Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnázium > Riskuj - Aminokyseliny, peptidy a bílkov...

Ikona prakticky

Riskuj - Aminokyseliny, peptidy a bílkoviny

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Alena Jedličková
Anotace: Aktivizující hra, která velkou měrou motivuje žáky k dalšímu získávání poznatků v oblasti Člověk a příroda.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Gymnázium » Kompetence k učení » kriticky hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení a práce, přijímá ocenění, radu i kritiku ze strany druhých, z vlastních úspěchů i chyb čerpá poučení pro další práci
Očekávaný výstup:
 1. gymnaziální vzdělávání » Člověk a příroda » Chemie » Organická chemie » charakterizuje základní skupiny organických sloučenin a jejich významné zástupce, zhodnotí jejich surovinové zdroje, využití v praxi a vliv na životní prostředí
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Gymnaziální vzdělávání -> Biologie
Průřezová témata:
 1. Gymnaziální vzdělávání » Environmentální výchova » Člověk a životní prostředí
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: zpětný projektor, dataprojektor + počítač nebo tabule
herní plán
zadání otázek
odpovědi na otázky
Klíčová slova: Člověk a příroda, Přírodopis, organická chemie, aminokyseliny, peptidy, bílkoviny
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Přinášíme další sadu otázek ke hře, která je popsána v příspěvku Zpestření hodin chemie hrou Riskuj. Uvedená forma hry byla vytvořena jako jedna z možností, jak aktivizovat poměrně nenáročnou formou všechny žáky ve třídě při hodinách chemie. Výhodou je, že si učitel podle možností sám určí čas, který bude této hře věnován. Navíc má hned několik možností, jak celou hru realizovat (viz níže).

Tato sada otázek vznikla pro potřeby opakování a prohloubení tematického celku, který bývá často zařazován do oblasti chemie organické (přírodní látky). Někteří učitelé tuto látku zařazují až do celku biochemie, čímž v povědomí žáků vytvoří určitý základ, na který přímo navážou kapitolou "metabolismus bílkovin".

Hra je určena pro žáky, kteří se seznámili s učivem organické chemie, přesněji s přírodními látkami - aminokyselinami, peptidy a bílkovinami. Vhodná je pro žáky současných 3. ročníků čtyřletého gymnázia, což odpovídá 5. ročníku šestiletého gymnázia a 7. ročníku osmiletého gymnázia. Ještě vhodnější je hru použít v posledním ročníku gymnázií v rámci volitelných seminářů, kde se žáci připravují k maturitě z chemie.

Tato hra se dá použít k opakování probraného učiva, v tomto případě konkrétně pro opakování tématu "Aminokyseliny, peptidy a bílkoviny". Každý vyučující si samozřejmě může vytvořit i další sady otázek pro jiná témata ze vzdělávacího obsahu.

Pro otázky z této sady jsou charakteristické následující prvky:

 • Část otázek je pokládána tak, aby si žák nejen procvičil a zopakoval učivo, ale aby se také něco nového dozvěděl.
 • Sada obsahuje i otázky, které jsou zaměřeny pouze na pamětní vybavení (viz téma Znáte dobře aminokyseliny?).
 • Vyskytují se zde také otázky, které se na první pohled zdají žákům složité, protože obsahují názvy látek, o kterých se zřejmě při probírání tématu učitel nezmínil. Po jejich přečtení ale žáci zjistí, že otázka je směrována k základním poznatkům týkajícím se tématu (viz téma ASPARTAM).
 • Část otázek je těsně spjata se vzdělávacím oborem Biologie - převážně s oblastí biologie člověka (je probírána ve 3. ročníku čtyřletého gymnázia). Žáci jsou nenásilnou formou nasměrováni k propojení svých poznatků z těchto dvou oborů (viz téma Peptidy v přírodě).
 • Sada také obsahuje otázky spojující chemii se vzdělávacím oborem Český jazyk a literatura. Žáci si tak v hodině chemie zdokonalují "jazykovou pohotovost" (viz téma Slovní hrátky).

Jakých metod se při hře využívá?

 • Metoda řešení problémů - otázky jsou zaměřené na přemýšlení, žák si tak procvičí, jak jednotlivé zadané problémy řešit.
 • Metoda inscenační - žáci si při hře připadají přímo jako soutěžící ve stejnojmenném televizním pořadu.
 • Aktualizace poznatků - ze zadání otázky se žák dozví některé nové informace.
 • Metoda samostatné práce žáků - hru lze hrát i individuálně (každý žák sám za sebe).
 • Metoda spolupráce - v případě skupinové soutěže žák pracuje v týmu.
 • Rozvoj práce s počítačem - žáci mohou tuto hru hrát přímo u počítače, a to buďto samostatně, nebo ve dvojicích.
 • Metoda motivační - tato hra velmi dobře motivuje k dalším činnostem v hodinách.
 • Metoda expoziční - žáci rozšíří a prohloubí své vědomosti.
 • Metoda upevňovací - žáci si své znalosti dobře upevní (zafixují).
Závěr

Hlavní přínos této hry do vzdělávacího procesu nalezneme v tom, že působí na žáky velmi motivačně. Vyskytují se v ní prvky ze života a z dalších vzdělávacích oborů - biologie a českého jazyka. Zadání některých otázek bylo vytvořeno tak, aby bylo pro žáky zajímavé. Při řešení těchto otázek pak musí použít nejen získané poznatky, ale také své zkušenosti z běžného života.

Žáci si rozvíjejí svoje schopnosti uvažovat o problémech, upevňují a rozšiřují si své znalosti. Naučí se nenásilnou formou ověřit si své vědomosti a zároveň mají možnost vžít se do role účastníka stejnojmenné soutěže. Opatrnější žáci postupně získávají odvahu zdravě riskovat.


Přílohy:

Herní plán, otázky a odpovědi
Schéma hry


Citace a použitá literatura:
[1] - VACÍK, J. et al. Přehled středoškolské chemie. Praha, 1999.  
[2] - KOLÁŘ, K. et al. Chemie II (organická a biochemie) pro gymnázia. Praha : SPN, a. s., 1997.  
[3] - ŠULCOVÁ, R.; JEDLIČKOVÁ, A. et al. Chemikovo kukátko. (Elektronická pomůcka pro výuku chemie - CD ROM). Praha : UK v Praze, PřF, 2006.  
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf86 kBHerní plán, otázky a odpovědi
Odstranitppt151 kBSchéma hry
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 05. 04. 2007
Zobrazeno: 7208krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
JEDLIČKOVÁ, Alena. Riskuj - Aminokyseliny, peptidy a bílkoviny. Metodický portál: Články [online]. 05. 04. 2007, [cit. 2020-07-05]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/g/1260/RISKUJ---AMINOKYSELINY-PEPTIDY-A-BILKOVINY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.