Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnázium > Chemické složení atmosféry, vertikální členění...

Ikona prakticky

Chemické složení atmosféry, vertikální členění atmosféry

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Miloš Bukáček
Anotace: Pracovní list se zabývá chemickým složením atmosféry, vertikálním členěním atmosféry, vysvětlením pojmů počasí a podnebí.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Gymnázium » Kompetence komunikativní » s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření informací různého typu
  2. Gymnázium » Kompetence k řešení problémů » uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím představivosti a intuice
  3. Gymnázium » Kompetence k učení » své učení a pracovní činnost si sám plánuje a organizuje, využívá je jako prostředku proseberealizaci a osobní rozvoj
Očekávaný výstup:
  1. gymnaziální vzdělávání » Člověk a příroda » Geografie » Přírodní prostředí » objasní mechanismy globální cirkulace atmosféry a její důsledky pro vytváření klimatických pásů
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Gymnaziální vzdělávání -> Chemie
  2. Gymnaziální vzdělávání -> Fyzika
Průřezová témata:
  1. Gymnaziální vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: Školní atlas dnešního světa (nakl. TERRA), počítač s připojením k internetu
Klíčová slova: Zeměpis, Geografie, pracovní listy
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf104 kBPracovní list
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 08. 01. 2008
Zobrazeno: 8277krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
BUKÁČEK, Miloš. Chemické složení atmosféry, vertikální členění atmosféry. Metodický portál: Články [online]. 08. 01. 2008, [cit. 2020-11-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/g/1781/CHEMICKE-SLOZENI-ATMOSFERY-VERTIKALNI-CLENENI-ATMOSFERY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.