Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > > > > > > > > > > > > > > >

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > > > > > > > > > > > > > > > > Rozvoj inkluzivního vzdělávání v MŠ

Rozvoj inkluzivního vzdělávání v MŠ

Informativní příspěvek
Cílem projektu Komplexní program rozvoje inkluzivního vzdělávání v MŠ byl rozvoj inkluzivního a individualizovaného vzdělávání dětí předškolního věku a řešení problematiky sociálního začleňování dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí s odlišného sociokulturního prostředí do mateřských škol, a to formou podpory vzájemného sdílení znalostí a zkušeností mateřských škol a vytvořením metodiky. Za klíčovou hodnotou projektu byla považována individualizace.

Název projektu: Komplexní program rozvoje inkluzivního vzdělávání v MŠ 

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000550, podpořený z OP VVV

Projekt Komplexní program rozvoje inkluzivního vzdělávání v MŠ byl zaměřen na rozvoj inkluzivního a individualizovaného vzdělávání dětí předškolního věku a řešení problematiky začleňování dětí se speciálními potřebami a dětí z odlišného sociokulturního prostředí do mateřských škol, a to formou podpory vzájemného sdílení znalostí a zkušeností MŠ, vytvořením a ověřením nových metodických materiálů pro inkluzivní předškolní vzdělávání a vytvořením center kolegiální podpory s účinnými nástroji individuální podpory.

V rámci projektu jsme vytvořili celorepublikovou síť mateřských škol, kterou jsme nazvali „Centra kolegiální podpory“. Centra vznikla ve všech 14 krajích České republiky. Jejich práce v projektu byla zaměřena na problematiku individualizace ve vzdělávání a sociálního začleňování dětí. První rok projektu jsme zapojili 5 center, druhý rok 5 center a v posledním roce projektu jsme zapojili 4 centra kolegiální podpory. Vybrali jsme profesionální a kvalitní předškolní zařízení, která mají zkušenosti a znalosti, o které se mohli dělit, a která byla zdrojem a centrem učení škol a pedagogů. 

Vedoucí CKP byli zaškoleni ve využívání nástroje DERS. DERS, neboli Developmental Environmental Rating Scale, je nástroj pro sledování a evaluaci vlivu inkluze na individuální kognitivní vývoj dětí. Byl vytvořen výzkumným týmem na University of Minnesota. Využívá jej více než 1 200 učitelů a přeložen byl již do 8 jazyků světa. Otestováno bylo již více než 27 000 dětí. Napomáhá učitelům lépe vycházet individuálním potřebám dětí v jejich třídách.

V rámci projektu jsme také vytvořili metodiky pro předškolní vzdělávání, zaměřené na individualizaci vzdělávání, inkluzi a sociální začleňování. Tvorbu těchto metodických materiálů vedli odborní partneři projektu. Metodické materiály pro individualizaci vzdělávání v MŠ vedoucí k inkluzi a sociálnímu začleňování zahrnují specifika práce s heterogenními věkovými skupinami, dovednosti pozorování, individuální záznamy o činnosti, plánování a další. 

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf1018 kBMetodika 1
pdf838 kBMetodika 1 – PL
pdf1320 kBMetodika 2
pdf1549 kBMetodika 2 – PL
pdf1256 kBMetodika 3
pdf1220 kBMetodika 3 – PL
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek