Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Učební osnovy na málotřídních školách

Učební osnovy na málotřídních školách

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Hana Pernicová
Spoluautor: Mgr. Jiří Brant
Na základě zkušeností z práce osmi málotřídních škol, se kterými jsme spolupracovali při tvorbě jejich ŠVP, lze říci, že zkušenosti, poznatky i problémy z tvorby ŠVP byly v mnoha ohledech stejné, jako na plně organizovaných školách. V celé řadě případů se však vyskytla specifika, vyplývající z charakteru práce v málotřídních školách, složení a počtu žáků, spolupráce školy s rodiči, postavení školy v obci apod. Právě na tato specifika ve zpracování některých částí učebních osnov bychom chtěli dále upozornit, případně uvést ukázky ze ŠVP některých málotřídních škol.

Na základě zkušeností z práce osmi málotřídních škol, se kterými jsme spolupracovali při tvorbě jejich ŠVP, lze říci, že zkušenosti, poznatky i problémy z tvorby ŠVP byly v mnoha ohledech stejné, jako na plně organizovaných školách. V celé řadě případů se však vyskytla specifika, vyplývající z charakteru práce v málotřídních školách, složení a počtu žáků, spolupráce školy s rodiči, postavení školy v obci apod. Právě na tato specifika ve zpracování některých částí učebních osnov bychom chtěli dále upozornit, případně uvést ukázky ze ŠVP některých málotřídních škol.

Název vyučovacího předmětu

Ve většině případů názvy vyučovacích předmětů ve ŠVP vycházely přímo z názvů vzdělávacích oborů. Objevily se však i některé ne zcela běžné - např. Tělocvik, Dramatika, případně zcela netypický název vyučovacího předmětu Ajeto, vycházejícího ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Těsná spolupráce s rodiči žáků a především domácké prostředí ve škole umožňují, že si málotřídní školy mohou ve svých ŠVP dovolit užít i takovéto netradiční názvy vyučovacích předmětů.

Charakteristika vyučovacího předmětu

Právě v této části učebních osnov mají málotřídní školy velkou možnost vyjádřit a zdůraznit svá specifika a charakteristické podmínky málotřídní školy, dané různými možnostmi spojování ročníků, metodami a formami práce ve třídě s žáky z různých ročníků, prostředím školy apod. Pro ilustraci uvádíme ukázku charakteristiky vyučovacího předmětu Prvouka převzatou a upravenou ze ŠVP málotřídní ZŠ Vyskytná nad Jihlavou (ukázka č. 1).

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

I ve zpracování vzdělávacího obsahu lze na málotřídních školách nalézt určité specifické způsoby zpracování, a to při dodržení struktury dané RVP ZV. Tato specifika se týkala převážně způsobu a délky období, do nichž byly distribuovány a rozpracovávány očekávané výstupy a příslušné učivo i samotného zařazení učiva ve formě samostatné části, popřípadě jeho přímým začleněním do školních výstupů.

Málotřídní školy rozpracovávaly z tohoto pohledu vzdělávací obsah různými způsoby:

  • do ročníků,
  • do dvou období v souladu s obdobími uvedenými v RVP ZV (1. období: 1. - 3. ročník; 2. období: 4. - 5. ročník),
  • do jiných období, která korespondují s rozdělením do jednotlivých ročníků na dané škole,
  • částečně do ročníků a částečně do období.

Pro ilustraci uvádíme převzaté a upravené ukázky zpracování ze ŠVP málotřídních ZŠ Vyskytná (ukázka č. 1), ZŠ Lukavice (ukázka č. 2) a ZŠ Hřebeč (ukázka č. 3).

Závěrem lze říci, že požadavky na zpracování učebních osnov jsou v RVP ZV formulovány tak, že podle nich mohou učební osnovy zpracovávat i málotřídní školy. Navíc zde mohou v plné míře uplatnit svá specifika i individuální podmínky té které školy.

Ukázky:
Ukázka č. 1
Ukázka č. 2
Ukázka č. 3

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf336 kBUkázka č. 1
pdf266 kBUkázka č. 2
pdf256 kBUkázka č. 3
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám