Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání > Příklady dobré praxe 4

Příklady dobré praxe 4

Seznamte se se čtvrtou částí příkladů dobré praxe, které jsou dílčím výstupem aktivity Průběžné vzdělávání projektu Klíče pro život.

       Příklady dobré praxe vznikly v první vlně Odbornostních setkání (v letech 2010 a 2011), kde si pedagogové zájmového vzdělávání a pracovníci NNO předávali zkušenosti, nápady a náměty ověřené v praxi. Vybrané PDP jsou společnou prací účastníků jednotlivých odborností, kteří zde prezentovali vlastní úspěšnou činnost s dětmi a mládeží.

Přírodovědná stezka

Tematická oblast (odbornost):
Výukový program (vědomostní soutěž)
Autor: Alena Berková
Odbornostní setkání
Plzeňského a Jihočeského kraje
Místo konání: Plzeň 2010
Průřezové téma, vzdělávací oblast:
Osobnostní a sociální výchova,
Člověk a jeho svět

     Výukový program Přírodovědná stezka vychovává k šetrnému užívání zdrojů, k odpovědnému přístupu k životnímu prostředí, k úctě k přírodě, k životu a udržitelnému způsobu života. Nařídit povinné hodiny ekologie nebo ochrany životního prostředí by bylo možné, ale málo produktivní. Výukový program proto nabízí další alternativy a možnosti nad rámec vyučování.
Je naplňován formou soutěže. Koná se každoročně v červnu jako vyvrcholení dalších výukových programů konaných v průběhu školního roku nebo jako cyklus ekologických pořadů pod souhrnným názvem Živý svět. Vzhledem k tomu, že navazuje na učivo ZŠ a ekologickou výchovu na škole, může být použit i samostatně bez tohoto cyklu.
     Kompletní metodický materiál je zde.

Souboj Titánů

Tematická oblast (odbornost):
Neorganizovaná mládež 7–14 let
Autor: Jakub Pavlík
Odbornostní setkání: Praha
Místo konání: Střelské Hoštice 2010
Průřezové téma, vzdělávací oblast:
Osobnostní a sociální výchova,
Člověk a svět práce

     Jednou týdně jsou pro děti připravené nejrůznější aktivity, které si mohou vyzkoušet v odpoledním čase, v otevřeném klubu. Prostřednictvím pestré nabídky rozvíjíme nejen spontánní činnosti, kreativitu, jemnou i hrubou motoriku, ale v pozadí nezůstává ani rozvoj intelektu, postřehu a vědomostí za pomoci deskových her. Aktivity jsou převážně zaměřeny takovým způsobem, aby děti mohly nejen relaxovat, ale společně se i pobavit.
K oblíbeným aktivitám patří činnosti výtvarné.
     Kompletní metodický materiál je zde.

Zimní lyžařské pobyty pro předškolní děti

Tematická oblast (odbornost):
Sportovní činnosti
Autor: Karla Rampasová
Odbornostní setkání: Praha
Místo konání: Střelské Hoštice 2010
Průřezové téma, vzdělávací oblast:
Osobnostní a sociální výchova,
Dítě a ten druhý, Dítě a jeho tělo

     Zpracované téma nabízí přípravu zimního lyžařského tábora pro předškolní děti s rodiči a využití možnosti výcviku lyžování.
     Kromě základů lyžování mají děti možnost vyzkoušet si nejrůznější pohybové hry a další aktivity výtvarného zaměření.
     Kompletní metodický materiál je zde.

Výtvarný kroužek pro předškoláky

Tematická oblast (odbornost):
Mateřská centra a aktivity pro předškoláky
Autor: Pavlína Paušová
Odbornostní setkání: Ústecký,
Středočeský a Karlovarský kraj
Místo konání: Osek 2010
Průřezové téma, vzdělávací oblast:
Osobnostní a sociální výchova,
Umění a kultura, Člověk a svět práce

     Výtvarný kroužek pro děti předškolního věku je zaměřený na předškolní přípravu. Jeho náplní je vytvořit pro děti příjemné, podnětné prostředí se zajímavými tvořivými aktivitami, které zábavným způsobem rozvíjejí myšlení, možnosti spolupráce, podněcují k učení a poznání.
     Kompletní metodický materiál je zde.

 

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek