Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > > > > > > > > > > > > > >

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > > > > > > > > > > > > > > > Metodické komentáře ke Standardům pro základní...

Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání: Cizí jazyk – Minimetodiky

Informativní příspěvek
Autor Jitka Tůmová
Spoluautor: Ivana Frýbová , Veronika Sováková , Petra Lexová
V návaznosti na Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání byly vytvořeny Minimetodiky, které podávají stručnou informaci jak využívat a zařadit do výuky Metodické komentáře pro Anglický jazyk a Další cizí jazyky (Německý a Francouzský).

Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání konkretizují očekávané výstupy v RVP ZV. Metodické komentáře obsahují ilustrativní úlohy na úrovni minimální, optimální a excelentní. Nastavení úrovní úloh vychází z referenčních úrovní uvedených ve Společném evropském referenčním rámci. Součástí Metodických komentářů jsou metodické návody pro práci s úlohami v hodinách cizích jazyků. Pro lepší představu a informaci byly pro praktické využití přepraveny Minimetodiky, které jsou k dispozici v elektronické i tištěné podobě. Metodické komentáře jsou určeny pro učitele cizích jazyků na 1. a 2. stupni a základní školy a na víceletých gymnáziích.

Metodické komentáře:

• Obsahují ilustrativní úlohy k výstupům RVP ZV, jejich charakteristiky a kritéria hodnocení.

• Vysvětlují rozdíly tří úrovní obtížnosti úloh.

• Formulují vstupní kompetence pro úspěšné řešení úloh.

• Nabízejí postupy pro dosažení požadovaných znalostí a kompetencí.

• Zohledňují potřeby jazykově nadaných žáků, žáků se specifickými poruchami učení i žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

• Zahrnují ukázky řešení ilustrativních úloh konkrétními žáky.

• Opírají se o Společný evropský referenční rámec.

• Vycházejí z principů a metod komunikativní výuky cizího jazyka.

• Jsou využitelné ve výuce jazykových dovedností.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf566 kBMinimetodiky pro cizí jazyk
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek