Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání > Neformálně, ale pro život

Neformálně, ale pro život

Informativní příspěvek
Autor Petra Handlířová

Různými formami vzdělávání člověk prochází od narození. Největším učitelem, jak praví klasik, je sám život.

Schválně si zkuste jen tak sami pro sebe napsat pár nejdůležitějších věcí, které jste se naučili a dnes už byste se bez nich neobešli nebo jsou pro vás nejdůležitější.
Co tam máte? Kolik z toho jste vyčetli z učebnic a kolik vám daly zkušenosti z cestování nebo práce v nějakém kroužku či oddíle?

Bez základů, které nám dala škola, bychom se asi těžko obešli, ale kdybychom si získané vědomosti neověřili v praxi a nevyzkoušeli si spoustu dalších věcí, byly by nám asi k ničemu. Co přesně ale získáváme tím, že cestujeme, že pořádáme oddílové akce nebo plánujeme výstavu s naším výtvarným kroužkem? Není to sice vzdělávání dané školními osnovami, ale také tím získáváme spoustu dovedností a zkušeností. Rozšiřujeme si takzvané kompetence. Tedy souhrn dovedností, znalostí a zkušeností, které nám umožňují být v něčem dobří až nejlepší! I proto se národní projekt Klíče pro život zabývá vedle spousty dalších věcí i problematikou uznávání neformálního vzdělávání. Tedy toho vzdělávání, které dostáváme jinde než ve školních lavicích a trochu jinými metodami a procesy než biflováním letopočtů a vzorečků.

Na třetím odborném setkání členové řešitelského týmu představili za pomoci řady hostů tři cesty, které podle nich vedou k tomu, abychom věděli, co neformálním vzděláváním získáváme a také abychom toho mohli dobře využít například v profesním životě. Jedna cesta vede skrz uznání společenské prospěšnosti práce s dětmi a mládeží ve volném čase, většinou práce dobrovolné. Druhou je pak uznání ze strany zaměstnavatelů. Tady jde především o to, aby zaměstnavatelé a personalisté dokázali rozpoznat „přidanou hodnotu“ člověka, který získává a rozvíjí své kompetence prostřednictvím neformálního vzdělávání. Konečně třetí a nejobsáhlejší částí projektu je „formální“ uznání kompetencí nabytých neformálním vzděláváním ze strany státní správy a vzdělávacích institucí. K čemu je to všechno dobré jsem se zeptala přímo garantky části projektu Klíče pro život Uznávání neformálního vzdělávání Daniely Havlíčkové.

Řada mladých lidí má praktickou zkušenost s organizováním a vedením kolektivu v neziskových organizacích, ale tuhle praxi těžko zaměstnavatel vezme. Může jim do budoucna práce vašeho týmu nějak pomoci?

Je nutné vytvářet takové společenské prostředí v naší české společnosti, kde bude uznávána práce dobrovolníků, hodnotu a význam dobrovolnictví by si každý z nás měl uvědomit.

V projektu Klíče pro život připravujeme vytvoření tzv. osobního kompetenčního portfolia, pro ty, kteří by chtěli nastartovat svůj plán osobnostního rozvoje a postupně si vytvářet své osobní kompetenční portfolio. V současné době je připraven osobní kompetenční profil pro všechny, kteří absolvovali vzdělávací modul v rámci projektu Klíče pro život. Spolupracujeme se zaměstnavateli a vzdělavateli, abychom našli cestu k uznávání neformálního vzdělávání i touto cestou, pomocí osobního kompetenčního portfolia.

A další možnost je uznání formální, i když neformálního vzdělávání. To je podpořeno jednak Strategií celoživotního učení ČR a Zákonem 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Systém je nastaven a realizace projektu Národní soustava kvalifikací 2 byla zahájena a bude se rozšiřovat možnost získávání dílčích kvalifikací.

Takže lidé, kteří v oddíle zastávají nějaké konkrétní role jako například zdravotník, nebo hlavní vedoucí tábora, budou mít v budoucnu možnost svou praxi „zlegalizovat“? Tedy získat další kvalifikaci?

Experti a odborní spolupracovníci klíčové aktivity Uznávání neformálního vzdělávání vybrali pozice typické pro jednotlivé NNO dětí a mládeže a NNO pracujících s dětmi a mládeží.

Nejdříve vytvořili minimální kompetenční profily a na jejich základě byly vytvořeny vzdělávací programy.

Karty typových pozic, které se budou vytvářet pod metodickým vedením společnosti Trexima spol. s.r.o. Bude záležet na schvalovacím procesu jednotlivých karet typových pozic, zda bude možné je zařadit do Národní soustavy kvalifikací. V případě, že se to podaří, budou si tito pracovníci pracující s dětmi a mládeží na určité pozici složit zkoušku u autorizované osoby a získat tak dílčí kvalifikaci. Dílčí kvalifikace může člověku pomoci v uplatnění na trhu práce. Postupným získáváním dílčích kvalifikací se může zvýšit i kvalita práce s dětmi mládeží.

Předpokládám, že formulace z KTP může člověk využít i při formulaci svého životopisu, zkušeností apod.

Pro tvorbu životopisu existují různé strukturované vzory, např. Europass, který již někteří zaměstnavatelé znají a akceptují. Máme – li však popsat své kompetence všeobecně, stručně a jasně, mohou být již zveřejněné KTP „pomocníkem a rádcem“, případně inspirací. KTP společně s hodnotícím a kvalifikačním standardem jsou však důležité zejména pro získání dílčí kvalifikace, tedy formálního uznání neformálního vzdělávání.

Je to komplikované? Zase tak ne, zkrátka když něco děláte, rozvíjíte své kompetence klíčové pro určitý obor – tedy souhrn konkrétních dovedností, zkušeností a znalostí, které potřebujete pro výkon určité činnosti. Jako vedoucí oddílu se učíte vést kolektiv, zjišťujete si zákonné normy, které musíte dodržovat, učíte se předávat informace, organizovat akce, komunikovat s rodiči a tak dále, a tak dále. A tohle všechno, když převedete do řeči zaměstnavatelů, vám může pomoci třeba při přijímacím pohovoru definovat své silné stránky. Navíc, když se podaří dotáhnout proces formálního uznání neformálního vzdělávání, tak si budete moci v budoucnu také na základě praxe v neziskovce rozšířit svou kvalifikaci. Tedy vedle například maturitního vysvědčení z ekonomky, budete mít ještě další státem uznávaný certifikát například zdravotníka nebo vedoucího skupiny. V něm bude definováno, jaké kompetence splňujete. A to už bude pro zaměstnavatele informace, které budou dobře rozumět.

Takže sledujte webové stránky Klíčů pro život, dokumenty, které vám už nyní mohou být užitečné, tam všechny najdete a navíc se můžete zapojit do připomínkovacího procesu.

Článek byl převzat z webu http://remix.icm.cz

Petra Handlířová, Regionální koordinátorka-redaktorka, Kraj Liberecký

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek