdělávání a konkurenceschopnost jeho účastníků. Aktivity projektu K2 směřují do oblasti nestátních neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží a školských zařízení pro zájmové vzdělávání.

Pro spolupracovníky projektu K2 a zájemce o jeho výstupy to především znamená, že i letos poběží všechny jeho aktivity bez jakéhokoliv omezení. Stejně tak se s ním budou setkávat na internetových stránkách, na pracovních setkáních, konferencích i v konkrétních publikačních výstupech.

A co letos garanti ve svých klíčových aktivitách připravují?

 

KA 01 Aplikace nástrojů řízení kvality v neformálním vzdělávání (garant Mgr. Pavel Brabenec, brabenec@nidv.cz)

Probíhá pilotáž on-line systému pro řízení kvality v organizacích poskytujících zájmové a neformální vzdělávání OLINA. Připravuje se další výběr organizací k zavedení nástrojů kvality pro pilotáž on-line sytému OLINA (http://olina.ka2.cz) . V rámci pilotáže se uskuteční:

 • Školení konzultantů k zavádění kvality
 • Tři pracovní workshopy na téma hodnocení hlavního procesu Výchova a vzdělávání v zájmovém a neformálním vzdělávání
 • Konzultace k zavádění kvality probíhající v pilotujících organizacích
 • Odborné konzultace – pilotující organizace využijí proškolených odborných konzultací
 • Vzdělávání prostřednictvím e-learningu v rámci pilotáže systému OLINA
 • Úprava nástrojů, příruček, vzdělávacích programů, metodik pro akceptaci připomínek pilotujících organizací

Na základě poznatků získaných z realizované pilotáže dojde ke konci roku 2014 k dílčím úpravám uživatelského prostředí on-line systému OLINA.


KA 02 Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání (garantka Mgr. Daniela Havlíčková, havlickova.d@nidv.cz)

 • Vyhlášení veřejné zakázky „Realizace vzdělávacího programu II“ (duben až říjen 2014)
 • Dva kulaté stoly k uznávání neformálního vzdělávání pro odbornou i širokou veřejnost z oblasti vzdělávání, práce s dětmi a mládeží (duben, květen 2014)
 • Příprava vzdělávacího programu v modulu Plánování osobnostního rozvoje
 • Osvěta ke konceptu celoživotního učení, Osobního kompetenčního portfolia (http://okp.ka2.cz) a k uznávání neformálního vzdělávání
 • Oslovení dalších organizací k připojení se k Memorandu o podpoře uznávání výsledků neformálního vzdělávání při práci s dětmi a mládeží.
 • Tvorba metodik ke čtyřem vzdělávacím modulům

 

Garantky (Bc. Vlastimila Faiferlíková, faiferlikova@nidv.cz, Mgr. Petra Bláhová, blahova@nidv.cz ) studia pedagogiky i letos připravují vzdělávací kurzy pro pedagogy volného času, kteří vykonávájí dílčí přímou pedagogickou činnost, aktualizaci metodiky realizace studia pedagogiky volného času a vzdělávání lektorů v této oblasti.

Zájemci o vzdělávací kurzy, které probíhají v rámci projektu K2, se mohou přihlašovat prostřednictvím Vzdělávacího modulu (http://vm.ka2.cz).

Pokud se chcete aktivně zapojit do projektu K2, obraťte se na garanty jednotlivých klíčových aktivit, kteří Vám rádi poradí.

Těšíme se na spolupráci.

Vlasta Kohoutová, NIDV, Projekt K2

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 06. 02. 2014
Zobrazeno: 4900krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KOHOUTOVÁ, Vlasta. Spojením dvou organizací vzniká nová kvalita. Metodický portál: Články [online]. 06. 02. 2014, [cit. 2020-10-20]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/n/18405/SPOJENIM-DVOU-ORGANIZACI-VZNIKA-NOVA-KVALITA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.