Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Komentář k úloze „PRÁCE“ – otázka 19

Ikona teoreticky

Komentář k úloze „PRÁCE“ – otázka 19

Ikona odbornost
Autor: Panel čtenářské gramotnosti při VÚP v Praze
Anotace: Tento článek je pátým komentářem seriálu komentářů k uvolněným úlohám mezinárodní sondy PISA 2000, která se zaměřila na zjišťování čtenářské gramotnosti žáků českých základních a středních škol ve věku 15 let. Na článcích seriálu pracoval panel čtenářské gramotnosti při Výzkumném ústavu pedagogickém. Tyto komentáře jsou publikovány pouze na Metodickém portálu www.rvp.cz.
Výchozí text k úloze naleznete v příloze článku.
Téma příspěvku:Čtenářská gramotnost
Klíčová slova: čtenářská gramotnost, interpretace textu, PISA, metakognice

Otázka 19

Informace o rozložení sil jsou předkládány ve stromovém diagramu, ale mohly by být předkládány mnoha jinými způsoby, například slovně popsány, zachyceny v koláčovém grafu nebo sestaveny v tabulce.

Stromový diagram byl možná vybrán proto, že je zvlášť vhodný pro zobrazení

A změn v čase.
B počtu obyvatel země.
C kategorií v rámci každé skupiny.
D velikosti každé skupiny.

Co otázka testuje

Zjišťuje se, zda žák:

 1. porozuměl tomu, který typ informace (údajů) o populaci se ze stromového diagramu dá nejsnadněji, nejpříměji získávat.
 2. svůj výběr odpovědi opře o porovnání s jinými grafy.
 3. zná jiné typy diagramů a dovede si ujasnit, jaké hledisko pro uspořádávání údajů je v nich nejvýraznější.

Poznámka:

Z dovedností ČG úloha zapojuje:

interpretaci

 • žák porovnává své porozumění textu s jinými interpretacemi a hledá i nalézá vnitřní vazby (propojení, vztahy, souvislosti)
 • žák kriticky hodnotí text

metakognici

 • žák upravuje svůj způsob čtení podle záměru, s nímž čte, a podle charakteru textu

Metodická doporučení

 • Zpracováváme různé soubory informací v učivu a zobrazujeme situace při výuce formou vizualizací (a tedy i diagramů, tabulek, grafů…). Žáky žádáme, aby navzájem obhajovali (zdůvodňovali) funkčnost využité vizualizační techniky, například skupina žáků výsledky práce na úkolu prezentuje nikoli (jen) výkladem před třídou, ale také zanáší výsledky do grafů, také dává zprávu o postupu svého uvažování a rozhodování během experimentu pomocí grafického záznamu.
 • Necháváme žáky volit mezi diagramy různých typů k různým situacím, k učivu – zvažovat jejich efektivnost vzhledem k cíli zobrazení – a také necháváme žáky, aby diagramy sami navrhovali a sestrojovali (nejen vybírali z nabídnutých).
 • Využíváme zpráv a textů z médií – v nich bývají velmi často funkčně a přehledně propojené informace (někdy i děje) a jejich grafická vizualizace.
 • Umožňujeme žákům pracovat na počítači s přednastavenými programy pro tvorbu tabulek, grafů a sledovat jejich provázanost a možnosti znázorňování.
 • Při průpravě k sestavení nebo ke čtení diagramů můžou žáci (podle modelu od učitele) vytvářet i fiktivní grafy s fiktivní legendou nebo grafy bez legendy a dávat si navzájem „hádat“, co je zobrazeno.
 • Grafy a diagramy, na které ve výuce narazíme, často také vyložíme (necháme žáky vysvětlit) co do jejich funkčnosti – proč jsme volili právě takový a jak dobře vyjadřuje své sdělení.
 • Spojujeme čtení grafů také s jejich vytvářením pro text lineární (příběh) nebo pro vizuální komunikát (např. diagramem vyjádřit situaci na obrázku Josefa Lady „Hospodská rvačka“).
 • Tyto typy textu (diagramy) v hodinách i u předmětů neexaktních nejen využíváme, ale žákům i ukazujeme (učitel modeluje) tvorbu diagramů a jejich použití: jak je čteme, jak v nich hledáme a chápeme informace a jak vyhodnocujeme užitečnost grafického zobrazení.
Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Co zjišťují testy čtenářské gramotnosti PISA?.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitdoc154 kBPráce – text
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 18. 05. 2011
Zobrazeno: 2893krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
Panel čtenářské gramotnosti při VÚP v Praze. Komentář k úloze „PRÁCE“ – otázka 19. Metodický portál: Články [online]. 18. 05. 2011, [cit. 2020-10-25]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/interpretace textu/12483/KOMENTAR-K-ULOZE-„PRACE“---OTAZKA-19.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.