Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnázium > Jak se žije v Jižní Americe

Ikona prakticky

Jak se žije v Jižní Americe

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Mgr. Markéta Kubešová
Anotace: Tvorba jednoduchého kartogramu (úřední jazyky v Jižní Americe), práce s internetem, využívání grafických zdrojů informací (grafy, fotografie)
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Gymnázium » Kompetence sociální a personální » aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů
  2. Gymnázium » Kompetence komunikativní » s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření informací různého typu
  3. Gymnázium » Kompetence k učení » efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a myšlení
Očekávaný výstup:
  1. gymnaziální vzdělávání » Člověk a příroda » Geografie » Regiony » lokalizuje na mapách makroregiony světa, vymezí jejich hranice, zhodnotí jejich přírodní, kulturní, politické a hospodářské vlastnosti a jednotlivé makroregiony vzájemně porovná
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Gymnaziální vzdělávání -> Informatika a informační a komunikační technologie
Průřezová témata:
  1. Gymnaziální vzdělávání » Mediální výchova » Média a mediální produkce
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Počítače s připojením na internet, pastelky
Klíčová slova: regiony světa, Jižní Amerika, obyvatelstvo, jazyková struktura obyvatelstva

Tento pracovní list navazuje na článek Jižní Amerikou se Zikmundem a Hanzelkou.


Prvním bodem v pracovním listu je vytvoření jednoduchého kartogramu pomocí pastelek. Zelenou barvou žáci kolorují státy Jižní Ameriky, kde je úředním jazykem španělština, modrou barvou vybarvují země s úředním jazykem portugalštinou a žlutou státy s jinými úředními jazyky.

Druhý bod je práce s internetovým portálem Cyberschoolbus. V zadání úkolu je podrobný popis postupu vytvoření šesti grafů (pro státy Venezuela, Kolumbie, Peru, Bolívie, Brazílie, Argentina) k tematice obyvatelstva a hospodářství. Tématy grafů jsou hustota obyvatelstva, populace v roce 2003, projekce populace v roce 2050, HDP na obyvatele, primární produkce energetických zdrojů a příjezdy turistů. Na základě informací z grafů žáci odpovídají na uvedené otázky (např. Souhlasíte s tvrzením, že Brazílie má větší HDP/1 obyvatele než Peru, Bolívie a Venezuela?) a doplňují chybějící položky (Např. Nejvyšší hustotu zalidnění z vybraných států má ............ (....... obyvatel/km2).

Třetím úkolem je porovnání fotografií bolivijského hlavního města La Pazu (sídlí zde vláda, ale oficiálně je hlavní město Sucre), z roku 1949 a 2004. Na obrázcích je zřetelně viditelná změna rozlohy i typu zástavby v La Pazu. Stará zástavba z obrázku od Zikmunda a Hanzelky není na fotografii z roku 2004 téměř vidět. Je zastíněna moderními výškovými budovami a panelovými domy. Porovnáním obou fotografií mohou žáci dojít k závěru, že počet domů a tedy i obyvatel La Pazu se od roku 1949 výrazně zvýšil.

V souvislosti s obrázky je potřeba zmínit i problematiku urbanizace v rozvojových zemích a s tím spojený vznik chudinských čtvrtí - favellas (Brazílie), ranchos (Venezuela), barriadas (Ekvádor), callampas (Chile), pueblos jóvenes (Peru). Na snímcích lze doložit i fakt, že pro obyvatelstvo Jižní Ameriky je typické osídlení ve vyšších nadmořských výškách, zejména v andských zemích.

Nad každým z úkolů je potřeba se s žáky zastavit a prodiskutovat příčiny, důsledky a možná východiska současné situace.

Pracovní list:
Jak se žije v Jižní Americe

Citace a použitá literatura:
[1] - et al. Školní atlas dnešního světa. Praha : Terra, 2000. ISBN 80-902282-2-4. 
[2] - GEO portál gymnázia Nad Alejí. Slepé mapy - Jižní Amerika. [cit. 2009-09-07]. Dostupný z WWW: [geoportal.alej.cz/_uploads/files/samerica.jpg].  
[3] - HANZELKA, J.; ZIKMUND, M. Přes Kordillery. Praha : Orbis,  
[4] - Bolivia: Cultural Adventure Travel in the Andes and Amazon 2004. [cit. 2009-09-07]. Dostupný z WWW: [ www.rutahsa.com/LaPaz3.jpg].  
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf291 kBJak se žije v Jižní Americe
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 05. 09. 2008
Zobrazeno: 10548krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KUBEŠOVÁ, Markéta. Jak se žije v Jižní Americe. Metodický portál: Články [online]. 05. 09. 2008, [cit. 2020-01-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/g/2578/JAK-SE-ZIJE-V-JIZNI-AMERICE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.