Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání > Hodnotové orientace - tolerance

Ikona informativni

Hodnotové orientace - tolerance

Autor: Miroslav Bocan

Tolerance je považována za jednu ze základních hodnot demokracie. Tolerancí (snášenlivostí, trpělivostí) máme na mysli ochotu připustit u druhých odlišné názory, způsoby chování, vzhled apod. Na druhou stranu je třeba upozornit na míru meze tolerance – pokud je míra tolerance vysoká, může se stát tolerance kontraproduktivní, např. tolerováním netolerantních.
I našich respondentů jsme se ptali na míru jejich tolerance k námi vybraným jevům, přičemž jsme zvolili zcela jednoduchou otázku: "Vadí ti, když…?"

 

Obecně, a to především díky médiím, vnímají děti světovou nestabilitu. Jsou si vědomy válečných konfliktů a dalšího bezpráví, živelných katastrof, ekologických krizí apod. Právě proto nejčastěji označily, že jim vadí války ve světě a odhazování odpadků na veřejnosti mimo nádoby k tomu určené. Dále dětem vadí kouření a (překvapivě) mluvení sprostě. Na druhou stranu jim příliš nevadí opisování ve škole, a to především tehdy, když jsou si jisté, že jim za to nehrozí postih od pedagoga. Možná trochu překvapivá se může zdát skutečnost, že jim příliš nevadí ani to, že lidé netřídí odpad (přitom odhazování odpadků jim vadí). Poněkud rozporuplným zjištěním může být také to, že sice pouze 5% dětí uvedlo, že cizinci ve škole či místě jejich bydliště jim „velmi vadí“, ovšem možnost „trochu vadí“ uvedlo dalších 14 % dotázaných dětí. Důležitým zjištěním je, že více benevolentnější ke všem těmto jevům (kromě přítomnosti cizinců) jsou chlapci.

 

Míra tolerance samozřejmě souvisí i s věkem. Kromě válek ve světě, (které více vadí starším dětem, což je dáno jejich celkově vyspělejším vnímáním celosvětové situace), jsou mladší děti méně benevolentní ke všem ostatním nabízeným jevům, ovšem, jak již bylo naznačeno, s narůstajícím věkem se jejich tolerance zvyšuje. Tedy čím jsou děti starší, tím méně jim vadí především kouření, opisování, lhaní, mluvení sprostě.

Miroslav Bocan, garant Výzkumů

miroslav.bocan@nidm.cz

 

 

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 24. 03. 2011
Zobrazeno: 4247krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
BOCAN, Miroslav. Hodnotové orientace - tolerance. Metodický portál: Články [online]. 24. 03. 2011, [cit. 2020-09-21]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/n/11381/HODNOTOVE-ORIENTACE---TOLERANCE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.