Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnázium > Obtížné vstávání ze židle

Ikona prakticky

Obtížné vstávání ze židle

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Martin Macháček
Anotace: Jednoduchý, motivační pokus týkající se těžiště.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Gymnázium » Kompetence k učení » efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a myšlení
Očekávaný výstup:
  1. gymnaziální vzdělávání » Člověk a příroda » Fyzika » Pohyb těles a jejich vzájemné působení » určí v konkrétních situacích síly a jejich momenty působící na těleso a určí výslednici sil
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Gymnaziální vzdělávání » Environmentální výchova » Problematika vztahů organismů a prostředí
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Židle
Klíčová slova: Fyzika, motivace
Provedení

Žák si sedne na židli a dá nohy tak, aby měl chodidla na zemi přesně pod koleny. Vyzveme ho, aby vstal, ale nepředklonil tělo nad kolena ani nedal chodidla pod židli. Nesmí se také ničeho držet a o nic se opírat.

Obr
1. Obr
 

 

Obr
2. Obr
 

Závěr

Žáci uvidí, že takto se prakticky vstát nedá. K tomu, abychom vstali ze židle, musíme buď posunout chodidla pod sebe, nebo předklonit tělo dopředu (nelépe však obojí).

Vysvětlení

Na tělo sedícího člověka působí gravitační síla Fg tak, jako by její působiště bylo v těžišti. Těžiště je na obrázku naznačeno malým plným černým kroužkem.

Nadzvedne-li se člověk ze židle, opírá se tělo jen chodidly o podlahu. Jeho podstava je na obrázku naznačena tlustou černou čarou pod chodidly.

Těžiště pak není nad podstavou, a proto gravitační síla způsobí otáčení těla okolo osy (červený kroužek) ve směru červené šipky. Tělo tedy dopadne zpátky na židli.

Při normálním vstávání ze židle posuneme nohy (podstavu) dozadu, nebo tělo (těžiště) dopředu. Vstát můžeme, až když je těžiště nad podstavou.

Obr
3. Obr
 
Poznámky

Pokus je velmi jednoduchý a efektní. Můžeme ho provádět např. jako motivační pokus v úvodu fyziky v nižších ročnících ZŠ nebo při výuce o silách a jejich otáčivých účincích. Můžeme na něm ukazovat, že fyzika není vědou "o neživé přírodě", jak se někdy říká, ale že fyzikální zákony platí stejně pro živé tvory jako pro neživé věci. Můžeme na něm také demonstrovat, že fyzikálním zákonům se nemůžeme vyhnout.

Obdobné pokusy

Chůze při stěně

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 15. 03. 2006
Zobrazeno: 10971krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
MACHÁČEK, Martin. Obtížné vstávání ze židle. Metodický portál: Články [online]. 15. 03. 2006, [cit. 2020-09-30]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/g/498/OBTIZNE-VSTAVANI-ZE-ZIDLE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.