Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání > Publikace Cesty k uznávání

Ikona informativni

Publikace Cesty k uznávání

Autor: Daniela Havlíčková
Anotace: V rámci klíčové aktivity Uznávání neformálního vzdělávání projektu Klíče pro život vyšel další sborník – „Cesty k uznávání“. Obsahuje příspěvky, které zazněly na Konferenci k uznávání neformálního vzdělávání v listopadu 2011.
Klíčové kompetence:
  1. Neformální vzdělávání » Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám » mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání; uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám;
Klíčová slova: NIDM, celoživotní učení, Klíče pro život, uznávání neformálního vzdělávání
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Motto: „BÝT POHOSTINNÍ K JINÉ FORMĚ ZKUŠENOSTI, OTEVÍRAT SE VŮČI TOMU, PŘED ČÍM NÁS INSTINKTIVNÍ XENOFOBIE OPAKOVANĚ VARUJE, VŮČI TOMU, CO JE SICE MOŽNÁ NAŠIM ZÁJMŮM NEPŘÁTELSKÉ, ALE LZE TOMU POROZUMĚT, LZE TO SDÍLET A V POSLEDKU PROŽÍVAT SVOJI BUDOUCNOST JAKO NEUZAVŘENOU, ALE OTEVŘENOU A NADĚJNOU.“ Zdeněk Pinc

Do procesu celoživotního učení se zapojuje celá řada aktérů. Ač odpovědnost za stanovování priorit a koncepce celoživotního učení je stále na centrální úrovni, rozvoj celoživotního učení stojí nyní především na partnerství státu, zaměstnavatelů a vzdělavatelů, ať již pocházejí z firemního či občanského sektoru. Spolupráce mezi sférou vzdělávání a sociálními partnery je velmi důležitá z hlediska slaďování koncepce vzdělávání a potřeb trhu práce.

Příspěvkem ke snaze o co největší propojenost zmíněných aktérů byla právě Konference k uznávání neformálního vzdělávání, která se konala ve dnech 2. a 3. listopadu 2011 v Praze. Problematika uznávání neformálního vzdělávání je zpracovávána jako jedna z klíčových aktivit projektu Klíče pro život – Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání, který společně od roku 2009 realizuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Národní institut dětí a mládeže.

Tématem sborníku „Cesty k uznávání“ je problematika uznávání neformálního vzdělávání, která úzce souvisí s konceptem celoživotního učení. Jedná se o téma aktuální pro českou společnost, jde však zároveň o téma celoevropské.

Co řekli účastníci konference k problematice uznávání neformálního vzdělávání, si můžete přečíst zde.

Mgr. Daniela Havlíčková, garantka Uznávání neformálního vzdělávání

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 27. 04. 2012
Zobrazeno: 1890krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
HAVLÍČKOVÁ, Daniela. Publikace Cesty k uznávání. Metodický portál: Články [online]. 27. 04. 2012, [cit. 2020-03-31]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/n/15879/PUBLIKACE-CESTY-K-UZNAVANI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.