Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > > > > > >

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > > > > > > > České muzeum stříbra Kutná Hora

České muzeum stříbra Kutná Hora

Informativní příspěvek
Autor České muzeum stříbra
Středočeský kraj patří mezi největší územní celky České republiky. Ale nejen díky tomu se na jeho území nachází velké kulturní dědictví spojené s mnoha významnými osobnostmi nebo důležitými událostmi naší historie. Do jednotlivých kulturních institucí kraje vás budeme postupně zvát. V tomto článku zavítáme do Českého muzea stříbra v Kutné Hoře.

Dnešní muzeum stojí na základech, které v Kutné Hoře před 132 lety položil Archeologický sbor Vocel. Za své poslání si vytyčil, aby „písemní a umělecké památky ve zdejší krajině byly sbírány, před zkázou chráněny a známost o nich, a tím i větší šetrnost k nim v lidu se budila, šířila a udržovala".

Kutnohorské muzeum pokračuje ve stejném duchu dodnes. Soustřeďuje se na dějiny regionu - na samotnou Kutnou Horu jako královské horní město, na středověké důlní a mincovní památky, geologii kutnohorské oblasti a numismatiku. Přitažlivost expozic umocňuje jejich scénické pojetí a hlavně autentický středověký důl, kterým mohou návštěvníci procházet.

Expozice muzea se nachází ve třech objektech - Hrádek, Kamenný dům a Tylův dům.

Hrádek

Hlavní expozice na Hrádku - České muzeum stříbra, podle které nese název celá instituce, nabízí možnost návštěvy dvou prohlídkových okruhů: Město stříbra a Cestu stříbra.

V okruhu „Město stříbra" se seznámíte s geologií, archeologií, vývojem středověké Kutné Hory, dějinami Hrádku, životem "stříbrné šlechty" a numismatikou.

V okruhu „Cesta stříbra" navštívíte středověký důl, velký těžní stroj - trejv, havířskou osadu a poznáte středověkou technologii dobývání, zpracování stříbrné rudy a mincování.


Hrádek - Hodovní sál


Středověký důl

Kamenný dům

Expozice "Královské horní město - měšťanská kultura a život v 17. - 19. století" v Kamenném domě nabízí návštěvníkům pohled do života měšťanstva, do jeho hospodářského zázemí a kulturního a církevního života.


Kamenný dům - Měšťanský salón

Tylův rodný dům

Nesl původně název "Dům U zlatého hřebene". V budově je umístěna expozice věnovaná životu a dílu J. K. Tyla, významné osobnosti českého národního obrození a autorovi textu české národní hymny "Kde domov můj".


Tylův dům - expozice

Muzeum je často navštěvováno školami v rámci školních výletů a exkurzí, ale také i pro obohacení učiva v návaznosti na Rámcový vzdělávací program pro Základní vzdělávání. K muzeu patří další budova v Barborské ul. č. p. 33, kde se nachází pracovny odborného oddělení a v přízemí informační centrum pro turisty. Zde si můžou návštěvníci zakoupit suvenýry související především s historií města Kutné Hory, získat informace o dalších objektech, kulturních a společenských akcích konaných v našem městě. Je tady umístněn nápojový automat, který ocení zejména mladí návštěvníci v letních dnech po návratu ze středověkého dolu.

V budově Hrádku sídlí muzejní knihovna, zapojená do sítě knihoven ČR. Studentům a žákům základních škol je v Knihovně ČMS poskytována metodická pomoc při vyhledávání dokumentů v on-line katalogu knihovny. Na žádost studentů knihovnice provádí rešeršní práce, spíše se ale snaží studenty vést k samostatné práci při vyhledávání relevantních informačních zdrojů. Výpůjčky z Knihovny ČMS probíhají především formou prezenční, v některých případech jsou knihy zapůjčeny také absenčně.

Vzdělávací nabídka pro školy
Stálé programy

Základním cílem vzdělávacích programů pro žáky a studenty je přiblížit učivo s pomocí muzejních exponátů. Žáci a studenti se mohou dotýkat předmětů, vyzkoušet materiálové a fyzikální vlastnosti, seznámí se s jejich funkcí. Cílem je tak reagovat na moderní trendy v práci muzea s veřejností, přispět k rozvoji vzdělání návštěvníků a nabídnout alternativu pro trávení volného času. Vzdělávací programy jsou určeny především žákům základních a středních škol. Vzhledem k tomu, že se v muzeu nenachází místnost určená k tvůrčím dílnám, jsou možnosti muzea omezené. Přednášky se konají v přednáškové síni na Hrádku a interaktivní programy se pořádají ve výstavním sále v prostorách Hrádku, který je však téměř celoročně obsazen krátkodobými výstavami.

Přednášky

Přednášky pro základní školy, střední školy a gymnázia se obvykle konají v přednáškové síni. Po předchozí dohodě mohou muzejní pracovníci uspořádat přednášky i ve školách. V muzeu je k dispozici dataprojektor, přednášky jsou doplňovány ukázkami literatury a sbírkových předmětů, příp. jejich kopiemi.

V nabídce je cyklus přednášek určených pro žáky ZŠ, SŠ a gymnázií. Přednášky mohou pedagogové zařadit do svých vyučovacích hodin dějepisu a přírodopisu:

  • tematické přednášky z historie (dějiny regionu, města, významné historické události a období) nebo pomocných věd historických (heraldika, historická kartografie apod.)
  • přednášky o dolování, hutnictví, mincovnictví
  • přednášky z geologie, mineralogie a paleontologie
  • přednášky z etnografie


Přednáškový sál


Gymnázium Jiřího Ortena KH - cyklus
přednášek o dolování

Aktuální nabídka programů pro školy

K jednotlivým expozicím vypracovali muzejní pracovníci pro žáky základních škol pracovní listy, které jsou k dispozici v pokladnách objektů muzea nebo na internetových stránkách muzea.

Každoroční tradiční program

Již šestým rokem, vždy v listopadu, muzeum pořádá interaktivní akci Dny hlíny. Nabízí inspiraci, jak obohatit výuku v rámci vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. Žáci se účastní interaktivní výstavy, zapamatování informací je podpořeno vlastní aktivitou. Jedná se o ukázku výroby pravěké keramiky určenou pro žáky ZŠ, SŠ a gymnázií. Program vede paní Anna Kellerová, která informuje žáky o životě lidí v pravěké době a zároveň předvádí výrobu pravěké keramiky válečkovou metodou nebo vymačkáváním. Vlastnoručně vyrobenou nádobku si mohou žáci také odnést. Tento interaktivní program se koná ve výstavním sále v prostorách Hrádku.


Výstavní sál Hrádku - Dny hlíny

Programy nabízené k výstavám

Plánovaná výstava na rok 2009 Kutnohorská bible Martina z Tišnova s doprovodným interaktivním programem, pracovními listy a cyklem přednášek.

Jiné akce muzea

Stejně jako ostatní instituce kraje, zúčastňuje se každoročně i toto muzeum Dne Středočeského kraje, Dnů evropského dědictví (EHD) a Muzejní noci.

Kontaktní adresy

České muzeum stříbra
Barborská 28
284 01 Kutná Hora

webové stránky: www.cms-kh.cz
e-mail: info@cms-kh.cz

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek