Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnázium > Závodní dráha s rovinným zrcadlem

Ikona prakticky

Závodní dráha s rovinným zrcadlem

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Jaroslav Reichl
Anotace: Běžně v životě používáme rovinná zrcadla (mytí se, úprava vlasů, holení apod.), ale málokdy si uvědomujeme, jaký obraz zrcadlo vytváří. Jednoduchým experimentem si mohou žáci sami ověřit vlastnosti obrazu vytvářeného rovinným zrcadlem.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Gymnázium » Kompetence k řešení problémů » uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím představivosti a intuice
Očekávaný výstup:
  1. gymnaziální vzdělávání » Člověk a příroda » Fyzika » Elektromagnetické jevy, světlo » využívá zákony šíření světla v prostředí k určování vlastností zobrazení předmětů jednoduchými optickými systémy
  2. gymnaziální vzdělávání » Matematika a její aplikace » Matematika a její aplikace » Geometrie » řeší planimetrické a stereometrické problémy motivované praxí
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Gymnaziální vzdělávání » Mediální výchova » Média a mediální produkce
Organizace řízení učební činnosti: Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Učebna v přírodě
Nutné pomůcky: rovinné zrcátko, plán závodní dráhy
Klíčová slova: optické zobrazení, zobrazení zrcadly, rovinné zrcadlo, zobrazení rovinným zrcadlem
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Rovinné zrcadlo každý zná ze své domácnosti, denně se v něm prohlíží při česaní vlasů, při mytí apod., ale málokdy si uvědomujeme, jak může být, máme-li se orientovat pouze podle obrazu v něm.

Příprava aktivity

Připravíme plán tratě, kterou mají žáci za úkol na stole tužkou projet. Lze si vytvořit tratě vlastní a nebo použít připravenou trať z přiloženého pracovního listu. Obtížnost plánu tratě volíme podle možnosti žáků, podle jejich věku. Dále bude každý žák potřebovat své vlastní rovinné zrcátko (ze školních souprav, půjčené od maminky) – viz obr. 1.

Pomůcky k experimentu
1. Pomůcky k experimentu

Průběh aktivity

Žákům rozdáme plány tratě a rovinná zrcátka. Každý žák si vezme tužku, plán tratě si položí před sebe na stůl nápisem START k sobě a před plán tratě postaví rovinné zrcátko (viz obr. 2). Sklon rovinného zrcátka volí tak, aby v něm pohodlně viděl svůj plán tratě. Úkolem je projet daný plán tratě tužkou tak, aby čas, který na to bude žák potřebovat, byl co nejmenší. Přitom je zakázáno dívat se přímo na trať! Trať je nutné sledovat pouze v rovinném zrcátku. Úkol, který se zdá na první pohled velmi jednoduchý, je poměrně náročný. Zejména z počátku cesty, než si žáci uvědomí, jak koordinovat pohyby ruky s tužkou v závislosti na tom, co vidí v zrcátku.

Na závěr můžeme porovnat již projeté plány tratí a podívat se, jaký úsek potřebovali žáci k tomu, aby zkoordinovali pohyb ruky s tužkou s obrazem pozorovaným v zrcadle.

Průběh experimentu
2. Průběh experimentu

Vysvětlení a přínos aktivity

Skutečnost, že projetí trati, kterou sledujeme v rovinném zrcátku, není příliš jednouché, vyplývá z vlastnosti zobrazení rovinným zrcadlem. Rovinné zrcadlo vytváří stranově převrácený obraz předmětů, a to si žáci musí během prvních zatáček trati uvědomit. Pak budou schopni trať projet poměrně rychle a mohou řešit případně složitější tratě.

Tuto aktivitu je možné zařadit nejen do výuky, ale lze ji zařadit i do programu na různých sportovních kurzech a dalších mimoškolních akcích.

Aktivitu je možné také použít v hodinách matematiky při probírání shodných zobrazení v rovině (zejména při osové souměrnosti).

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 25. 01. 2010
Zobrazeno: 9524krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3.3333

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
REICHL, Jaroslav. Závodní dráha s rovinným zrcadlem. Metodický portál: Články [online]. 25. 01. 2010, [cit. 2020-08-13]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/g/7581/ZAVODNI-DRAHA-S-ROVINNYM-ZRCADLEM.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.