Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání > > > > > > > > > > > > > > > > > Odlučitelné předpony v němčině

Ikona informativni

Odlučitelné předpony v němčině

Autor: kolektiv Lingea s.r.o.
Anotace: Překládání německých vět se někdy podobá dobré anglické detektivce, začátek vás navnadí, v průběhu je vaše pozornost odvedena na vedlejší kolej a na závěr dojde k překvapivému rozuzlení. Může za to německý slovosled a obliba dlouhých souvětí s vkládanými větami.
Klíčové kompetence: Nejsou přiřazeny žádné klíčové kompetence.
Klíčová slova: němčina, časování sloves, odlučitelné předpony

Text článku:

Překládání německých vět se někdy podobá dobré anglické detektivce, začátek vás navnadí, v průběhu je vaše pozornost odvedena na vedlejší kolej a na závěr dojde k překvapivému rozuzlení. Může za to německý slovosled a obliba dlouhých souvětí s vkládanými větami. Jako příklad si můžeme uvést aktuální informaci o obsahu metanolu v lahvi pančované vodky:
Hält man sich vor Augen, dass in einer Flasche gepanschten Wodka, in der das Methanol durch Destillation nicht abgetrennt wurde, kann man bei Verzehr der gesamten Flasche in der Tat lebensbedrohlichen Mengen von 30-60 g Methanol erreichen.

Třešničkou na dortu (či hřebíkem do rakve) jsou odlučitelné části sloves, které mohou v závěru věty zcela zamíchat obsahem.
Geh doch mal rein!
Geh doch mal weg!

Ve funkci odlučitelných předpon se můžete setkat s nejrůznějšími slovními druhy. Nejčastěji si v této souvislosti vybavíme předložky – auf (auffallen), ab (absagen), durch (durchmachen), mit (mitgehen) nebo příslovce – hin (hingehen), weg (weggehen). Mohou jimi ovšem být i přídavná jména – schwarz (schwarzarbeiten) nebo jména podstatná – Teil (teilnehmen). Tyto předpony se píší s daným slovesem dohromady v infinitivu (teilnehmen), obou příčestích (er hat teilgenommen, teilnehmende Sportler) a na konci vedlejší věty (Wenn man daran teilnimmt…). V ostatních případech se předpona píše zvlášť.

V tuto chvíli se může zdát, že vše odpovídá tradičnímu povědomí o němčině jako jazyku složitém, nicméně systematickém a pravidelném. Při bližším ohledání však zjistíme, že je to jazyk lidský, který má svou pestrost, výjimky a flexibilitu. Existují například slova, která se chovají jako odlučitelné přepony, ale nepíší se s mateřským slovesem dohromady. Jsou to nejrůznější podstatná jména – Rad (Rad fahren), příslovce – zusammen (zusammen tanzen), slovesa – spazieren (spazieren gehen). Aby to nebylo jednoduché, existuje i možnost psaní některých složenin zvlášť i dohromady – kennen lernen/kennenlernen, staubsaugen/Staub saugen.

Zvláštní kapitolu tvoří složeniny, které způsobem zápisu rozlišují význam. Obecně platí, že v původním významu se píší zvlášť a v přeneseném významu dohromady – klein schreiben (psát s malým počátečním písmenem) nebo kleinschreiben (nehrát žádnou roli), wieder sehen (opět uvidět – zrakem) nebo wiedersehen (shledat se).

Odlučitelným předponám se věnuje každá gramatika němčiny. Pro výuku jazyka se hodí mít k náhledu či ke kontrole kompletní časování sloves v jednotlivých časech. Touto funkcí disponuje elektronický slovník Lingea Lexicon 5, kde jsou k dispozici tabulky tvarosloví, tj. přehledy skloňování nebo časování. Uveďme například slovesa mitgehen. a teilnehmen Aplikace zobrazuje také seznam všech tvarů odvozených od základního tvaru pomocí předpon.

německý slovník lexicon 5
Německý slovník Lingea Lexicon 5
Autor díla: Michaela Ševečková

 

německý slovník lexicon 5
Německý slovník Lingea Lexicon 5
Autor díla: Michaela Ševečková
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 16. 03. 2015
Zobrazeno: 4612krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4.666666666666667
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

2 uživatelé Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
S.R.O., Lingea. Odlučitelné předpony v němčině. Metodický portál: Články [online]. 16. 03. 2015, [cit. 2017-12-14]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/n��m��ina/19653/ODLUCITELNE-PREDPONY-V-NEMCINE.html>. ISSN 1802-4785.
Doporučte materiál
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.