Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnázium > Slavné dny pro SŠ: Den, kdy byla zveřejněna...

Ikona prakticky

Slavné dny pro SŠ: Den, kdy byla zveřejněna nejslavnější rovnice světa

Ikona inspirace
Autor: Monika Stehlíková
Anotace: Aktivita se zabývá širším významem slova relativita a významem aktivního veřejného angažmá známých osobností.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Gymnázium » Kompetence k učení » kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při svém studiu a praxi
Očekávaný výstup:
 1. gymnaziální vzdělávání » Člověk a společnost » Dějepis » Moderní doba II - soudobé dějiny » vysvětlí základní problémy vnitřního vývoje zemí západního a východního bloku; zejména se zaměří na pochopení vnitřního vývoje a vzájemných vztahů supervelmocí USA, SSSR a na situaci ve střední Evropě a v naší zemi
 2. gymnaziální vzdělávání » Člověk a společnost » Občanský a společenskovědní základ » Člověk ve společnosti » posoudí úlohu sociálních změn v individuálním i společenském vývoji, rozlišuje změny konstruktivní a destruktivní
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Gymnaziální vzdělávání -> Fyzika
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: pracovní list, text k videu z knihy Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii (str. 238), přístup k internetu, psací potřeby, tabule nebo flipchart
Klíčová slova: rovnice, matematika

Cíl výuky:

Žáci:

 • porozumí obecnému významu slov relativita, relativní,
 • dokážou uvést příklady relativity v běžném životě,
 • chápou smysl angažmá známých osobností ve veřejném životě.

Délka:

2 vyučovací hodiny (cca 80 minut včetně projekce filmu)

Postup:

 1. Pustíme film nebo přečteme text z knihy „Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii“.
 2. Rozdáme žákům text k videu a vyzveme je, aby v něm vyznačili slova, slovní spojení apod., kterým nerozumí. Pokud je to v našich silách, nejasnosti vysvětlíme.
 3. Na tabuli napíšeme slovníkovou definici slova RELATIVNÍ: „hodnocený vzhledem k něčemu, poměrný, podmíněný, závislý“ a slova LÁSKA, KRÁSA, ČAS, DOBRO, PRAVDA a zeptáme se, zda můžeme o těchto pojmech někdy mluvit jako o relativních – žáci uvádějí příklady.
 4. Na závěr hodiny zadáme domácí práci – pracovní list s úkoly (viz pracovní list).
 5. V následující hodině odpovědi ve společné diskuzi shrneme a žákům zadáme úvahu na následující téma: „Představte si, že jste veřejně známá osobnost. Angažovali byste se v nějaké veřejně prospěšné aktivitě? Pokud ne, proč? Pokud ano, v které?“ Texty vyvěsíme na nástěnku, na třídní FB apod., nejzdařilejší – pokud budou autoři souhlasit – přečteme nahlas.
 6. Přečteme žákům některé z postojů A. Einsteina k důležitým otázkám z knihy „Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii“.

Doporučení:

Životní postoje A. Einsteina, které jsou vhodné uvést na závěr aktivity, naleznete v knize Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii.

Pracovní list najdete na http://www.slavne-dny.cz/episode/517115/den-kdy-byla-zverejnena-nejslavnejsi-rovnice-sveta-27-zari.


Kapitolu Den, kdy byla zveřejněna nejslavnější rovnice světa z cyklu Slavné dny pro základní vzdělávání najdete na http://www.slavne-dny.cz/episode/517115/den-kdy-byla-zverejnena-nejslavnejsi-rovnice-sveta-27-zari včetně příloh.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Slavné dny.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf395 kBMetodika pro učitele k tisku
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 21. 09. 2015
Zobrazeno: 3268krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
STEHLÍKOVÁ, Monika. Slavné dny pro SŠ: Den, kdy byla zveřejněna nejslavnější rovnice světa. Metodický portál: Články [online]. 21. 09. 2015, [cit. 2020-11-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/g/20313/SLAVNE-DNY-PRO-SS-DEN-KDY-BYLA-ZVEREJNENA-NEJSLAVNEJSI-ROVNICE-SVETA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.