Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání > Metodika pro koordinátora dobrovolníků

Ikona prakticky

Metodika pro koordinátora dobrovolníků

Ikona inspirace
Autor: NIDM - Klíče pro život
Anotace: Závěrečná práce Lenky Hauerové ze Salesiánského střediska mládeže DDM Plzeň za 1. ročník Funkčního studia v rámci projektu Klíče pro život.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Neformální vzdělávání » Personální a sociální kompetence » opírat své mravní rozhodování o živé, dialogické svědomí
  2. Neformální vzdělávání » Personální a sociální kompetence » přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým.
Očekávaný výstup:

Příspěvek nemá přiřazen žádný očekávaný výstup.

Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Klíčová slova: NIDM, Klíče pro život, funkční studium, koordinátor dobrovolníků, salesiánské středisko mládeže

Lenka Hauerová ze Salesiánského střediska mládežeDDM Plzeň nastoupila v loňském roce na novou pracovní pozici. Jejím úkolem je koordinovat a zefektivnit veškeré činnosti týkající se dobrovolných pracovníků střediska. Protože se touto problematikou zabývala velmi intenzivně, zvolila si ji jako téma závěrečné práce za 1. ročník Funkčního studia.

Salesiánské středisko mládeže bylo založeno v roce 1991 jako středisko volného času dětí a mládeže. Jeho posláním he přispět k celostnímu rozvoji dětí, mládeže a rodin, zvláště těch, kteří jsou především z výchovných, sociálních a finančních důvodů znevýhodněni. Přitom uplatňuje v mimoškolních, pedagogických, sociálních a terapeutických aktivitách výchovný systém Jana Boska. Ve své práci vychází především z těchto hodnot: laskavost a dobrota, víra v dobré jádro v každém mladém člověku, integrální péče o mladého člověka, život a víra – výchova k odpovědné svobodě, radost, slavení, hra a srdečnost, osobní vztah, trpělivost, vstřícná atmosféra.

Ve své práci popisuje Lenka Hauerová jednotlivé činnosti plzeňského salesiánského střediska, pro něž je práce dobrovolníků nezbytná. V části nazvané Metodika práce koordinátora dobrovolníků popisuje přehledně činnosti, které jsou náplní práce koordinátora. Jednou z příloh práce je zajímavý Manuál pro vedoucí zájmové činnosti. Sama autorka v úvodu své práce říká:

"Téma Metodika práce pro pozici koordinátor dobrovolníků v Salesiánském středisku mládeže – Domě dětí a mládeže v Plzni (dále jen Středisku) jsem si vybrala proto, jelikož se touto problematikou v současné době intenzivně zabývám. V červnu letošního roku vedení Střediska rozhodlo, že vznikem této nové pozice velmi zefektivníme práci vedoucích pracovníků zaměřenou na veškeré činnosti směřující k dobrovolnictví. Na základě dvouleté praxe v pozici Koordinátor zájmové činnosti jsem velice ráda tuto novou pracovní pozici přijala.
Ve Středisku pracuji jako zaměstnanec na plný úvazek čtvrtým rokem. Předchozí dva roky před úspěšným absolvováním výběrového řízení jsem zde působila jako praktikant při studiu na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. V přímém kontaktu se Střediskem jsem tedy více než šest let. Během těchto roků jsem se aktivně zapojovala do všech základních programů organizace. Nejen z tohoto důvodu doufám, že jsem vhodná osoba pro výkon práce Koordinátora dobrovolníků.
Obsahem mé závěrečné písemné práce se stala metodika pro výkon výše zmíněné pozice. Nedílnou součástí je Manuál pro vedoucí zájmové činnosti, který je jakousi příručkou či průvodcem aktuálního školního roku – Příloha A.
Doufám, že má práce bude přínosem a inspirací i pro ostatní pracovníky středisek volného času, kteří se zabývají dobrovolnictvím."

Celá práce Lenky Hauerové včetně příloh je ke stažení zde.


Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 01. 07. 2012
Zobrazeno: 3173krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
NIDM - Klíče pro život. Metodika pro koordinátora dobrovolníků. Metodický portál: Články [online]. 01. 07. 2012, [cit. 2020-11-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/n/16227/METODIKA-PRO-KOORDINATORA-DOBROVOLNIKU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.