Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > > > > > > > > > > > > > >

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > > > > > > > > > > > > > > > Mathématiques dans la vie

Mathématiques dans la vie

Praktický příspěvek
inspirace
Autor Mgr. Anna Linhartová
Kdy lze využít školní matematiku? Třeba v případě povánočních slev, které jsou oblíbené i ve Francii. Zkuste si spočítat, jestli je sleva skutečně výhodná. Jak rychle umíte počítat s čísly ve francouzštině? Aktivita je vhodná do hodin Dalšího cizího jazyka, tedy pro 8.–9. ročník ZŠ. Předpokládá jazykovou úroveň A1–A2 dle SERR.

Text vznikl v rámci projektu PPUČ, financovaného z Evropských strukturálních a investičních fondů, který podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV).

Rozvíjené gramotnosti: matematická, čtenářská

Předpokladem k úspěšné realizaci předložené aktivity je dobrá znalost čísel od 1–1000 ve francouzském jazyce, v oblasti matematiky je to schopnost základní práce s desetinnými čísly (viz Příloha 2). Příklady byly zvoleny tak, aby bylo možné je při znalosti principu spočítat ve velké většině zpaměti. Cvičení s desetinnými čísly lze také zcela vynechat. Nezbytné je, aby žáci uměli základní počty s procenty.

Z pohledu cizího jazyka žák pracuje s přítomným časem, žáci vyjadřují, co mají nebo nemají rádi. Vybranou slovní zásobu je pro větší názornost možné doplnit obrázky.

Časová dotace je 90 minut. Je to však jen orientační hodnota. Záleží na konkrétním využití článku.

Motivace:

Učitel rozdá žákům pracovní list k videu. Příloha 1a) Žáci zhlédnou video a společně odpovídají na otázky k videu. Pokyn 1c) žáci vykonají, měli by tedy ukázat kružítka. Video, je jazykově náročné, ale je opatřeno titulky. Slouží pouze k navození atmosféry.

 
  • Sondage

Žáci navzájem zjišťují u spolužáků jejich vztah k matematice. Příloha 1b) Následně se ptá žáků učitel, jaký mají jejich kamarádi vztah k matematice a žáci nahlas odpovídají. Celá aktivita probíhá ve francouzském jazyce. Je možno ji zaměřit i na jiná témata než je matematika, aby se schopnost vyjádřit pocity libosti a nelibosti u studentů rozšířila.

 

Hlavní část:

  1. Boum! (Lisez „Bum!“)

Žáci říkají ve francouzštině popořadě čísla od 1 výše (každý žák jedno číslo).

  1. Místo čísel, která obsahují 3, či jsou násobkem 3, řekne žák, na němž je řada, Boum!
  2. Místo čísel, která obsahují 7, či jsou násobkem 7, řekne žák, na němž je řada, Boum!
  •  Doplnění tabulky

Žáci doplňují čísla, která jim chybí v tabulce tak, že se na ně francouzsky ptají svých spolužáků. První žák má tabulku A, druhý B. Navzájem se francouzsky ptají na chybějící čísla z jednotlivých polí (A1 atd.) a odpovídají. (Příloha 2)

  •  Počítání

Učitel rozdá žákům pracovní listy. (Příloha 3) V této části je úvod do počítání. Učitel společně s žáky projde francouzskou slovní zásobu k počítání. Je vhodné dát žákům nejdříve čas k výpočtům a pak už jen společně číst. Dle preferencí učitele je možné využít ze dvou nabízených cvičení jen jedno, či cvičení zkrátit.

  •  Slovní úlohy

Vincent a Veronika jdou nakupovat. Žáci mají společně s nimi spočítat cenu produktu po slevě. (Příloha 4) Na základě výpočtů pak francouzsky odpovídají na otázky, který nákup je nejvýhodnější. V této části aktivity je rozvíjena čtenářská gramotnost. Odpovědí na otázku „Quel produit est- il mieux d´acheter?“ snadno ověříme porozumění textu. Je třeba si uvědomit, že žák porozuměl textu i v případě, že uvedl chybně spočítaný výsledek, protože splnil úkol.

Cvičení je vhodné doplnit diskuzí v českém jazyce na téma: Jak nejlépe využít povánoční slevy? Jak se nenechat napálit od obchodníků?

 
  • Prodej

Žáci pracují ve dvou- či tříčlenných týmech. Mají za úkol udělat na výrobek dle svého výběru reklamu a prodat ho se slevou (Příloha 5). Reklama musí obsahovat původní cenu a slevu. Žáci počítají finální cenu. Který prodejce byl nejvíce přesvědčivý a proč?

Prezentace výrobků by se měla odehrávat výhradně ve francouzštině. Žáci mohou vyrobit reklamní leták či jinak improvizovat.

V této části úlohy učitel s žáky upevňuje jazykové dovednosti, zároveň s nimi rozvíjí  matematickou gramotnost. Žák při řešení úlohy využívá zákonitostí z běžného života, interpretuje výsledky vzhledem k zadání, hledá vlastní postup a strategie, jak úkol vyřešit a svůj názor musí následně obhájit. Navíc při výpočtu slevy, posuzuje relevantnost informací, která je obchodníky kupujícím předkládána.

Reflexe učitele s žáky:

Diskuze na téma užitečnosti matematiky v reálném životě. Zkuste nalézt případy, kdy znalost matematiky pomůže v běžném životě. Tuto část je také možné zadat žákům za domácí úkol v písemné podobě. Reflexe může být vedena i v českém jazyce.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
doc167 kBPříloha 1
doc164 kBPříloha 2
doc65 kBPříloha 3
doc453 kBPříloha 4
doc126 kBPříloha 5
doc13 kBZdroje
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek