Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání > Inspirace pro pracovníky s dětmi a mládeží...

Ikona prakticky

Inspirace pro pracovníky s dětmi a mládeží v NNO

Ikona inspirace
Autor: Miloš Šolc
Anotace:


V novém seriálu příkladů dobré praxe se obracíme především na vzdělavatele nestátních neziskových organizací, jimž nabízíme metodický materiál určený zaměstnancům i dobrovolníkům, kteří v jejich sdruženích pracují s dětmi a mládeží.


Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Neformální vzdělávání » Kompetence k učení » znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání.
Očekávaný výstup:

Příspěvek nemá přiřazen žádný očekávaný výstup.

Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Klíčová slova: příklady dobré praxe, vzdělávací programy, Klíče pro život, uznávání neformálního vzdělávání, vedoucí dětí a mládeže, nestátní neziskové organizace
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Jednotlivé díly seriálu „Inspirace pro pracovníky s dětmi a mládeží v NNO“ by měly přímo navazovat na publikaci „Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe“ (NIDM, 2012), jejímiž autory jsou sami zástupci nestátních neziskových organizací, kteří zveřejněné poznatky ověřovali ve svých sdruženích. Na rozdíl od našeho seriálu poskytuje tato kniha mnohem komplexnější pochopení problematiky neformální výchovy a vzdělávání, neboť, jak už sám její název napovídá, nabízí kromě příkladů dobré praxe (PDP) také vhled do doplňujících vzdělávacích programů (VP).

Obojí (jak PDP, tak i VP) lze však používat i samostatně, jak v úvodu jmenované publikace říká garantka klíčové aktivity Uznávání neformálního vzdělávání (realizované v rámci národního projektu Klíče pro život (KPŽ)), Mgr. Daniela Havlíčková. „Můžete si vybrat některý z příkladů dobré praxe pro využití i v jiných vzdělávacích programech ve vaší organizaci, nebo naopak vzdělávací program doplnit svými vlastními zajímavými, popř. ověřenými metodami,“ dodává k tomu na straně 5.

Jestliže vám zmíněná kniha nabízí celkem čtyři příklady dobré praxe (a vzdělávací programy) určené k přímé práci s dětmi a mládeží, náš seriál se vám pokusí zprostředkovat těch zbylých sedm, které se do publikace „Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe“ již nevešly. A jaký další přínos můžete od čtyř plánovaných dílů „Inspirace“ očekávat?

Úkol osamostatněných a zde publikovaných příkladů dobré praxe (vytvořených vedoucími pro vedoucí) bude celkem trojí:

  1. Přiblížit vám některou z metod neformálního vzdělávání, kterou tvůrci daného vzdělávacího programu považovali za nejlépe využitelnou v praxi.
  2. Zprostředkovat výstupy klíčové aktivity Uznávání neformálního vzdělávání projektu KPŽ a obohatit rozmanitý neziskový sektor o nové podněty, ověřené praxí v oblasti neformálního vzdělávání.
  3. A konečně, v souladu s udržitelností výstupů projektu KPŽ, rozšířit v neziskovém sektoru obecné povědomí nejen o „Sadě vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe“, ale také o dalších publikacích a metodikách, vydaných na podporu uznávání neformálního vzdělávání Národním institutem dětí a mládeže (NIDM).

Přejeme vám příjemné počtení a ještě příjemnější zábavu spojenou s novými, či nově pojatými aktivitami...

Za projekt Klíče pro život

Miloš Šolc, NIDM

Inspirace pro pracovníky s dětmi a mládeží v NNO – díl 1.

Použité zkratky:

PDP - příklad dobré praxe

MKP - minimální kompetenční profil

 

Pohybová a poznávací turistická akce

Příznivé výsledky, ať už v jakékoli oblasti lidského působení, nesla vždy jedině předem dobře připravená, řízená činnost, a tak musím dát zkušené vedoucí oddílu „TOM DAKOTI“ zcela za pravdu, když v úvodu metodického materiálu s názvem „Pohybová a poznávací turistická akce“ tvrdí, že před každým výletem či výpravou je třeba vše pečlivě naplánovat“.

Pohybová víkendová akce zaměřená na turistiku je pro mnohé turistické oddíly nezbytně důležitou aktivitou a její hladký, bezproblémový průběh zase ideálem všech vedoucích dětí a mládeže. Chcete-li se na toto téma dozvědět víc, zalistujte do následujícího příkladu dobré praxe. Najdete kvalitní a praxí odzkoušený návod nejen na to, jak podobné akce plánovat, ale i na to, jak je obohatit o poznávací hry a soutěže.

Název PDP:

Pohybová a poznávací turistická akce

MKP:

Samostatný vedoucí dětí a mládeže – turistické zaměření

Garant PDP:

Ing. Mojmír Nováček, Moravskoslezská krajská rada Asociace TOM ČR

Klíčová slova:

pohybová akce; poznávací program; pěší túra

Kompletní metodický materiál najdete zde.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 27. 12. 2012
Zobrazeno: 3026krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ŠOLC, Miloš. Inspirace pro pracovníky s dětmi a mládeží v NNO. Metodický portál: Články [online]. 27. 12. 2012, [cit. 2020-04-07]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/n/16951/INSPIRACE-PRO-PRACOVNIKY-S-DETMI-A-MLADEZI-V-NNO.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.