Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Občanský průkaz 4.0 – Vzdělávací programy...

Ikona informativni

Občanský průkaz 4.0 – Vzdělávací programy pro středoškolské učitele občanské nauky a ZSV

Autor: Jan Vybíral
Anotace: V rámci projektu Občanský průkaz 4.0 vznikají vzdělávací programy pro středoškolské učitele (zejména občanské nauky a ZSV). Tvůrci těchto programů je koncipovali především jako budoucí programy pro DVPP, proto je kterákoli instituce poskytující DVPP může volně využít a nechat si je akreditovat jako svůj program v rámci DVPP. V přílohách jsou první čtyři vzdělávací programy.
Klíčová slova: občanské vzdělávání, občanská výchova, občanská nauka, mediální gramotnost, extremismus, občanská participace, kompetence občanské, DVPP, politická participace

V rámci projektu Občanský průkaz 4.0, který v letech 2018–2021 realizuje Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK) ve spolupráci se třemi univerzitami (MU Brno, UP Olomouc, UHK Hradec Králové), vznikají mj. vzdělávací programy pro středoškolské učitele (zejména občanské nauky a ZSV). Každý program je dvakrát ověřen cílovou skupinou a zhodnocen dvěma odbornými posuzovateli. Tvůrci těchto programů je koncipovali především jako budoucí programy pro DVPP, proto je kterákoli instituce poskytující DVPP může volně využít a nechat si je akreditovat jako svůj program v rámci DVPP.

Programy jsou koncipovány jako dvoudenní (16hodinové) semináře/workshopy a jsou rozčleněny do čtyř tematických bloků: Teorie – v tomto bloku jsou účastníci seznámeni s aktuálními problémy v konkrétní oblasti a s aktuální odbornou reflexí této problematiky; přednášející jsou vždy odborníci z VŠ, kteří se dlouhodobě tomuto tématu věnují. Praxe – v tomto bloku jsou představeny vynikající vzdělávací materiály a vzdělávací aktivity, které již existují a které mohou účastníci využít ve své výuce; materiály či aktivity jsou z větší části představeny samotnými tvůrci. Inovace – v tomto bloku jsou prezentovány nové vzdělávací materiály a aktivity, které vznikly v rámci projektu Občanský průkaz 4.0; účastníci si vyzkouší výukové materiály a mají možnost s jejich tvůrci diskutovat detaily použití materiálů ve výuce. Sdílení – v tomto bloku je vytvořen prostor pro vzájemné sdílení zkušeností účastníků; v rámci moderované diskuse účastnící sdílí příklady dobré praxe a mohou diskutovat o aktuálních pedagogických výzvách spojených s danou problematikou.

V tuto chvíli jsou hotové čtyři vzdělávací programy, které naleznete v přílohách:

  • Odpovědný vztah k médiím
  • Občanská participace na veřejném životě
  • Politická participace na veřejném životě
  • Prevence extremismu a respekt ke kulturním odlišnostem

Programy vznikly v rámci projektu OP VVV „Občanský průkaz 4.0 – kompetence pro demokratickou kulturu, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008154“.

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 20. 11. 2019
Zobrazeno: 730krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
VYBÍRAL, Jan. Občanský průkaz 4.0 – Vzdělávací programy pro středoškolské učitele občanské nauky a ZSV. Metodický portál: Články [online]. 20. 11. 2019, [cit. 2020-09-21]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/kompetence občanské/22310/OBCANSKY-PRUKAZ-40---VZDELAVACI-PROGRAMY-PRO-STREDOSKOLSKE-UCITELE-OBCANSKE-NAUKY-A-ZSV.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.