Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání > Příklady dobré praxe 5

Příklady dobré praxe 5

Praktický příspěvek
inspirace


Přinášíme vám pátou část příkladů dobré praxe, které jsou dílčím výstupem aktivity Průběžné vzdělávání projektu NIDM Klíče pro život. Vznikly ve druhé vlně Odbornostních setkání (2012), kde si pedagogové zájmového vzdělávání a pracovníci NNO předávali zkušenosti, nápady a náměty ověřené v praxi.


TÝDEN SE ZVÍŘÁTKY

Tematická oblast (odbornost):
Příměstské tábory
Autor: Jana Jelínková a kolektiv
Odbornostní setkání:
Praha, Středočeský kraj
Místo konání: Praha 2012
Průřezové téma, vzdělávací oblast:
Osobnostní a sociální výchova,
Environmentální výchova,
Svět kolem nás

      Týdenní příměstský tábor zaměřený na po- znávání světa zvířat. Jednotlivé dny jsou propojeny příběhem celotáborové hry. Děti se každý den seznamují se zvířaty ve svém okolí a zajímavostmi z jejich života. Do programu jsou zařazovány sportovní i zábavné hry. Každý den si děti vyzkouší některou z tvořivých činností. Uprostřed týdne proběhne celodenní výlet do zoologické zahrady.
     Kompletní metodický materiál je zde.


DISKUSNÍ KAMÍNKA

Tematická oblast (odbornost):
Role organizace v regionu
Autor: Mgr. Jana Heřmanová
Odbornostní setkán:
Jihomoravský a Zlínský kraj
Místo konání: Moravský Krumlov 2012
Průřezové téma, vzdělávací oblast:
Osobnostní a sociální výchova
Výchova demokratického občana,
Mediální výchova

    Jedná se o diskusní pořad dětí a mládeže s do- spělými. Vede mládežníky k řešení problémů, ke schopnosti umět říci vlastní názor a umět ho obhájit, podporuje zodpovědnost mladých za osobní názory, za jednání a chování. Umožňuje dětem aktivně se zapojit do diskusí o problematice správného využívání volného času, zlepšení životního prostředí, vztahů mezi lidmi, o otázkách rozvoje města, regionu či kraje. Vede k zapojování mládeže do veřejného života.
      Kompletní metodický materiál je zde.


PRÁCE S PŘEDŠKOLÁKY

Tematická oblast (odbornost):
Zájmová činnost pro předškolní děti
Autor: Mgr. Monika Janičatová
Odbornostní setkání:
Jihomoravský a Zlínský kraj
Místo konání: Moravský Krumlov 2012
Průřezové téma, vzdělávací oblast:
Osobnostní a sociální výchova,
Dítě a ten druhý, Dítě a jeho tělo,
Dítě a jeho psychika, Dítě a společnost

      Do běžné hodiny kroužku pohybové výchovy pro předškoláky začlenit ukázky práce s netradičními cvičebními pomůckami. Jedná se o program jedné výukové hodiny, která je součástí celoročního výchovně vzdělávacího programu zájmového kroužku.
       Kompletní metodický materiál je zde.


WORKCAMP HELFENBURK

Tematická oblast (odbornost):
Pobytové akce a tábory pro náctileté
Autor: Gabriela Podroužková
Odbornostní setkání: Praha
Místo konání:
Karlínské Spektrum, DDM hl. m. Prahy 2012

Průřezové téma, vzdělávací oblast:
Činnost s náctiletými, Klíčové kompetence v praxi

     Nenásilná výchova mládeže k samostatnosti, odpovědnosti a týmové spolupráci v nekomfortním prostředí. Zároveň základní vzdělávání v oblasti historie, archeologie, stavební historie.
      Kompletní metodický materiál je zde.


AKČNÍ VÍKEND

Tematická oblast (odbornost):
Práce s -náctiletými
Autoři: Jan Dvořák, Zuzana Brestičová
Odbornostní setkání:
Jihomoravský a Zlínský kraj
Místo konání: Moravský Krumlov 2012
Průřezové téma, vzdělávací oblast:
Osobnostní a sociální výchova

       Jedná se o akční víkend pro teenagery ve věku 15–18 let. Pro účastníky je připraven zážitkový program zaměřený především na týmovou spolupráci. Kurs přispívá k budování pozitivních vztahů a dobré atmosféry v kolektivu prostřednictvím silných společných zážitků.
     Účastníci zažijí atmosféru důvěry a spolupráce se svými vrstevníky a mohou se poznat v reálných situacích. To všechno podporuje budování nových přátelství.
     Kompletní metodický materiál je zde.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek