Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnázium > Městská sídla, struktura měst

Ikona prakticky

Městská sídla, struktura měst

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Miloš Bukáček
Anotace: Pracovní list se zabývá strukturou městských sídel a stavem urbanizace ve vyspělých a rozvojových zemích.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Gymnázium » Kompetence k učení » kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při svém studiu a praxi
Očekávaný výstup:
  1. gymnaziální vzdělávání » Člověk a příroda » Geografie » Geografické informace a terénní vyučování » používá dostupné kartografické produkty a další geografické zdroje dat a informací v tištěné i elektronické podobě pro řešení geografických problémů
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Gymnaziální vzdělávání » Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech » Globalizační a rozvojové procesy
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Školní atlas dnešního světa, počítač s připojením k internetu
Klíčová slova: Zeměpis, Geografie, atlas, pracovní listy, internet, městská sídla, urbanizace, suburbanizace, aglomerace, konurbace, megalopole, struktura měst, zázemí města
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Pracovním listům e-geo a jejich užití se věnuje článek E-GEO - soubor pracovních listů do zeměpisu.


Pracovní list ke stažení zde.


Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf169 kBPracovní list
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 11. 02. 2007
Zobrazeno: 7900krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
BUKÁČEK, Miloš. Městská sídla, struktura měst. Metodický portál: Články [online]. 11. 02. 2007, [cit. 2020-05-27]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/g/1150/MESTSKA-SIDLA-STRUKTURA-MEST.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.