Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného...

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky

Článek informuje o projektu Masarykovy obchodní akademie v Jičíně, který probíhal ve spolupráci s dalšími 26 středními školami České republiky a který byl realizovaný v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. V rámci realizace tříletého projektu bylo vytvořeno 3180 interaktivních materiálů pro výuku anglického, německého, ruského, francouzského, španělského a latinského jazyka, které jsou dostupné na webových stránkách projektu.
Autor díla: Václava Petrgálová

http://jazykyinteraktivne.cz/

Masarykova obchodní akademie v Jičíně se v r. 2010 stala iniciátorem a koordinátorem projektu „Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky", do kterého bylo zapojeno ještě dalších 26 středních škol České republiky. V průběhu tříleté realizace projektu (1. 3. 2010 - 28. 2. 2013) vytvořilo 118 tvůrců - učitelů cizích jazyků - 3180 interaktivních materiálů k výuce anglického, německého, ruského, francouzského, španělského a latinského jazyka.

Byla vytvořena síť odborného partnerství pro tvorbu a sdílení interaktivních výukových materiálů, které vytvářeli učitelé pod metodickým vedením předmětových komisí a na základě znalostí a dovedností získaných na odborných seminářích a školeních, realizovaných v rámci projektu. Členové předmětových komisí, kteří hodnotili a schvalovali vytvořené interaktivní výukové materiály, vytvořili metodické postupy pro tvorbu a práci s interaktivními výukovými materiály. Do testování interaktivních prezentací bylo aktivně zapojeno více než 11 tisíc žáků a studentů partnerských škol.

Školy zapojené do projektu byly vybaveny interaktivním softwarem a moderními interaktivními tabulemi, které si stále více získávají na našich školách sympatie vedle tabulí klasických. Výukové materiály, které byly v průběhu realizace projektu vytvořeny, pomáhají vyučujícím cizích jazyků zefektivnit jejich přípravu a organizaci vyučovací hodiny. Na webových stránkách projektu http://jazykyinteraktivne.cz/ jsou k dispozici interaktivní výukové materiály s tématy konverzačními, gramatickými, odbornými, reáliemi příslušných zemí, tématy literárními, zaměřenými na hudbu, výtvarné umění a dalšími specifickými obsahy.

Výsledky projektu byly prezentovány v roce 2010 v rámci mezinárodního partnerství škol Comenius ve Finsku a Slovenské republice, v roce 2011 na Pedagogických dnech Univerzity Hradec Králové, v roce 2012 na celostátní konferenci Počítač ve škole v Novém Městě na Moravě a v květnu 2013 na PdF UHK. Na projektových stránkách je zaregistrováno více než pět tisíc uživatelů, výukové prezentace využívají i naši kolegové na Slovensku. O zájmu o vytvořené výukové materiály svědčí i počet stažených souborů, který přesáhl v únoru 2013 sto tisíc, a toto číslo neustále narůstá.

26. února 2013 se za účasti starosty města Jičína a zástupců Krajského úřadu Královéhradeckého kraje konala slavnostní závěrečná konference, která bilancovala výsledky úspěšné realizace projektu, který sledoval hlavní cíl - zkvalitnit podmínky pro posílení vzdělanostního potenciálu s přímou vazbou na Společný evropský referenční rámec pro jazyky při výuce jazyků nejen u škol zapojených do projektu, ale i u všech dalších škol, kterým je přístupná databáze výukových materiálů na webových stránkách projektu.

Po jednoduché registraci na http://jazykyinteraktivne.cz/ lze volně stahovat z databáze více než 3000 interaktivních materiálů a využívat je při výuce cizích jazyků - anglického, německého, ruského, francouzského, španělského a latinského.

Pozn.: Prezentace jsou vytvořeny v programu ActivInspire, česká verze tohoto programu je zdarma ke stažení na webových stránkách společnosti Promethean.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf265 kBSeznam zapojených škol
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek