Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnázium > Ve Velké Británii proběhl ve školách průzkum...

Ikona informativni

Ve Velké Británii proběhl ve školách průzkum o výuce o holocaustu

Autor: Julie ravingerová
Anotace: Ve Velké Británii probíhá rozsáhlý průzkum, který si klade za cíl zmapovat rozsah a způsob výuky o holocaustu. Výsledky průzkumu budou hlavním podkladem pro vývoj modelových návrhů programu pro DVPP.
Klíčová slova: multikulturní výchova, průřezová témata, dvpp, vzdělávání učitelů, výuka o holocaustu

O výuce o holocaustu v anglických školách, jejím rozsahu a charakteru, se stále velmi málo ví. Proto se nyní „Program pro rozvoj výuky o holocaustu" (HEDP – Holocaust Education Development Programme) zabývá podrobným celonárodním průzkumem pedagogické praxe a názorů učitelů na tuto oblast. Průzkum má čtyři klíčové záměry:

  • Zajistit empirickou základnu na zodpovězení otázky: „Jak pokračuje v anglických středních a základních školách druhého stupně výuka o holocaustu?" Zde se výzkum zaměřuje na zodpovězení otázek jako: „V jakých předmětech byla výuka o holocaustu vedena a kým? Kolik vyučovacích hodin?" Rovněž se mapuje vztah mezi vlastní praxí a kurikulem, do něhož výuka o holocaustu bývá běžně zahrnována.
  • Zmapovat odborné školení učitelů na poli výuky o holocaustu a jejich obeznámenost s využitím organizací specializujících se na tuto výuku (ve smyslu zajištění učebních materiálů a jiných zdrojů, navštěvování webových stránek a další vzdělávání a podporu).
  • Zmapovat individuální a profesní cíle, metody, přístupy a znalosti týkající se výuky o holocaustu.
  • Označit specifické podněty a/nebo příležitosti, které učitelé při výuce o holocaustu zaznamenali.

Záměrem výzkumu nemělo být ani tak pojmenovat nebo určit příklady dobré praxe ve školách, jako spíše podrobně popsat množství přístupů a metod, jež jsou v současné době dostupné, a tam, kde je to vhodné, navrhnout možné uplatnění některých z nich.

Rozsáhlého průzkumu se zúčastnilo přes 2 000 učitelů a bylo zorganizováno na 65 rozhovorů. Učitelé se měli vyjádřit, jak rozumějí fenoménu holocaust, jak o něm vyučují a zdali přitom narazili na specifické problémy nebo získali nějaké zajímavé podněty. Průzkum byl zahájen v listopadu 2008 a rozhovory byly ukončeny v březnu 2009. Závěrečná zpráva bude publikována v září 2009 a výsledky budou hlavním podkladem vývoje modelových návrhů programu pro další vzdělávání učitelů. Všechny průzkumy probíhaly anonymně, v souladu s etickými direktivami Britské výzkumné asociace pro vzdělávání (British Educational Research Association).

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 17. 08. 2009
Zobrazeno: 4438krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 2
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
1 uživatel Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
RAVINGEROVÁ, Julie. Ve Velké Británii proběhl ve školách průzkum o výuce o holocaustu. Metodický portál: Články [online]. 17. 08. 2009, [cit. 2020-11-27]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/g/3260/VE-VELKE-BRITANII-PROBEHL-VE-SKOLACH-PRUZKUM-O-VYUCE-O-HOLOCAUSTU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.