Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > > > > > > > > > > > > > > > Psaní čárky ve francouzštině

Ikona teoreticky

Psaní čárky ve francouzštině

Ikona odbornost
Autor: kolektiv Lingea s.r.o.
Anotace: Bojujete s čárkami v češtině? Tak pokud se učíte francouzsky, můžete se uklidnit, protože pravidla pro psaní čárek ve francouzštině nejsou tak striktní. Je však přece jen lepší se některá z nich naučit.
Téma příspěvku:Didaktika
Klíčová slova: francouzština, Lingea s.r.o., psaní čárky

Jednotlivá slova nebo skupiny slov ve výčtu se ve francouzštině, stejně jako v češtině, oddělují čárkou: Il ne craint ni le vent, ni le froid, ni la neige. = Nebojí se ani větru, ani chladu, ani sněhu.

Čárku klademe také před spojovací výrazy s výjimkou tří spojek, pro která platí zvláštní pravidla: Je ne suis pas pratiquant, mais il faut bien croire à quelque chose. = Nejsem praktikující, ale v něco se věřit musí. Cette année, la fête sera encore plus folle, car nous célébrons nos 25 ans! = Tento rok bude večírek ještě bouřlivější, protože slavíme svých 25 let!

Pomocí čárky oddělujeme také vložené větné členy, které lze vypustit, aniž by se smysl věty zásadně změnil. Na rozdíl od naší mateřštiny se pak čárkou od zbytku věty oddělují i příslovce stojící ve větě na prvním místěCet été, je ne partirai pas en vacances. = Toto léto nepojedu na dovolenou/prázdniny.

Zrádné je použití čárky před spojkami et (a) a ou (nebo). Na rozdíl od češtiny se totiž čárka obvykle klade před tyto spojky i ve výčtu (a to kromě jeho první položky, u poslední položky ji naopak můžeme vynechat): Elles font partie de la vie et la naissance, et la maladie, et la mort. = Jsou součástí života a narození i nemoci a smrti.

Čárku před nimi napíšeme i v případě, že spojují celé věty ve slučovacím poměru: Pierre mange du poulet, et son chien le regarde tristement. = Pierre jí kuře a jeho pes se na něj smutně dívá.

A čárku analogicky napíšeme i před zkratku etc. (v ní je totiž obsažena spojka et, byť latinská): des adverbes tels que quand, comment, etc. = příslovce jako quand, comment atd.

Před spojkou ni (ani) čárku většinou nedáváme: Il ne s'intéresse ni à la musique ni au sport. = Nezajímá se ani o hudbu, ani o sport (zde je v češtině použití čárky nepovinné).

Výjimkou jsou případy, kdy ni spojuje více než dva větné členy. Tehdy před první položkou ve výčtu čárka chybí, naopak před další ji napíšeme: Il ne s'intéresse ni à la musique, ni au sport, ni à l'architecture. = Nezajímá se ani o hudbu, ani o sport, ani o architekturu.

A zmiňme ještě jeden podstatný rozdíl oproti češtině. Jsou to vedlejší věty vztažné, které se ve francouzštině bez čárky obejdou – s výjimkou případu vedlejších vět sloužících výhradně k vysvětlení či dokreslení informace obsažené v hlavní větě a nejsou ve výpovědi nezbytné. V podstatě můžeme konstatovat, že čárku v případě tohoto typu vedlejších vět můžeme zcela vypustit. Je ne connais pas la fille qui est assise à côté de Rémi. = Neznám dívku, která sedí vedle Rémiho.

Podrobnosti najdete např. v Gramatice současné francouzštiny Lingea. 

gramatika    
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 25. 03. 2015
Zobrazeno: 4594krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
S.R.O., Lingea. Psaní čárky ve francouzštině. Metodický portál: Články [online]. 25. 03. 2015, [cit. 2020-02-21]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/francouzština/19667/PSANI-CARKY-VE-FRANCOUZSTINE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.