Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání > Dobrodružství výchovy (3)

Ikona prakticky

Dobrodružství výchovy (3)

Ikona inspirace
Autor: Jiří Zajíc
Anotace:

Pokračování seriálu metodických rad zůstává ještě u práce s příběhy. Tentokrát se zaměříme na využití příběhů pro výchovu k postojům a osvojení si hodnot.

Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Neformální vzdělávání » Personální a sociální kompetence » rozvíjet a prohlubovat vlastní duchovní život
 2. Neformální vzdělávání » Občanské kompetence a kulturní povědomí » podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní vztah.
 3. Neformální vzdělávání » Kompetence k učení » s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizovat si poznámky;
Očekávaný výstup:

Příspěvek nemá přiřazen žádný očekávaný výstup.

Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Hudební výchova 1. stupeň
 2. Základní vzdělávání -> Člověk a jeho svět
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Klíčová slova: symboly, Harry Potter, vzory, hodnoty, Příběh, hrdinové, Pán prstenů

Příběhem k hodnotám

      Ve třetím pokračování se budeme věnovat tomu, jak se prostřednictvím příběhů dají děti a dospívající uvádět do světa hodnot a tak napomáhat formování jejich charakterů a postojů. Ostatně ono to platí i pro dospělé: Stačí si uvědomit, že ti nejúspěšnější učitelé duchovních cest byli skvělými vypravěči příběhů - ať to byl Ježíš z Nazaretu, Gautáma Buddha nebo Maulána Džalaleddín Rúmí.
      Příběh totiž umožňuje svět hodnot skutečně prožít v jejich reálném působení. Právě příběh dává možnost zakusit smysl správného morálního jednání - protože teprve v celku příběhu se mnohdy ukáže, proč tak bylo třeba jednat a proč tedy bylo správné zaplatit třeba i vysokou cenu, která někdy bývá se skutečně etickým jednáním spojena.

Vzory
      Pro děti je vhodnou motivací k činnosti pro druhé jednak něčí osobní příklad (vůdce, rádce družiny, nadšený kamarád…), jednak jednání literárního či filmového hrdiny, který je jim blízký, je pro ně inspirativní a lze se s ním do určité míry ztotožnit. Mějme to na paměti. Buďme dětem sami dobrým příkladem a nabízejme jim dostatek inspirativních příběhů (ať už přímo vyprávěním, nebo jako symbolický rámec k nějaké hře), např.:

 • fantasy příběhy (Harry Potter, Hobit, Pán prstenů), se kterými se dnešní děti snadno ztotožní – a ač se to nezdá, všechny tyto knihy v sobě mají dost použitelných odkazů téměř na cokoli,
 • pohádkové příběhy a seriály, třeba i z televize – děti je dobře znají a jde na nich snadno ukázat mnoho skuteč-ností, které chceme děti naučit,
 • inspirativní dobrodružné příběhy, které se skutečně staly nebo alespoň mohly stát (psali je například Otakar Batlička, František Běhounek, Rudyard Kipling, Jack London, Karel May, R. L. Stevenson, Jules Verne a další).
 • ideálů plný příběh Mirka, který přišel do skautského oddílu ukrást stan a zde svůj úmysl opustil, aby se nakonec stal dobrým člověkem (Pod junáckou vlajkou) či další skautské příběhy. Jeden konkrétní příběh je v článku Jak poznám skutečného kamaráda?

Symboly
     
Symboly jsou zástupné znaky hodnot. Mají moc přiblížit a ve zkratce vyjádřit hodnoty. Se symboly můžeme v oddíle pracovat různě:

 • podporovat porozumění symbolům 
 • používat symboly jako znaky, které nesou jasný význam pro účastníky
 • podporovat přijetí hodnot obsažených ve skautských symbolech. Tak například u Harryho Pottera může být příkladem demokracie zorganizování Brumbálovy armády, příkladem aktivního občanství pomoc domácím skřítkům a vůbec pomoc hlavních hrdinů celému kouzelnickému společenství, propojenost s minulostí představuje tajemná komnata či relikvie smrti, propojenost v prostoru turnaj tří kouzelnických škol, různost vztahy čarodějů a mudlů a v příbězích odkazy na nacismus (Voldemortovy kroky poté, co převzal kontrolu nad ministerstvem kouzel) i na praktiky komunistického režimu (vrchní vyšetřovatelka Umbridgeová).
 • usnadňovat chápání proměnlivosti symbolů

Další inspirace:
Něco na památku – využívejte symbolických drobností, které děti dostanou za různé dlouhodobější aktivity. Po víkendu na téma „7 druhů krásy kolem nás“ dejte každému z dětí vylisovanou sedmikrásku, která mu bude samotným svým názvem jasně připomínat, kde všude můžeme najít krásu, a za každé prokázání odvahy v průběhu tábora rozdávejte medvědí tesáky do bojovníkova náhrdelníku.
- Fantazie – před tím, než děti navedete na správnou cestu ohledně významů skautské lilie, nechte je tvořit a hledat – taková úloha pro malé detektivy. Ptejte se, co asi znamená konec každého lístku s jemným náznakem stočení vzhůru, a pak připojte správnou verzi výkladu.
- Příběhy ke spojování – připravte si krátké příběhy k jednotlivým významům trojlístku. Vykládejte příběh o dvou hvězdičkách, které byly původně hvězdami na nebi a pak se schovaly do trojlístku, aby je ochránil před hvězdným prachem, který by jim mohl ublížit…

(Pokračování příště)

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 01. 05. 2011
Zobrazeno: 4774krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ZAJÍC, Jiří. Dobrodružství výchovy (3). Metodický portál: Články [online]. 01. 05. 2011, [cit. 2020-10-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/n/12237/DOBRODRUZSTVI-VYCHOVY-3.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.